Skip to main content

ydelse

Statistikservice

Brug tiden dér, hvor du kan gøre den største forskel som leder af et dagtilbud. Er statistik ikke din favoritdisciplin, så benyt dig af LearnLabs Statistikservice. Vi hjælper dig godt i gang med at trække, forstå og omsætte data fra Kompetencehjulet til at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet. 

 

Styrker dagtilbuddets evalueringskultur

Tid er en mangelvare – også i danske daginstitutioner! Vi ved, at du som pædagogisk leder er opmærksom på, at der ikke går unødig tid fra børnene. Kompetencehjulets data giver jer detaljeret indsigt i børnenes udvikling og deres udbytte af læringsmiljøet - data, der kun kan blive til i samvær med børnene. Redskabet giver jer I al nødvendig information til: formulering og opfølgning på mål og rammer, udvælgelse af fokusområder, justering af pædagogisk praksis, evaluering af pædagogisk læreplan, dialog med forvaltningen og sparring med faglige samarbejdspartnere. 

Få mest mulig ud af Kompetencehjulet

Dagtilbudsloven placerer ansvaret for at skabe en god evalueringskultur hos lederen. Du har ansvaret for, at den viden og dokumentation, I indsamler om børnene og effekten af læringsmiljøet, bearbejdes og anvendes til at styrke kvaliteten af børns hverdag. At I løbende følger op på, hvordan I kan tilrettelægge et godt læringsmiljø, hvor børnene får mulighed for at lære, udvikle sig og trives.

Med Kompetencehjulet – et unikt koncept til dagtilbud – og LearnLabs håndsrækning til databehandling er evaluering og kvalitetsudvikling lettere at gå til.

Kvalitetsudvikling i dagtilbud

Hvad viser jeres evalueringsdata?

  • Virker de pædagogiske indsatser som forventet?
  • På hvilke områder har børnene størst / mindst udbytte af læringsmiljøet?
  • Hvor godt understøtter I sprogudviklingen hos dansk- og tosprogede børn?
  • Er der forskel på drenge og pigers udbytte af læringsmiljøet - er der forskel fra stue til stue?

Fortæl os, hvad du vil evaluere på, så hjælper LearnLab med at trække relevante data for dit dagtilbud.

89 børns udvikling i forhold til alle temaer vist i procent
89 børns sproglige udvikling fordelt på udviklingsintervaller
Systematisk databaseret opsporing af børn med sproglige vanskeligheder med Kompetencehjulet Sprog
89 børns sproglige udvikling fordelt på 40 drenge og 49 piger

Vi tilbyder sikker opbevaring af data

Når du benytter LearnLabs statistikservice, samler og leverer vi dine data og en forklarende video herom i dit Filarkiv - en sikker løsning til opbevaring og deling af data fra LearnLabs redskaber.

Herfra kan I arbejde videre med institutionens data. På stuemøder og pædagogiske dage kan I udforske tendenser og diskutere om effekten af læringsmiljøet afspejler institutionens pædagogiske mål. På baggrund af detaljeret viden om børnenes udvikling og progression kan I kvalificere beslutningen om, hvad der virker godt, og hvilke emner I fremadrettet bør fokusere på.

Hjælp til kvalitetssikring og databehandling

Direktør i LearnLab, Ethel Hansen, har mange års erfaring med databehandling og kvalitetssikring inden for bl.a. børne- og ungeområdet. Ethel tilbyder at trække statistik for din institution og  gennemgå data fra Kompetencehjulet ved at beskrive og kommentere på, hvad institutionens data viser. Gennemgangen optages på video.

Du kan bruge videoen som en guide til, hvordan du fremadrettet kan trække data for din institution, fx for enkelte stuer/grupper, årgange, eller for institutionen som helhed og grupper, du selv definerer.

Dokumentation til pædagogisk læreplan og tilsyn bliver lettere

LearnLab kan hjælpe med at levere letlæselige grafer og statistik – klar til at sætte direkte ind i 'Den pædagogiske læreplan', tilsyn eller andre rapporter. Har I særlige ønsker, så kontakt os – LearnLab har stor erfaring med at skræddersy løsninger tilpasset til den enkelte institution.

priser

Statistikservice

30 minutter kr. 550,-

60 minutter kr. 950,-