Skip to main content

priser

Evaluering i dagtilbud

Når I anvender Kompetencehjulet og LearnLabs redskab til Selvevaluering, arbejder I systematisk med de seks læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag - i tråd med dagtilbudslovens krav om at arbejde datadrevet med 'Den styrkede pædagogiske læreplan'. I har altid friske data, der dokumenterer kvaliteten af institutionens læringsmiljø og det enkelte barns læring, udvikling og progression. I får alle nødvendige data til planlægning, kvalitetsudvikling, dokumentation, læreplan og tilsyn i pædagogisk praksis. 

Modulbaseret koncept

Køb licens til hele konceptet - eller start med et enkelt modul og udvid efter behov 

 

Tønder Kommune

Fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats

Tønder Kommune har brugt Kompetencehjulet siden 2011 i kommunens dagtilbud. De oplever, at Kompetencehjulet styrker det pædagogiske arbejde og sikrer børns udvikling. Tallene viser, at Tønder Kommune har formået at flytte flere socialt udsatte børn væk fra "risikozonen".

pædagogisk udviklingschef

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

pædagog

Noget af det bedste ved Kompetencehjulet er de data, jeg kan trække ud. De giver et hurtigt overblik – hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad? Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.

Specialpædagog

Som specialpædagog er Kompetencehjulet for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over.

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.

Pædagog

Det er blevet nemmere at modtage nye børn, når kollegers vurderinger af barnet følger med.

Kontakt

Vil du vide mere?

Ønsker du en uforpligtende snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Book en gratis demo af Kompetencehjulet, kontakt os på tlf. 9635 2807 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.