Skip to main content

Tillægsmodul

Handleplan

Til alle LearnLabs it-redskaber findes modulerne "Handleplan" og "Ansøgning om støtte". Det gør det nemt at tilføje noter og mål, som I vil arbejde med.

SMTTE handleplan

I tillægsmodulet Handleplan kan I beskrive de pædagogiske indsatser, der skal iværksættes i forhold til at arbejde med barnets læringsmål og nærmeste udviklingszone. LearnLabs handleplan er digital og inspireret af SMTTE-modellen. Det er muligt at tilpasse vores standardhandleplan, så den passer præcis til den måde, som I arbejder på i institutionen.

Ansøgning om støtte

"Ansøgning om støtte" har tidligere været en omfattende opgave, der har krævet en række iagttagelser og tidskrævende beskrivelser. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil fra Kompetencehjulet eller Parat til Skole, har visitationsteamet adgang til størstedelen af de faglige oplysninger, der skal til for at behandle en ansøgning om støtte.

Institutionen kan – med henvisning til barnets kompetenceprofil – let opsummere observationer og vurderinger af barnets støttebehov og dele disse data sikkert med relevante samarbejdspartnere, fx PPR, ergoterapeut, logopæd m.fl.

Tilpasning af handleplan

I kan benytte LearnLabs standard-moduler eller vælge at få udviklet en specialtilpasset 'Handleplan' og 'Ansøgning om støtte', så hjælperedskaberne passer præcis til den måde, som I arbejder på i institutionen. Begge moduler kan anvendes sammen med Kompetencehjulet og LearnLabs andre it-redskaber. 

Standard Handleplan - SMTTE model
Ansøgning om støtte - Indstilling og status