Skip to main content

modul

Handleplan

Til alle LearnLabs evalueringsredskaber findes modulerne "Handleplan" og "Ansøgning om støtte". Det er nemt at tilføje mål og noter, som I vil arbejde videre med.

Handleplan

I Handleplan kan du beskrive den indsats, der skal iværksættes i forhold til at arbejde med jeres mål. LearnLabs handleplan er inspireret af SMTTE-modellen. Vi kan til enhver tid tilpasse vores standard handleplan, så den passer til den måde, I arbejder på.

Ansøgning om støtte

Ansøgning om støtte har tidligere været en omfattende opgave, der har krævet en række iagttagelser og tidskrævende beskrivelser. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil fra Kompetencehjulet eller Parat til Skole, har visitationsteamet adgang til størstedelen af de oplysninger, der skal til for at behandle en ansøgning om støtte.

Institutionen kan - med henvisning til barnets kompetenceprofil - opsummere observationer og vurderinger af barnets støttebehov og dele den sikkert med relevante samarbejdspartnere, eksempelvis PPR, ergoterapeut, logopæd m.fl.

Brug din egen handleplan

I kan vælge at benytte LearnLabs standardmoduler eller få udviklet specialtilpasset Handleplan og Ansøgning om støtte, så værktøjet passer præcis til den måde, I arbejder på i institutionen. Alle moduler kan naturligvis anvendes sammen med LearnLabs øvrige redskaber

Standard Handleplan - SMTTE model
Ansøgning om støtte - Indstilling og status

ydelser

Vi tilbyder også