Skip to main content

Sprogvurdering af børn

Kompetencehjulet Sprog opfylder dagtilbudslovens krav om sprogvurdering af børn. Brug redskabet til at understøtte pædagogiske forløb med børns sproglige udvikling, og følge børnenes sprogudvikling frem mod skolestart.

 

Julie

Julie på 1,2 år er på visse områder op mod 6 måneder sprogligt bagud. Det betyder, at Julie har behov for en målrettet sproglig indsats for at forebygge, at hun kommer yderligere bagud – og for at hun måske endda over tid kan lære de sproglige kompetencer, som er typisk forventet for hendes alder. Vuggestuen inddrager Julies forældre, som får vejledning i, hvordan de kan understøtte Julies sproglige udvikling.

Julies progression

Pædagogerne følger op efter tre måneder og vurderer Julies udbytte af de målrettede sproglige aktiviteter, der blev iværksat. Opdateringen af Julies profil viser, at hun fortsat har brug for en "særlig sproglig indsats", selvom hun i “Lyde og lytteforståelse” har haft en fin udvikling. Vuggestuens personale kan let dele og synliggøre Julies kompetenceprofil med logopæd, forældre m.fl., så de kan få indsigt i Julies sproglige udfordringer og progression.

 

Barnets sproglige udvikling og progression

Det særlige ved Kompetencehjulet Sprog er, at barnets sproglige udvikling kan følges løbende. Barnet kan vurderes når som helst, uanset alder fra 0-6 år. Temaerne er gennemgående, og I kan se barnets progression over en periode (fx 3-4 måneder) og vurdere, om indsatserne har effekt.

Kompetencehjulet sprogvurdering tager cirka 20 minutter pr. barn
eller 60 minutter v/ gruppebesvarelse med 6 børn.


Praksiseksempel

Tidlig indsats i dagtilbud

Johan og Holger kommer fra en kommune, hvor børnene sprogvurderes, når de er omkring 3 år – helt som dagtilbudsloven foreskriver. Drengene starter samtidig i Julies institution, og efter bare få ugers observation af Johan og Holger, viser personalets systematiske observationer (baseret på Kompetencehjulets Spørgsmålsguide), at begge drenge sprogligt ligger langt under det typiske forventede for deres alder.

Sprogvurdering 3-årige

Johan på 3 år er ved denne første sprogvurdering langt bagud sprogligt. I enkelte sproglige temaer mere end 12 måneder bagud, og øvrige temaer mindst 6 måneder bagud.

Sprogvurdering 2-årige

Også Holger på 1,9 år er generelt sprogligt langt under det typiske forventede for hans alder. Værst ser det ud i temaerne ”Kommunikation”, ”Lytte og tale”, Ordforråd” og ”Grammatik”, hvor hans udviklingsalder er op mod 12 måneder bagud.

Mød barnet i dets nærmeste udviklingszone

Kompetenceprofilen giver også indblik i barnets nærmeste udviklingszone. Det betyder, at personalet straks kan iværksætte støttende aktiviteter for Holger – og bruge tiden optimalt i dagtilbuddet, inden evt. talepædagog, logopæd kan gå ind i sagen. 

Institutionen kan også give forældre adgang til Kompetencehjulets onlineportal med viden, lege og aktiviteter.

Hjælp til målrettede aktiviteter

For både Johan og Holger ligger der en stor opgave forude, hvis de to drenge ikke skal komme yderligere bagud, men gerne hente udvikling og ekstralæring, inden de skal starte i skole. Pædagogisk personale kan få viden, teori, metoder, videoklip  og inspiration til målrettede aktiviteter, der passer til barnets udviklingsalder Kompetencehjulets vidensportal

Se et uddrag fra vidensportalen og hvordan pædagogerne kan arbejde med at styrke Holgers sproglige udvikling i forhold til Ordforråd med "forståelsen af ord", som Holger netop har svært ved.  

Sprogvurdering af tosprogede

Anders Højen (lektor ph.d.) beskriver, at den bedste måde at få overblik over 2-sprogedes børns sproglige udfordringer sker gennem løbende vurderinger. Da Kompetencehjulet Sprog både måler på flere sproglige dimensioner og giver mulighed for løbende vurderinger af barnets sprogudvikling, er redskabet særdeles velegnet til at vurdere, om et tosproget barns langsomme sprogudvikling skyldes, at barnet har generelle sproglige problemer, eller blot er i gang med at tilegne sig det danske sprog.

Vil du vide mere?

Kompetencehjulet Sprog

Fokus på børns sprog i dagtilbud

Alle børn får glæde af Kompetencehjulet – også flertallet, som har brug for "generel sproglig indsats". Institutioner, der bruger Kompetencehjulet, opnår typisk ekstralæring og større forståelse af hvert enkelt barn. Er der tale om bekymringsbørn med svære sproglige udfordringer giver det god mening at undersøge barnets ressourcer i øvrigt.

Det er let at udvide vurderingen af barnet med modulet Kompetencehjulet Tidlig opsporing, der foruden sprog også kigger på barnets sociale og personlige udvikling.

Det siger brugerne

Jeg er blevet så god til at "se" efter jeg har læst tegnene på børns sproglige læring og observeret børnene i to uger.

Pædagog

Vi bruger data på stuemøder og p-møder, så vi bedre kan følge børnenes udvikling. Kompetencehjulet giver et mere klart og tydeligt billede af det enkelte barn. Med viden i data kan vi konkret arbejde med læringsmiljøerne og kompetencerne.

Pædagog

Som specialpædagog er Kompetencehjulet det værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching stiller det mig spørgsmål om barnets nuzo som jeg ikke selv var kommet i tanke om...

Specialpædagog

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.

Specialpædagog