Skip to main content

modul

Filarkiv

Filarkivet sikrer, at I opbevarer fysiske og/eller digitale dokumenter på en sikker måde og dermed undgår, at personfølsomme oplysninger om institutionens børn utilsigtet bliver tilgængelige for uvedkommende.

 

Sikker opbevaring af dokumenter

Når du er kunde hos LearnLab, anbefaler vi at bruge løsningen ”Filarkiv”. Filarkivet oprettes for det enkelte barn, og du kan uploade alle de filer, I har om barnet, som er vigtige at opbevare sikkert, enten fordi de er personidentificerbare eller indeholder personfølsomme oplysninger om barnet eller familien.

Få styr på GDPR

Det kan fx være dokumenter fra PPR, Socialforvaltningen, lægeoplysninger, der indeholder personfølsomme oplysninger. Det kan også være notater om barnet fra opstartsmøde med forældre eller lignende, som I normalt ville opbevare på en pc eller i et aflåst skab.

Filarkiv

Mulighed for at uploade de mest almindelige filtyper:

  • PDF
  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  • PNG, JPEG/JPG og MSG

Saml institutionens vigtige dokumenter ét sted

Filarkivet kan også benyttes som arbejdsredskab for dagtilbuddets medarbejdere i forhold til at dele data om enkelte børn, børnegrupper og stuer, hvor filarkivet fungerer som en fælles adgang eksempelvis til de pædagogiske forløb, som I har planlagt for børnene, statistik, handleplan osv. Som administrator bestemmer du, hvem der skal have adgang og adgangsniveau.

ydelser

Vi tilbyder