Skip to main content

FKO redskab

Sprogvurdering 3-6 år

Sprogvurdering 3-6 er udviklet for Børne- og Socialministeriet og blev lanceret i 2017 uden it-understøttelse. It-understøttelsen blev lagt ud til private udbydere, og Rambøll og LearnLab byder ind på opgaven. Sprogvurdering 3-6 udbydes i dag under navnet "Rambøll Sprog", og siden efter 2021 også i digital version.

 

Kvalitetssikring af redskaber

LearnLab  digitaliserer også Sprogvurdering 3-6 i 2017. I processen med digitalisering og kvalitetssikring af sprogvurderingen, bliver LearnLab opmærksom på en række problematiske forhold. Forhold, der har stor betydning for de fagpersoner i dagtilbud, som anvender sprogvurderingen og alvorlige konsekvenser for de børn, som vurderes efter Sprogvurdering 3-6.

På baggrund heraf beslutter LearnLab at trække tilbuddet om Sprogvurdering 3-6 til kommuner tilbage for udelukkende at tilbyde Kompetencehjulet Sprog – en del af LearnLabs Kompetencehjul koncept, der understøtter sprogindsatsen i dagtilbud og opfylder kravene til lovpligtige sprogvurdering.

 

Kritik af Sprogvurdering 3-6

De problematikker ved Sprogvurdering 3-6, som Learnlab har fundet og som vækker bekymring, er:

  • De mindste børn udsættes for unødig test i forhold til at identificere de udsatte børn.

  • Man finder ikke alle børn med sproglige udfordringer, som potentielt kunne have brug for en "særlig" eller "fokuseret" sprogstimulerende indsats på grund af den ekstrapolering af p-scoren, der sker i redskabets beregningsmetode  (ekstrapolering anvendes når barnet møder spørgsmål, som barnet ikke svarer på). 

  • Test-tidspunktet (barnets alder ved gennemførelse af sprogvurderingen) kan skubbe barnet fra en "særlig" eller "fokuseret indsats" til en "generel indsats".

  • Man fastholder lavere forventninger til drenges sprog end til piger. Dette ses ved, at drengene har langt færre svarkombinationer, der placerer dem i en indsatsgruppe.

  • Scoringen af "bogstavkendskab" i henholdsvis børnehave og børnehaveklasse skaber en skævvridning i de forventninger, der er mellem børnehave og skole.
Eksempel på ekstrapolering

I nogle tilfælde kan ekstrapolering skubbe et barn ud af en særlig (rød) eller fokuseret (gul) indsatsgruppe. Mads og Peter har begge 9 rigtige svar. Men da Peter har 6 ubesvarede, ekstrapoleres scoren og således bliver 9 rigtige til 13 rigtige.

Til højre ses et eksempel på ekstrapolering af scoren i ministeriets sprogtest, hvor to børn med samme antal rigtige svar placeres i forskellige indsatser, fordi Peter har ubesvarede spørgsmål.


Kritik af sprogvurderingen 3-6

Finder vi de sprogligt udfordrede børn?

Kritikken af Sprogvurderingen 3-6 danner grundlag for LearnLabs beslutning om ikke at udbyde "Sprogvurdering 3-6" digitalt i den form, den har i dag.

Vi anbefaler i stedet Kompetencehjulets Sprog, der giver et mere nuanceret indblik i barnets sproglige kompetencer (og nærmeste udviklingszone) og generelt understøtter arbejdet med "Kommunikation og sprog" og børns sproglige udvikling i dagtilbud. 

Kompetencehjulets Sprogvurdering 0-6 år er ikke et testredskab, men et adaptiv evalueringsredskab baseret på det pædagogiske personales systematiske observationer af barnets sproglige kompetencer.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil I styrke det sproglige læringsmiljø med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone? Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I kan kombinere forskellige evalueringsredskaber i dagtilbud.