Skip to main content

FKO redskab

Sprogvurdering 3-6 år

'Sprogvurdering 3-6' er udviklet for Børne- og Socialministeriet og blev lanceret i 2017 uden it-understøttelse. It-understøttelsen blev lagt ud til private udbydere, hvor Rambøll og LearnLab bød ind på opgaven. Sprogvurdering 3-6 udbydes i dag under navnet Hjernen&Hjertet eller "Rambøll Sprog", og siden 2021 også i en digital version. 

Kvalitetssikring af redskaber 

I 2017 digitaliserer LearnLab også Sprogvurdering 3-6. Men i processen med digitalisering og kvalitetssikring af redskabet til sprogvurdering bliver LearnLab opmærksom på en række problematiske forhold. Forhold, der har betydning for de fagpersoner i dagtilbud, som anvender sprogvurderingen og alvorlige konsekvenser for de børn, som vurderes efter Sprogvurdering 3-6.

På baggrund heraf beslutter LearnLab at trække tilbuddet om Sprogvurdering 3-6 til kommuner tilbage for udelukkende at tilbyde Kompetencehjulet Sprog. Redskabet er en del af Kompetencehjulet og følger børnenes sproglige udvikling og progression fra 0-6 år og opfylder kravene til lovpligtig sprogvurdering i dagtilbud.

Find de sprogligt udfordrede børn tidligt

Vi anbefaler Kompetencehjulets Sprog, der giver et mere nuanceret indblik i barnets sprog og nærmeste udviklingszone. Redskabet understøtter arbejdet med læreplanstemaet "Kommunikation og sprog" og børns sproglige udvikling fra 0-6 år. 

Kompetencehjulets Sprogvurdering 0-6 år er ikke et testredskab, men et adaptiv redskab baseret på fagpersoners systematiske observationer og vurderinger af barnets sproglige kompetencer.

Kritik af Sprogvurdering 3-6

De problematikker ved Sprogvurdering 3-6, som Learnlab har fundet og vækker bekymring, er:

  • De mindste børn udsættes for unødig test i forhold til at identificere børn i udsatte positioner.

  • Man finder ikke alle børn med sproglige udfordringer, som potentielt kunne have brug for en "særlig" eller "fokuseret" indsats på grund af den ekstrapolering af barnets p-score, der sker i redskabets beregningsmetode.

  • Test-tidspunktet (barnets alder ved gennemførelse af sprogvurderingen) kan skubbe barnet fra en "særlig" eller "fokuseret indsats" til en "generel indsats".

  • Man fastholder lavere forventninger til drenges sprog end til piger. Dette ses ved, at drengene har langt færre svarkombinationer, der placerer dem i en indsatsgruppe.

  • Scoringen af "bogstavkendskab" i henholdsvis børnehave og børnehaveklasse skaber en skævvridning i de forventninger, der er mellem børnehave og skole.

Kritikken af Sprogvurdering 3-6 danner grundlag for LearnLabs beslutning om ikke at udbyde "Sprogvurdering 3-6" digitalt.

Ekstrapolering - et eksempel

Ekstrapolering anvendes når barnet møder spørgsmål, som barnet ikke svarer på i Sprogvurdering 3-6. I nogle tilfælde kan ekstrapolering skubbe et barn ud af en særlig (rød) eller fokuseret (gul) indsatsgruppe. Mads og Peter har begge 9 rigtige svar. Men da Peter har 6 ubesvarede, ekstrapoleres scoren og således bliver 9 rigtige til 13 rigtige.

Til højre ses et eksempel på ekstrapolering af scoren i ministeriets sprogtest, hvor to børn med samme antal rigtige svar placeres i forskellige indsatser, fordi Peter har ubesvarede spørgsmål.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil I styrke det sproglige læringsmiljø med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone? Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I kan kombinere forskellige evalueringsredskaber i dagtilbud.