Skip to main content
Menu

dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan

LearnLab tilbyder en række redskaber til dagtilbud, der understøtter og kvalificerer arbejdet med læreplanen. Den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft i 2018, og der er særligt tre fokusområder, der er relevant at tænke ind i det pædagogiske arbejde.

Med Kompetencehjulet har vi gjort det let og ligetil at omsætte 'Den styrkede pædagogiske læreplan' til levende pædagogisk praksis med fokus på:

  • at styrke kvaliteten af børns hverdag
  • en bredere læringsforståelse
  • et organisatorisk kompetenceløft.

trin-for-trin

Den styrkede pædagogiske læreplan

1. Selvevaluering

Evaluer jeres pædagogiske praksis. Det gøres let og håndgribeligt med LearnLabs digitale redskab - læs mere om Selvevaluering af det pædagogiske grundlag

2. Læreplanens temaer

Arbejdet med de seks temaer og pædagogiske mål bliver håndgribelig og kvalificeret ved hjælp af Kompetencehjulet, der netop bygger på den styrkede pædagogiske læreplan. Med ubegrænset adgang til Danmarks største portal om børns læring og udvikling får I et fagligt grundlag for fælles retning - et organisatorisk kompetenceløft .

3. Børnenes udbytte

For at dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer personalet deres observationer af barnets kompetencer i Kompetencehjulet. Konkret arbejdes ud fra Kompetencehjulets Spørgmålsguide, der er baseret på forskning og teori om børns læring og udvikling.

4. Udarbejd læreplanen

I har nu brikkerne til institutionens pædagogiske læreplan, der dokumenterer, at I arbejder med de ni centrale elementer i det pædagogiske grundlag, og hvordan I arbejder dynamisk med at skabe kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø, der kan fremme børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Meningsfuld pædagogisk praksis

Når I arbejder trin-for-trin efter denne metode, har I en pædagogisk læreplan, der opfylder alle lovmæssige krav, til kommunalbestyrelsen og offentliggørelse på institutionens hjemmeside. I arbejder systematisk med den styrkede læreplan og de tre fokusområder.

den styrkede læreplan

Tre fokuspunkter
1. Styrk kvaliteten af børns hverdag

Målet med den styrkede pædagogiske læreplan er et politisk ønske om at styrke kvaliteten af børns hverdag, læring og trivsel i dagtilbud - ved at kvalificere det eksisterende. Læreplanerne skal i endnu højere grad end tidligere opleves som et brugbart, meningsfuldt redskab i udviklingen af den pædagogiske praksis, der både understøtter personalets og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer og bidrager til at strukturere de pædagogiske indsatser.

2. Bredere læringsforståelse

Det ”styrkede” i den styrkede pædagogiske læreplan består også i en bredere læringsforståelse, hvor børns læring tænkes i et bredt perspektiv, på kryds af alle læreplanstemaer og på tværs af de daglige pædagogiske aktiviteter og relationer. Det medfører, at de didaktiske overvejelser må gå først, hvor I fagligt reflekterer over, hvordan I kan skabe et læringsmiljø, der har positiv betydning for at børn, kan trives, lære og udvikle sig. Altså hvad er intentionen med det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan kan I understøtte læring i den pågældende aktivitet?

3. Organisatorisk kompetenceløft

Den styrkede pædagogiske læreplan kalder også på et kompetenceløft – et samlet organisatorisk kompetenceløft, så opgaverne efterfølgende kan løftes i fælles flok, med fælles retning, hvor der både tilføres kompetencer til den daglige ledelse, det pædagogiske personale, forvaltningschefer og andre fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte udviklingen og kvaliteten i dagtilbuddene.

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan (hent PDF) 

trin-for-trin

Den styrkede pædagogiske læreplan

1. Selvevaluering

Evaluer jeres pædagogiske praksis. Det gøres let og håndgribeligt med LearnLabs digitale redskab - læs mere om Selvevaluering af det pædagogiske grundlag

2. Læreplanens temaer

Arbejdet med de seks temaer og pædagogiske mål bliver håndgribelig og kvalificeret ved hjælp af Kompetencehjulet, der netop bygger på den styrkede pædagogiske læreplan. Med ubegrænset adgang til Danmarks største portal om børns læring og udvikling får I et fagligt grundlag for fælles retning - et organisatorisk kompetenceløft .

3. Børnenes udbytte

For at dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer personalet deres observationer af barnets kompetencer i Kompetencehjulet. Konkret arbejdes ud fra Kompetencehjulets Spørgmålsguide, der er baseret på forskning og teori om børns læring og udvikling.

4. Udarbejd læreplanen

I har nu brikkerne til institutionens pædagogiske læreplan, der dokumenterer, at I arbejder med de ni centrale elementer i det pædagogiske grundlag, og hvordan I arbejder dynamisk med at skabe kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø, der kan fremme børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Når I er færdige med at besvare Selvevalueringen, har I en profil, der viser jeres aktuelle vurdering af institutionens læringsmiljø. Profilen giver et grafisk billede af, hvilke områder I har vurderet, at I gør det rigtig godt på og hvilke områder I har vurderet, at I har arbejdet mindre med i perioden. Eksemplet neden for viser, at institutionen generelt gør det rigtig godt, men at der er tre områder, hvor personalets vurdering har resulteret i en lav score. Selvevalueringsprofilen bruges i det videre arbejde med at beslutte, hvilke områder I vil have fokus på i udviklingen af praksis. Fra profilen kan I få vist, hvordan I har svaret på det enkelte undertema og bruge besvarelsen til at vurdere, hvilke temaer I vil arbejde med og eventuelt tilføje til en handleplan.

Kompetencehjulstags

Dette er en reference til cases om selvevaluering