Skip to main content

Publikationer

I Danmark starter 60.000 børn i skole hvert år.
5.000 af dem ender i et liv i ”udenforskab” – uden udsigt til uddannelse, arbejde og et godt socialt netværk. Inden de forlader folkeskolen har de fået følgeskab af yderligere 6.000 unge, der har lange udsigter til arbejde eller uddannelse. Det svarer til knap en femtedel af hver eneste årgang!

Artikler

Tønder Kommune: Kompetencehjulet styrker det pædagogiske arbejde og sikrer børns udvikling

Læs artiklen >>

DLD: Mest udbredte udviklingsforstyrrelse er også den mindst kendte – indtil nu

Læs artiklen >>

Sprogforstyrrelsen DLD skal opdages tidligere

Læs artiklen >>


Åbent brev: Reformkommisionens anbefalinger til dagtilbud er en ommer

Hent brevet her >>

Materialer

Kompetencehjulet - mere end et måleredskab

Hent folder >>

Inspirationsmateriale - Kompetencehjulet til kvalitetsudvikling i dagtilbud

Hent folder >>

Opsporing af DLD - fokus på udviklingsmæssig sprogforstyrrelse hos børn i dagtilbud

Hent folder >>

Kompetencehjulets Sprogvurdering: Formål, tankegang og dokumentation

Hent folder >>

learnlab

Sammen skaber vi en stærkere fremtid

Alle børn skal tilbydes de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære straks fra fødslen – vi forestiller os en verden, hvor alle børn udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan. Hvor udsatte børn opspores tidligt og støttes i deres udvikling.

Derfor har LearnLab udviklet Kompetencehjulet – et komplet redskab til vurdering, opsporing og indsats, der gør det til en spændende proces i vuggestue, dagpleje og børnehaver at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Med Kompetencehjulet er vi i stand til at flytte børn væk fra farezonen for et liv i ”udenforskab” ved at understøtte dagtilbuddenes arbejde med ’Den styrkede pædagogiske læreplan’.

Vores mål er nået, når alle de børn, der kan hjælpes ud af ”farezonen”, begynder i skole med livsmulighederne i behold med udsigt til et godt voksenliv.