Skip to main content

ydelse

Statistikservice

Brug tiden dér, hvor du kan gøre den største forskel som dagtilbudsleder. Er statistik ikke din favoritdisciplin, så benyt dig af LearnLabs statistikservice. Vi hjælper dig godt i gang med at trække, forstå og omsætte dine data fra Kompetencehjulet til at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet. 

 

Styrk evalueringskulturen

Tid er en mangelvare – også i danske daginstitutioner! Vi ved, at du som leder er særlig opmærksom på, at der ikke går unødig tid fra børnene. 

Få mest mulig ud af data

Dagtilbudsloven placerer ansvaret for at skabe en god evalueringskultur hos lederen. Du har ansvaret for, at alle de data, I registrerer om børnene og deres udbytte af læringsmiljøet, bearbejdes og sættes i spil i den pædagogiske praksis. At I løbende følger op på, hvordan I kan tilrettelægge et godt læringsmiljø, hvor børnene får mulighed for at udvikle sig og lære mest muligt.

Med Kompetencehjulet, et komplet evalueringskoncept og en håndsrækning til databehandling er denne opgave lige til at gå til.

Kompetencehjulet

Hvad viser data?
  • Virker de pædagogiske indsatser som forventet?
  • På hvilke områder har børnene størst / mindst udbytte af læringsmiljøet?
  • Hvor godt understøtter institutionens læringsmiljø sprogudviklingen hos dansk- og tosprogede børn?
  • Er der forskel på drenge og pigers udbytte af læringsmiljøet - er der forskel fra stue til stue...?
  • Er der børn, som ikke udvikler sig som forventet? Gå fra "synsninger" til datainformeret opsporing.

Fortæl os, hvad du vil undersøge - så hjælper vi med at trække relevante data.

89 børns udvikling i forhold til alle temaer vist i procent
89 børns sproglige udvikling fordelt på udviklingsintervaller
Systematisk databaseret opsporing af børn med sproglige vanskeligheder med Kompetencehjulet Sprog
89 børns sproglige udvikling fordelt på 40 drenge og 49 piger

Sikker opbevaring af data

Når du benytter vores statistikservice, samler og leverer vi dine data og videooptagelse i LearnLabs Filarkiv - en løsning til sikker opbevaring og deling af data.

Herfra kan du arbejde videre med dine data: Eksempelvis gennemgå børnenes udvikling individuelt og følge op på, om udfordrede børn får relevant stimuli og støtte, kvalificere beslutningen om hvilke temaer I vil fokusere på i den pædagogiske praksis.

Databehandling og kvalitetssikring

Direktør i LearnLab, Ethel Hansen, har mange års erfaring med databehandling og kvalitetssikring inden for bl.a. børne- og ungeområdet. Ethel tilbyder at trække statistik for din institution og  gennemgå data fra Kompetencehjulet ved at beskrive og kommentere på, hvad institutionens data viser. Gennemgangen optages på video.

Du kan bruge videoen som en guide til, hvordan du fremadrettet kan trække data for din institution, fx for enkelte stuer/grupper, årgange, eller for institutionen som helhed og grupper, du selv definerer.

Som de eneste i Danmark

Hjælper LearnLab med data, hvormed I kan identificere børn, som udviser tegn på den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD. Ny forskning viser, at 7% af alle børn på en årgang har DLD, hvilket svarer til 1 ud af 14 børn. Læs mere om DLD her.

Dokumentation til læreplan og tilsyn

Vi kan levere letlæselige grafer og statistik – lige til at sætte ind i 'Den pædagogiske læreplan', tilsyn eller andre rapporter. Har I særlige ønsker, så kontakt os – LearnLab har stor erfaring med at tilpasse og skræddersy løsninger individuelt efter behov.

priser

Statistikservice

30 minutter kr. 550,-

60 minutter kr. 950,-

ydelser

Vi tilbyder også