Skip to main content

det pædagogiske grundlag

Selvevaluering

LearnLab har digitaliseret Børne- og Socialministeriets redskab og tilbyder 'Selvevaluering af det pædagogiske grundlag' i en ny, forbedret version. Med dette redskab bliver det en spændende, håndgribelig proces at evaluere og videreudvikle institutionens læringsmiljø.

I Børne- og Socialministeriets redskab til selvevaluering af det pædagogiske grundlag sker evalueringen i det velkendte papirformat. Det kan være vanskeligt at få overblik over evalueringsresultaterne og følge udviklingen løbende, ligesom papir har det med at blive væk, når det forlader sin trygge plads i reolen.

I Ministeriets redskab indeholder hvert tema 3 spørgsmål, som praksis evalueres i forhold til. Spørgsmålene er brede og kan være svære at evaluere, hvis I ikke har et fælles sprog for begreber og undertemaer blandt det pædagogiske personale.

Digital evaluering i dagtilbud

LearnLabs digitale selvevaluering er et praksisredskab og udbygget med flere spørgsmål samt relevante praksiseksempler, der kan give jer en fælles forståelse af, hvad I konkret skal evaluere på for hvert af de ni temaer i det pædagogiske grundlag.

Opnå fælles forståelse

Når I anvender denne metode til selvevaluering og sætter ”Lup på læringsmiljøet” med udgangspunkt i den tilhørende Spørgsmålsguide, opnår I både viden og fælles forståelse for, hvad I skal observere på blandt børnene forud for evalueringen. 

På den måde bliver det let og konkret for jer at evaluere den pædagogiske praksis. Samtidig får I konkret viden om, hvor I bør rette fokus for at videreudvikle daginstitutionens læringsmiljø.

Learnlab

Fordele ved digital selvevaluering
  • Mulighed for at arbejde konkret og systematisk med det pædagogiske grundlag
  • Let at vurdere om pædagogiske indsatser har haft den ønskede effekt 
  • Let at føje emner til Handleplan
  • Let at se progression over tid
  • Let at dokumentere kvaliteten i dagtilbuddet
  • Viden, data og dokumentation samlet ét sted.

Styrk evalueringskulturen

Med LearnLabs redskab til Selvevaluering styrkes evalueringskulturen i dagtilbuddet ved at arbejde systematisk og metodisk med observation, vurdering og mål. Data samles sikkert ét sted, det er let at se status, og hvordan organisationen udvikler sig over tid. I får et godt overblik, hvilke områder I klarer jer godt og hvilke emner, I bør arbejde videre med. I kan se progression, og løbende bruge selvevalueringen som et dynamisk værktøj til at styrke og videreudvikle institutionens læringsmiljø.

Med et enkelt klik kan noter og mål føjes til redskabets Handleplan, ligesom dokumentation til tilsyn let kan deles.

Brugerne siger

Dagtilbudsleder, Vesthimmerlands Kommune

Det er rigtig nemt - vi kommer fra en sludder for en sladder til noget helt konkret. Vi oplever, at vurderingen afspejler vores virkelighed. Nu skal vi i gang med at udvælge de fokusområder, som vi først vil arbejde videre med.

Licens

Vi tilbyder

daginstitutionsleder

Sorø Kommune

"Vi har lige afsluttet dokumentationen af vores arbejde med det pædagogiske grundlag. Alle medarbejdere har vurderet, hvordan de oplever, at det pædagogiske grundlag lever hos os. Graferne synliggør på en supergod måde, hvor vi ligger godt - og hvor vi skal have fokus. Fx viser vores vurdering, at vi skal have fokus på ”Børneinitierede lege" - dvs. at vi deltager aktivt i lege, der startes op af børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer".

Kontakt

Kom godt i gang

Brug for en uforpligtende snak om, hvordan I kan evaluere og kvalificere læringsmiljøet din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig