Skip to main content

FKO redskab

Sprogvurdering 3-6 år

Sprogvurdering 3-6 er udviklet for Børne- og Socialministeriet og blev lanceret i 2017 uden it-understøttelse. It-understøttelsen blev lagt ud til private udbydere, bl.a. LearnLab og Rambøll, der udbyder sprogvurderingen under navnet "Rambøll Sprog". Fra efteråret 2021 tilbyder Børne- Undervisningsministeriet en gratis identisk digital udgave af Sprogvurdering 3-6.

 

Kvalitetssikring af redskaber

I 2017 digitaliserer  LearnLab også Sprogvurdering 3-6. I processen med digitalisering og kvalitetssikring af sprogvurderingen, bliver LearnLab opmærksom på en række problematiske forhold. Forhold, der har stor betydning for de fagpersoner, som anvender sprogvurderingen og kan have stor konsekvens for de børn, som vurderes efter Ministeriets sprogtest.

På baggrund heraf beslutter LearnLab at trække tilbuddet om Sprogvurdering 3-6 til kommuner tilbage for udelukkende at tilbyde ”Kompetencehjulet Sprogvurdering”, der er en del af LearnLabs Kompetencehjulskoncept.

Kritik af Sprogvurdering 3-6

De problematikker ved ministeriets sprogvurdering, som Learnlab har fundet og som vækker undren, er:

  1. De mindste børn udsættes for unødig test i forhold til at identificere de udsatte børn.

  2. Man finder ikke alle børn, som potentielt kunne have brug for en "særlig" eller "fokuseret" sprogindsats på grund af ekstrapolering af scoren (ekstrapolering anvendes når barnet møder spørgsmål, som barnet ikke svarer på). Denne ekstrapolering kan flytte børn fra en "særlig indsats" til "generel indsats".

  3. Test-tidspunktet (barnets alder ved gennemførelse af sprogtesten) kan skubbe barnet fra en "særlig" eller "fokuseret indsats" til en "generel indsats".

  4. Man fastholder lavere forventninger til drenge end til piger. Dette ses ved, at drengene har langt færre svarkombinationer, der placerer dem i en indsatsgruppe.

  5. Scoringen af "bogstavkendskab" i henholdsvis børnehave og børnehaveklasse skaber en skævvridning i de forventninger, der er mellem børnehave og skole.

Finder vi de sprogligt udfordrede børn?

Kritikken af Sprogvurderingen 3-6 danner grundlag for LearnLabs beslutning om ikke at udbyde "Sprogvurdering 3-6" digitalt i den form, den har i dag.

Vi anbefaler i stedet Kompetencehjulets Sprogvurdering, der giver et mere nuanceret indblik i barnets sproglige kompetencer og generelt understøtter arbejdet med 'Kommunikation og sprog' i dagtilbud.

Kompetencehjulets Sprogvurdering 0-6 år er ikke et testredskab, men et adaptiv evalueringsredskab baseret på personalets observationer af barnets sproglige kompetencer.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil I styrke det sproglige læringsmiljø med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone? Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I kan kombinere forskellige evalueringsredskaber i dagtilbud.

Kontakt mig