Skip to main content

Case

Barnets kompetenceprofil

Med Kompetencehjulet er det let at se, om et barn udvikler sig som typisk forventet, eller der er behov for særlig støtte til udvikling. Redskabet giver overblik over barnets aktuelle udvikling og indblik i, hvordan barnet kan støttes relevant.

Tidlig opsporing og indsats i dagtilbud

"Anna" starter i børnehave, da hun er 3,6 år. Annas pædagog opdager hurtigt, at Anna har nogle udfordringer, sprogligt og især socialt. Konflikterne mellem Anna og de andre børn er mange, hun er udadreagerende og slår ofte andre børn, når hun bliver afvist. Rutinesituationer er vanskelige for Anna, og de mange skift i løbet af dagen er svære for hende.

Pædagogen Maria laver derfor en vurdering med Kompetencehjulet kort efter opstart for at få nuanceret sine iagttagelser, blive klogere på Annas adfærd og se, om der er nogle mønstre. Hun starter med at observere Annas sprog, og følger hurtigt op med at observere Anna sociale udvikling og hendes følelsesmæssige og kognitive udvikling.

Med Kompetencehjulet får pædagogen hurtigt overblik over Annas udvikling i forhold til tre centrale temaer, der har væsentlig betydning for et barns livsmuligheder:

    • Social udvikling
    • Personlig udvikling (kognitiv og følelsesmæssig udvikling)
    • Kommunikation og sprog

Hvad viser Kompetencehjulet?

Pædagogen laver handleplan for Anna, hun evaluerer og reflekterer løbende – både i det daglige med kolleger, på stuemøder og personalemøder – og følger jævnligt op med nye vurderinger i Kompetencehjulet, cirka hvert 4. måned for at se Annas progression.

For at få et helhedsorienteret billede af Annas ressourcer, kigger pædagogen også ned i de øvrige temaer (krop, natur og kultur) for at afdække Annas kompetencer. Vurderingen med Kompetencehjulet omfatter nu status på Annas udvikling i alle læreplanstemaer.

Behov for inddragelse af PPR

Dagtilbuddet er kendt for god pædagogisk kvalitet, men Anna som nu er 4,5 år profiterer ikke tilstrækkeligt af det gode læringsmiljø og de indsatser, der tilrettelægges særligt for hende. Sprogligt er hun i god udvikling og har flot progression, men socialt ligger hun fortsat bekymrende lavt og udviklingsmæssigt svarende til en 2,5-årig.

Pædagogen oplever ikke, at indsatserne har den ønskede effekt, og da Anna har været i institutionen i 9 måneder, indstiller de til PPR på baggrund af et tværfagligt møde, hvor psykolog og talepædagog deltager. Med Kompetencehjulets data er PPR hurtigt orienteret om Annas historiske udvikling og udfordringer, og hvilke indsatser der er lavet.

Barnets lov oplysninger

Da Anna er 5,5 år modtager dagtilbuddet en henvendelse fra Familieafdelingen med bekymring for Annas trivsel. Dagtilbuddet har løbende dokumenteret Annas udvikling, læring og trivsel med Kompetencehjulet, og derfor er det nemt og sikkert, bare med få klik, at dele profilen med relevante samarbejdspartnere, hvor relevante forhold om Annas ressourcer og udfordringer er beskrevet i forhold til Barnets lov. ICS-metoden er implementeret i Kompetencehjulet og kan bidrage med dokumentation til henholdsvis:

  • Målrettede indsatser i dagtilbud
  • Samarbejde med PPR
  • Barnets lov.  

Træffer Familieafdelingen beslutning om særlig pædagogisk indsats, anbringelse eller andet, er oplysningerne fra kompetenceprofilen et godt udgangspunkt for det videre tværfaglige arbejde med barnets trivsel og udvikling.

Find de sårbare og udsatte børn i din institution

...og de børn, der bare har brug for et lille skub.

Licens

Socialpædagog Birte Simonsen

Nu forstår jeg Jens!

Nu forstår jeg Jens - nu kan jeg se ham - nu giver det mening! Når jeg giver ham samspil som en 1-årig, svarer han relevant og som forventet, og jeg får smil og glæde i samspillet og han er meget lettere at holde af.

Mere end et måleredskab

Kompetencehjulet er et redskab udviklet til professionelle i dagtilbud til observation, vurdering og tidlig indsats. Licens til Kompetencehjulet giver adgang til Danmarks største portal om børns udvikling med adgang til viden, metodebibliotek, videotek og inspiration til lege & aktiviteter.

Det betyder, at pædagogisk personale i samarbejde med barnets forældre straks kan gå i gang med målrettede indsatser baseret på barnets udvikling og nærmeste udviklingszone og støtte barnet, mens eventuelt nærmere undersøgelse og samarbejde med PPR iværksættes.

Kontakt

Vil du vide mere

Kompetencehjulet er et praksisredskab til pædagogisk arbejde. Med licens til Kompetencehjulet får I adgang til Danmarks største portal om børns udvikling - inkl. teori, metode, videotek og didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter.