Skip to main content

case

Børnehaven Mejsevej

Det siger lederen...

Redskabet der udelukkende skaber vindere

I Børnehaven Mejsevej udarbejder vi kompetencehjul på alle 4-årige børn. Kompetencehjulet bruges både i det tværfaglige samarbejde og i forældresamarbejdet. Det gør, at vi har fokus på det enkelte barns udvikling.

Kompetencehjulet er et digitalt evalueringsredskab, hvor det pædagogiske personale kan danne sig et helhedsorienteret billede af barnets aktuelle kompetencer. Det visualiserer barnets kompetencer inden for alle temaer i de pædagogiske lærerplaner og giver et klart billede af, om barnet profiterer af de aktiviteter, der foregår i børnehaven.

Kompetencehjulet er inddelt i 6 kompetencer:

  • Kommunikation og sprog
  • Alsidige Personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse

Børnehaven har mulighed for at få overblik over en gruppe af børns kompetencer og kompetencetilvækst.

Kompetencehjulet er redskabet, der udelukkende skaber ”vindere” og medvirker til

• at opfylde lovgivningskrav på dagtilbudsområdet
• at medarbejderne får adgang til tidssvarende faglige redskaber til
• et pædagogiske arbejde og tværfagligt samarbejde
• et frugtbart forældresamarbejde.

Kompetenceprofilen danner et troværdigt udgangspunkt for den lovpligtig beskrivelse af arbejdet med "Pædagogiske Læreplaner". Her får forældre og de professionelle personer, som kommer i kontakt med barnet og familien et fælles billede af barnets aktuelle udvikling.

Forældrene får et regulært visuelt billede af barnets aktuelle udvikling. Det bliver synligt, hvor barnets ressourcer er, og hvor barnet kan støttes for at fremme den videre udvikling.

Ved hjælp af Kompetencehjulet er det muligt at blive inspireret til konkrete bud på, hvad forældre og pædagoger kan bidrage med for at støtte barnet til fortsat udvikling.

status fra læreplanen

Det lykkes vi med

"Vi har lavet kompetencehjul på alle børnene, haft fokus på de områder hvor børnene "dykkede", både for det enkelte barn og gruppen. Dette har dannet grundlag for planlægning af emnearbejder, rutiner og pædagogisk praksis. Vi har haft fokus på læringsmiljøet, pædagogens arrangement, hvornår er børnene mest opmærksomme, aktive og hvad lærer de – vi har fokus på om børnene oplever, at de mestrer deres børnehavedag."

Se, hvordan Kompetencehjulets data hjælper med at skabe overblik over børnenes udvikling, og hvordan Mejsevejen arbejder med at forbedre det pædagogiske læringsmiljø.

  • "Vi oplever, at det har været godt at opdele børnene i små grupper; børnene danner stærkere relationer til de voksne og andre børn. De kan bedre overskue hverdagen, bliver mere opmærksomme og aktive. Især de ”stille” børn, begynder at anvende sproget og bliver aktive i aktiviteter/legen.

  • Det, at en voksen har haft den samme gruppe børn i størstedelen af børnehavedagen har givet større viden om det enkelte barn og dets udviklingsniveau. Dette har gjort at rutiner og aktiviteter er blevet mere målrettede.

  • Børnene har været meget på legepladsen, hvor der er kommet mange flere aktiviteter i gang fx træværksted, vi har bygget huler, tegnet, taget det legetøj som var inde med ud på legepladsen, vi oplever flere rollelege, mere leg, børnene eksperimenterer."

Mejsevejen: Kvalitativ evaluering af læreplanen, s. 8.

Redskaber

Børnehaven Mejsevej har licens til følgende redskaber:

kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution. Gis os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.