Skip to main content

Den første kontakt

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har ansvaret for at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats for at sikre alle børn og unge en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

 

De første 365 dage

Som sundhedsplejerske er du det første og eneste gennemgående led i kæden af professionelle, der sammen med forældrene skal bidrage til, at barnet kommer godt fra start og udfordres på sit medfødte potentiale. 

Fra forskning ved vi, at de første 365 dage i barnets liv er afgørende for barnets udvikling og livsmuligheder. Du bærer et stort ansvar som sundhedsplejerske – særligt i forhold til børn i udsatte positioner. Børn med særlige behov har ofte brug for tværfaglige indsatser, og du er typisk den første til at få mistanke om udviklingsforstyrrelse eller mistrivsel.

Tidlig opsporing og indsats

Som del af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde har du ansvar for hjemmebesøg, screening, forældrerådgivning, tilsyn, tidlig opsporing og indsats. Det stiller naturligvis store krav til de redskaber og metoder, sundhedsplejen benytter sig af.

Kompetencehjulet BABY

Redskabet hjælper sundhedsplejersken med en systematisk, dybdegående vurdering og dokumentation af barnets udvikling med fokus på barnets sproglige, kropslige, personlige og sociale kompetencer.

Styrket forældresamarbejde

Kompetencehjulet Baby stikker "et spadestik" dybere end ADBB og PUF og fungerer samtidig som sundhedsplejerskens ”forlængede arm”. Et unikt materiale til spædbørnsforældre baseret på Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse, der giver forældre viden om, hvordan de ved hjælp af enkle metoder kan iagttage og støtte barnets læring og udvikling.

Vejledning til forældre

I materialet findes information om barnets tidlige udvikling uge-for-uge, og hvordan forældre kan støtte barnet i hverdagen. Forældrene får også adgang til små videoer og ideer til lege og aktiviteter med deres baby. Materialet hjælper forældre med at skærpe fokus på barnets tegn, gøre dem nysgerrige på barnets udvikling, og hvad de kan forvente af barnet – hvornår.

Det gode hjemmebesøg

Hjemmebesøget skal være en god og tryg oplevelse for de nybagte forældre, og LearnLabs materialer klæder forældre godt på til sundhedsplejerskens besøg, og hvad barnet observeres efter.

Forældrene får med Kompetencehjulet Baby en proaktiv rolle i forhold til at understøtte barnets udvikling, og de inddrages i en aktiv rolle, når du foretager screening af barnet. Uanset om screeningen sker med ADBB, PUF eller Kompetencehjulet Baby kan forældrene bidrage med relevante hverdagsiagttagelser af barnet - på baggrund af deres viden fra Kompetencehjulet Baby. 

Tilknytning og god social kontakt

Anvendes Kompetencehjulet Baby sker vurderingen af barnet i samarbejde med forældrene. Deres stemme vægtes højt, idet de har observeret og støttet barnet i at lære og udvikle centrale kompetencer, der er væsentlige for barnets livsmuligheder. 

Kompetencehjulet Baby viser barnets kompetenceprofil, der giver indsigt i barnets aktuelle udvikling og nærmeste udviklingszone. Forældre får adgang til viden om, hvordan kan støtte barnets udvikling relevant.

Kompetencehjulet BABY

  • Detaljeret vurdering af barnets sproglige, kropslig, personlige og sociale udvikling fra 0-12 måneder
  • Data og dokumentation til tidlig opsporing og indsats
  • Formidling om barnets tidlige udvikling, og hvordan forældre kan stimulere barnet
  • Styrker dialogbaseret forældresamarbejde
  • Sikrer god overgang til dagpleje / vuggestue, let at dele barnets profil

Fokus på barnets udvikling

Som sundhedsfaglig vil du opleve, at dialogen med forældrene bliver mere struktureret, enkel, kvalificeret og fokuseret omkring barnets udvikling – uanset hvilket screeningsredskab, der anvendes. Hvad kan barnet nu, trives barnet, udvikler barnet sig alderssvarende, er der grund til bekymring, og hvordan kan forældrene støtte barnet bedst muligt?

Morsø Kommune

Sundhedsplejen

Jeg har oplevet, at forældrene har været meget ærlige i deres vurdering at barnets niveau, og har ikke på noget tidspunkt fornemmet at de har ”pyntet” på resultatet, men tværtimod har efterlyst min faglige vurdering ud fra deres beskrivelse, hvis de har været i tvivl.

Jeg oplever aldrig, at de reagerer negativt, hvis der er områder, hvor der er udfordringer. De bliver i stedet nysgerrige på, hvad de kan gøre, for at hjælpe barnet godt på vej. Jeg har endnu ikke mødt forældre, der ikke gerne vil støtte op om barnets udvikling- og hjælpe det godt på vej- tværtimod. De efterlyser ofte redskaber i form af praksis og informationer, så de kan støtte barnet mest muligt.

Når udviklingen er som forventet, lyser det ud af dem, hvor stolte de er, og det er altid dejligt at få ros og blive anerkendt som forældre, selv om man er voksen.

Kontakt

Vil du vide mere

Ønsker du mere information om Kompetencehjulet Baby, så kontakt os på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.