Skip to main content

Fokus på barnets læring og udvikling

Kompetenceprofil

Med Kompetencehjulet er det let at se, om barnet udvikler sig som typisk forventet, eller der er behov for særlig støtte til udvikling.

 

Opsporing og tidlig indsats i dagtilbud

Kompetencehjulet giver overblik over barnets aktuelle udvikling og indblik i, hvordan barnet kan støttes relevant. Figuren herunder viser en vurdering af Mads' udvikling og udbytte af vuggestuens læringsmiljø. Når Kompetencehjulet anvendes til tidlig opsporing i dagtilbud får I overblik over barnets læring, udvikling og trivsel i forhold til de tre læreplanstemaer:

Netop disse temaer vedrører udvikling af centrale færdigheder, der har væsentlig betydning for et barns livsmuligheder. 

 

Hvad viser Kompetencehjulet?

Mads er 2,4 år, og han startede i vuggestue som 1-årig. I det område, hvor Mads går i dagtilbud, er det politisk besluttet, at børnene skal vurderes med Kompetencehjulet to gange årligt. Her er det er tredje gang, at pædagogerne vurderer Mads.

Vuggestuens læringsmiljø er af høj kvalitet, men det ser ikke ud til, at Mads profiterer tilstrækkeligt af det gode læringsmiljø.

Mads er udfordret og sent udviklet på flere områder. Kompetencehjulet viser, at Mads er særlig udfordret på "Selvfølelse" og "Mestring" i Alsidig personlig udvikling. I temaet Kommunikation og sprog er Mads generelt udfordret – op mod 1 år eller mere sprogligt bagud. Han har behov for en målrettet sproglig indsats for at forebygge, at han kommer yderligere bagud − og over tid måske kan opnå de sproglige kompetencer, der er typisk forventet for hans alder. I Social udvikling ligger Mads i den lave ende af "normalområdet".

Find de sårbare og udsatte børn i din institution

...og de børn, der bare har brug for et lille skub.

Mere end et måleredskab

Kompetencehjulet er et redskab udviklet til professionelle i dagtilbudsområdet 0-6 år til observation, vurdering og tidlig indsats. Licens til Kompetencehjulet giver adgang til Danmarks største portal om børns udvikling, hvor personalet får ubegrænset adgang til faglig viden og didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter.

Det betyder, at det pædagogiske personale i samarbejde med barnets forældre straks kan gå i gang med at tilrettelægge målrettede aktiviteter med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone og støtte barnet, mens eventuelt samarbejde med specialteam og nærmere undersøgelse af barnet iværksættes.

Socialpædagog Birte Simonsen

Nu forstår jeg Jens!

Nu forstår jeg Jens - nu kan jeg se ham - nu giver det mening! Når jeg giver ham samspil som en 1-årig, svarer han relevant og som forventet, og jeg får smil og glæde i samspillet og han er meget lettere at holde af.

Licens

Kontakt

Vil du vide mere

Kompetencehjulet er et praksisredskab til pædagogisk arbejde. Med licens til Kompetencehjulet får I adgang til Danmarks største portal om børns udvikling - inkl. teori, metode, videotek og didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter.