Skip to main content

priser

Danmark største portal om børns udvikling

Når I bruger Kompetencehjulet og LearnLabs digitale Selvevaluering, arbejder I systematisk med læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag – helt i tråd med dagtilbudslovens krav om at arbejde datadrevet med den styrkede pædagogiske læreplan. I har altid friske data, der dokumenterer institutionens kvalitet og børnenes udvikling og progression. Kompetencehjulet giver indsigt i, hvad børnene har lært – og hvad de er parate til at udvikle. Data, I kan bruge til effektiv planlægning og kvalificering af pædagogisk praksis.

Mere end et måleredskab

Med licens til Kompetencehjulet - Danmark største portal om børns udvikling - får I adgang til et komplet evalueringskoncept til dagtilbud inklusiv online vidensportal.

Moduler

Køb licens til hele konceptet - eller start med et enkelt modul og udvid efter behov 

 

Tønder kommune

Fokus på tidlig opsporing og indsats

Tønder Kommune har brugt Kompetencehjulet siden 2011 i kommunens daginstitutioner. De oplever, at Kompetencehjulet styrker det pædagogiske arbejde og sikrer børns udvikling. Tallene viser, at Tønder Kommune har formået at flytte flere udsatte børn væk fra "risikozonen".

Læs casen her

pædagogisk udviklingschef

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

pædagog

Noget af det bedste ved Kompetencehjulet er de data, jeg kan trække ud. De giver et hurtigt overblik – hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad? Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.

Specialpædagog

Som specialpædagog er Kompetencehjulet for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over.

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.

Pædagog

Det er blevet nemmere at modtage nye børn, når kollegers vurderinger af barnet følger med.

Kontakt

Vil du vide mere?

Ønsker du en uforpligtende snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Book en gratis demo af Kompetencehjulet, kontakt os på tlf. 9635 2807 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.