Skip to main content

Høj kvalitet i dagtilbud

Private daginstitutioner

Som dagtilbudsleder har du ansvaret for at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i et trygt læringsmiljø.

For at løfte den opgave har du ansvaret for at etablere en systematisk evalueringskultur i dagtilbuddet, der skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Du er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Du har også ansvaret for, at du og dit personale løbende forholder jer refleksivt og selvkritisk til den daglige praksis i institutionen. Jeres selvevalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål, herunder også vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Over for bestyrelsen har du som leder både det administrative og pædagogiske ansvar. Du er ansvarlig for, at I lever op til de krav, som kommunens lovpligtige tilsyn skal vurdere private institutioner efter.

Kompetencehjulet

bidrager til udvikling af virkningsfulde læringsmiljøer med fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel, hvor I løbende vurderer og dokumenterer børnenes læring, udvikling og progression.

Komplet redskab til dagtilbud

Kompetencehjulet er et praksisorienteret redskab til opsporing, indsats og evaluering til dagtilbud, der understøtter og kvalificerer dagtilbuddets daglige arbejde med at omsætte 'Den styrkede pædagogiske læreplan' i praksis. Kompetencehjulet har tydelig sammenhæng til de seks læreplanstemaer, og konceptet lever op til kravene i dagtilbudsloven.

Understøtter det pædagogiske arbejde

I er næsten i mål med 'Den styrkede pædagogiske læreplan', når I arbejder med Kompetencehjulet og redskabet til Selvevaluering – helt uden brug af mange og svære it-programmer, der ikke taler sammen. Alt er samlet digitalt, i ét komplet system. I mangler blot et redskab til trivselsmåling, hvor vi anbefaler DCUM’s redskab.

Fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet bygger på et ressourceorienteret børnesyn. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse formidles alt det, som børn kan udvikle og lære fra fødsel til skolestart jf. forskning og teori. I får ubegrænset adgang til et didaktisk opslagsværk, hvor I får inspiration til pædagogiske aktiviteter, der planlægges med udgangspunkt i børnegruppens nærmeste udviklingszone (nuzo), så alle børn udfordres på deres medfødte potentiale.

kompetencehjulet

Løsningen når I vil
  • Kvalificere læringsmiljøet og arbejdet med børns udvikling og læring
  • Dokumentere kvaliteten i dagtilbuddet
  • Sikre alle børn udfordres på deres potentiale, så de har lært og udviklet alt det, børn typisk kan, når de starter i skole
  • Sikre tidlig opsporing og indsats (baseret på viden og data)
  • Effektivisere planlægning af målrettede pædagogiske aktiviteter
  • Styrke fagligheden lokalt og skabe et fælles fagligt fundament / fælles sprog
  • Følge og dokumentere barnets udvikling og progression
  • Styrke forældredialogen med udgangspunkt i barnets aktuelle udvikling.

Vi hjælper jer godt i gang

Når I er trygge ved Kompetencehjulet og metoderne bag, vil I opleve at arbejdet med 'Den styrkede pædagogiske læreplan' samt evaluering og dokumentation bliver lettere, mere meningsfuld og kvalificerer institutionens pædagogiske praksis – uden der går unødig tid fra børnene!

I sparer tid på planlægning af målrettede pædagogiske aktiviteter, I bliver bedre til at "se", hvad børnene er ved at udvikle, og hvad de er parate til at lære. I kan tæt følge børnenes progression, og hvordan de profiterer af læringsmiljøet.

Børnehuset Fjorden

Det er et redskab vi ikke vil undvære

Jeg ser Kompetencehjulet som et ledelsesredskab, både i min daglige dialog med pædagogerne om, hvordan vi styrker det enkelte barn, men også hvordan vi styrker den samlede kvalitet i Børnehuset Fjorden. 

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.