Skip to main content

modul

Handleplan

Til alle LearnLabs evalueringsredskaber findes modulerne "Handleplan" og "Ansøgning om støtte". Det er nemt at tilføje mål og noter, som I vil arbejde videre med.

Handleplan

I tillægsmodulet Handleplan kan I beskrive den indsats, der skal iværksættes i forhold til at arbejde med mål. LearnLabs handleplan er inspireret af SMTTE-modellen. Vi kan til enhver tid tilpasse standard handleplan, så den passer præcis til den måde, som I arbejder på.

Ansøgning om støtte

"Ansøgning om støtte" har tidligere været en omfattende opgave, der har krævet en række iagttagelser og tidskrævende beskrivelser. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil fra Kompetencehjulet eller Parat til Skole, har visitationsteamet adgang til størstedelen af de oplysninger, der skal til for at behandle en ansøgning om støtte.

Institutionen kan – med henvisning til barnets kompetenceprofil – opsummere observationer og vurderinger af barnets støttebehov og dele data sikkert med relevante samarbejdspartnere, eksempelvis PPR, ergoterapeut, logopæd m.fl.

Brug egen handleplan

I kan benytte LearnLabs standardmoduler eller få udviklet en specialtilpasset Handleplan og Ansøgning om støtte, så værktøjet passer præcis til den måde, som I arbejder på i dagtilbuddet. Alle moduler kan naturligvis anvendes sammen med LearnLabs øvrige it-redskaber.

Standard Handleplan - SMTTE model
Ansøgning om støtte - Indstilling og status