Skip to main content

tidlig opsporing

Barnets kompetenceprofil

Her er et eksempel på et barns profil i Kompetencehjulet. Det er let at se, om barnet udvikler sig som forventet, om der er grund til bekymring eller der skal iværksættes støtte eller målrettet indsats.

 

Tidlig opsporing

Herunder ses vurderingen af Mads’ udbytte af læringsmiljøet i vuggestuen Spiren, nu hvor han er 2,4 år. Ved tidlig opsporing i Kompetencehjulet vurderes barnet i forhold til de tre læreplanstemaer og tilhørende undertemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Social udvikling.

Mads er 2,4 år. Han begyndte i Vuggestuen Spiren som 1-årig. I dette område er det politisk besluttet, at børnenes udbytte af læringsmiljøet skal vurderes to gange årligt. 

Hvad viser Kompetencehjulet?

Her er det er tredje gang, pædagogerne vurderer Mads i  Kompetencehjulet. Vuggestuens pædagogiske læringsmiljø er af høj kvalitet, men det ser ikke ud til, at Mads profiterer tilstrækkeligt af det gode læringsmiljø.

Her ser vi, at Mads er mest udfordret på "selvfølelse" og "mestring" i  Alsidig personlig udvikling. I Kommunikation og sprog er Mads generelt udfordret. Han har behov for en målrettet sprogindsats for at forhindre, at han sakker yderligere bagud sprogligt - og for at han over tid måske kan opnå de sproglige kompetencer, der er typisk forventet for hans alder. I Social udvikling ligger Mads i den lave ende af "normalområdet".

Find de udfordrede børn

...og de børn, der bare har brug for et lille skub.

Start med de mest udfordrede børn

Kniber det med ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven, kan I få et detaljeret indblik i barnets udvikling med Kompetencehjulet.

Det forudsættes, at personalet, som vurderer barnet, kender de tegn på læring, der er typisk for barnets alder. Den viden er samlet i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide og i Danmarks største portal om børns udvikling og læring, som Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse bygger på.

Kontakt

Vil du vide mere

Kompetencehjulet er et praksisrelevant redskab til det pædagogiske arbejde. Med licens til Kompetencehjulet får I ubegrænset adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling, læring og dannelse, inkl. didaktisk bibliotek og videotek med inspiration til pædagogiske aktiviteter og lege.

Kontakt mig