Skip to main content

kompetencehjulet

Kompetenceprofil

Her ses en kompetenceprofil på et bekymringsbarn. Med Kompetencehjulet er det let at se, om barnet udvikler sig som typisk forventet, eller der er grund til bekymring og særlig behov for støtte.

 

Tidlig opsporing af udsatte børn

Herunder vises en vurdering af Mads’ udbytte af læringsmiljøet i vuggestuen. I Kompetencehjulet Tidlig opsporing vurderes barnets læring og udvikling i forhold til de tre læreplanstemaer:

    • Alsidig personlig udvikling
    • Kommunikation og sprog
    • Social udvikling

Temaerne vedrører kompetencer, der har væsentlig betydning for et barns livsmuligheder. Mads er 2,4 år. Han begyndte i vuggestuen Spiren som 1-årig. I det geografiske område, hvor Mads går i dagtilbud, er det politisk besluttet, at børnene skal vurderes to gange årligt. 

Hvad viser Kompetencehjulet?

Her er det er tredje gang, at pædagogerne vurderer Mads med Kompetencehjulet. Vuggestuens læringsmiljø er af høj kvalitet, men det ser ikke ud til, at Mads profiterer tilstrækkeligt af det gode læringsmiljø. Han er udfordret og sent udviklet på flere områder.

Mads er mest udfordret på "Selvfølelse" og "Mestring" i Alsidig personlig udvikling. I Kommunikation og sprog er Mads generelt udfordret – op mod 1 år eller mere sprogligt bagud. Han har behov for en målrettet sproglig indsats for at forebygge, at han kommer yderligere bagud − og over tid måske kan opnå de sproglige kompetencer, der er typisk forventet for hans alder. I Social udvikling ligger Mads i den lave ende af "normalområdet".

Mere end et måleredskab

Kompetencehjulet er et professionelt redskab til observation, vurdering og tidlig indsats. Faglig viden og didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter findes på Kompetencehjulets portal - Danmarks største portal om børns læring og udvikling. Pædagogisk personale og forældre kan straks gå i gang med at tilrettelægge målrettede aktiviteter med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone (nuzo) og støtte barnet, mens eventuelt samarbejde med specialteam og nærmere undersøgelse af barnet iværksættes.

Find de udsatte børn i din institution

...og de børn, der bare har brug for et lille skub.

Start med de mest sårbare

Kniber det med ressourcer til at vurdere alle børn, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i dagtilbuddet, kan I få et detaljeret indblik i barnets brede læring og udvikling med Kompetencehjulet.
Læs mere om tidlig opsporing i dagtilbud.

praksisfortælling

Nu forstår jeg Jens!

Nu forstår jeg Jens - nu kan jeg se ham - nu giver det mening! Når jeg giver ham samspil som en 1-årig, svarer han relevant og som forventet, og jeg får smil og glæde i samspillet og han er meget lettere at holde af.

Licens

Kontakt

Vil du vide mere

Kompetencehjulet er et praksisredskab til pædagogisk arbejde. Med licens til Kompetencehjulet får I ubegrænset adgang til Danmarks største portal om børns læring, udvikling, trivsel og dannelse, inkl. faglig viden, didaktisk bibliotek og videotek.