Skip to main content

DLD sprogforstyrrelse

DLD, Developmental Language Disorder, er en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, der påvirker læsning, indlæring, venskaber og den følelsesmæssige udvikling. 

 

Mest udbredte, men mest oversete udviklingsforstyrrelse

DLD, der tidligere gik under betegnelsen SLI (specific language impairment), lader til at være hyppigere end velkendte udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD og ordblindhed, men sprogforstyrrelser hos børn går tit under den pædagogiske radar, da kendskabet til DLD ikke er særlig udbredt. DLD blev i 2019 anerkendt som en diagnose af WHO i lighed med allerede kendte diagnoser blandt børn.

1 ud af 14 børn har DLD

LearnLabs vision er at udbrede kendskabet til sprogforstyrrelsen DLD, især i dagtilbudsområdet – både blandt pædagogisk personale og småbørnsforældre, da tidlig opsporing og indsats er afgørende for de børn, der lider af DLD.

DLD giver øget risiko for udenforskab

Anerkendt forskning viser, at den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD indebærer en markant forhøjet risiko for:

 • Vedvarende svært ved at læse, forstå og tale sproget
 • Manglende uddannelse
 • Arbejdsløshed og
 • Social isolation.

En jije jegomand

Lina er fire år, og hun har for eksempel svært ved at deltage i højtlæsning både derhjemme og i børnehaven. Hun mister simpelthen hurtigt interessen og søger væk - hen til at lave noget andet. Nogle af de voksne i børnehaven synes også det er svært at forstå, hvad Lina fortæller, at de helt prøver at undgå samtaler med Lina, fordi det kan være så svært at forstå hende.”

Linas forældre fortæller, at de har lagt mærke til, at Lina har svært ved at sige L-lyden, så hun kalder sig selv for "Jina" og siger også ”en jije jegomand” i stedet for en lille legomand.

Kender du et barn med sproglige vanskeligheder?

Du sandsynligvis mødt et barn med DLD – måske uden at vide det, eller uden at kunne sætte præcise ord på, hvordan barnet opleves anderledes. Børn med DLD bliver ofte misforstået; de er ofte svære at forstå, de har vansligt ved at forstå instruktioner m.m. og mistolkes ofte som værende dovne, uopmærksomme, dårligt opdraget, "vil-døve" eller vældig stille.

dld hos børn

Tegn på sprogforstyrrelse

0-2 år

 • Minimalt socialt samspil
 • Manglende reaktion på sprog
 • Endnu ikke kanonisk pludren ved 10 måneder
 • Ingen/få kendte ord ved 1½-2 år
 • Senere ordforståelse
 • Sen og begrænset ordproduktion
 • Ingen 2-ords ytringer

Kaldes også ”late talkers” eller ”sene sprogstartere”. International forskning viser dog, at kun 25% af late talkers senere falder ind under betegnelsen DLD.

2-3 år

 • Sen opstart og begrænset brug af 2-ords sætninger
 • Senere og mangelfuld forståelse af instruktioner
 • Anvender ikke/meget begrænset brug af negationer (ikke-sætninger).

3-4 år

 • Udtrykker sig mindre - og mindre forståeligt end andre børn ved længere sætninger
 • Kan i mindre grad følge instruktioner og fortællinger
 • Mindre grad af fortællen og mindre evne til at fortælle
 • Mangler/mindre afprøvning af grammatik.

4-5 år

 • Mindre detaljerede svar
 • Mindre fortælle/genfortælle historie med en vis sammenhæng
 • Stadig mindre og mangelfuld brug af grammatik
 • Udelader ord og bruger omvendt ordstilling i længere sætninger.
 • Manglende overgøren af datids-mønstret ”-ede”
  (overgøren som fx ”løbede” er positiv, da det viser, at barnet har fanget, at der er et system).

5-6 år

 • Udtrykker sig mindre i komplekse sætninger med flere led
 • Mindre fortællen egne fortællinger
 • Ukorrekt brug af grammatiske endelser
 • Udelader ord og omvendt ordstilling i længere sætninger
 • Manglende/mindre overgøren af datidsmønstret ”-ede” (Overgøren som fx ”løbede” er positiv, da det viser, at barnet har fanget, der er et system).

Kilder: Olsen, L.S. Danske børn med sprogforstyrrelser, PhD, AAU 2013 og Christensen, R.V. Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, 2018.

dld hos skolebørn

Et medfødt, mindre talent for sprog

Rikke Vang Christensen forklarer DLD som ”et medfødt, mindre talent for sprog” og nævner følgende tegn på DLD hos børn / unge, der går i skole:

 • barnet er ukoncentreret
 • barnet udtrykker sig upræcist, når han / hun bliver spurgt
 • barnet deltager ikke særlig aktivt i gruppearbejde
 • barnet forstår ikke, hvad han / hun skal gøre i stillede opgave
 • barnet har læseforståelsesvanskeligheder
 • barnet har vanskeligt ved at huske ord og fagbegreber.

Tidlig opsporing gør en forskel

DLD kan ikke ”læres” væk. Men ulemperne kan mindskes gennem tidlig opsporing og målrettet sproglig støtte fra det pædagogiske personale allerede i vuggestue, dagpleje og børnehave. Sammenhængende overgange, tæt samarbejde med skole og hjælp fra professionelle gør en stor forskel for børn med DLD.

Samarbejde med Københavns Universitet

I Danmark er lektor, Ph.d. Rikke Vang Christensen ved Københavns Universitet, anerkendt for sin forskning i børns sprogforstyrrelser. Rikke Vang Christensen har stillet sig til rådighed i et forløb, hvor danske dagtilbud ved brug af LearnLabs ”DLD Opsporings- og indsatsmodel” for 2-6 årige hjælpes til at blive opmærksomme på børns manglende sprogudvikling.

LearnLabs unikke DLD opsporings- og indsatsmodel rummer 120 markører, der synliggør, om barnet viser tegn på DLD.

Forudsætning for opsporing af DLD

En DLD profil kan først blive til, når barnets sproglige, personlige og sociale udvikling er vurderet i Kompetencehjulet Tidlig opsporing. Barnets kompetenceprofil er udtryk for personalets observationer af barnets udbytte af de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddets læringsmiljø.

Det kræver IKKE ekstra arbejde af det pædagogiske personale at lave en DLD profil. Det er en digital proces - et særligt filter, hvor udvalgte spørgsmål, der netop vedrører tegn på sprogforstyrrelsen DLD, behandles og bliver til barnets DLD profil. 

Få indsigt i barnets sproglige udfordringer

LearnLabs unikke DLD opsporings- og indsatsmodel hjælper dagtilbuddets personale, logopæder, talepædagoger og forældre med hurtigt at spore sig ind på, hvad barnets udfordringer præcist består i:

 • Om barnets sproglige udfordringer vedrører det produktive eller receptive sprog eller tekniske sprogbrug
 • Hvordan de sproglige udfordringer i øvrigt viser sig ved barnets personlige og sociale kompetencer
 • Hvordan målrettede indsatser kan tilrettelægges for at hjælpe barnet bedst muligt.

rikke vang christensen

Forsker i sprogforstyrrelser

Vi kan hjælpe mennesker med sprogforstyrrelser, men i første omgang kræver det, at vi er opmærksomme på, at de findes. 

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på opsporing af børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse. Find børnene med DLD i dit dagtilbud og hjælp dem til en bedre fremtid. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.