Skip to main content

modul

Handleplan

Til alle LearnLabs evalueringsredskaber findes modulerne "Handleplan" og "Ansøgning om støtte". Det er nemt at tilføje noter og de mål, som I vil arbejde med.

Handleplan

I tillægsmodulet Handleplan kan I beskrive de pædagogiske indsatser, der skal iværksættes i forhold til at arbejde med barnets læringsmål og nærmeste udviklingszone. LearnLabs handleplan er digital og inspireret af SMTTE-modellen. Vi kan tilpasse vores standardhandleplan, så den passer præcis til den måde, som I arbejder på i institutionen.

Ansøgning om støtte

"Ansøgning om støtte" har tidligere været en omfattende opgave, der har krævet en række iagttagelser og tidskrævende beskrivelser. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil fra Kompetencehjulet eller Parat til Skole, har visitationsteamet adgang til størstedelen af de faglige oplysninger, der skal til for at behandle en ansøgning om støtte.

Institutionen kan – med henvisning til barnets kompetenceprofil – let opsummere observationer og vurderinger af barnets støttebehov og dele data sikkert med relevante samarbejdspartnere, eksempelvis PPR, ergoterapeut, logopæd m.fl.

Få tilpasset din handleplan

I kan benytte LearnLabs standardmoduler eller få udviklet en specialtilpasset 'Handleplan' og 'Ansøgning om støtte', så hjælperedskaberne passer præcis til den måde, som I arbejder på i institutionen. Alle modulerne kan naturligvis bruges sammen med Kompetencehjulet og LearnLabs øvrige it-redskaber.

Standard Handleplan - SMTTE model
Ansøgning om støtte - Indstilling og status