Skip to main content

modul

Filarkiv

Få styr på GDPR

Vi anbefaler alle vores kunder at anvende LearnLabs Filarkiv. Filarkivet er sikker opbevaring af alle barnets data fra Kompetencehjulet, journalnotater, handleplan, digitale og fysiske dokumenter m.v., så I kan undgå, at personfølsomme oplysninger utilsigtet bliver tilgængelige for uvedkommende.

 

Sikker opbevaring af personfølsomme dokumenter

Filarkivet oprettes for det enkelte barn, og du kan uploade alle de filer, I har om barnet, som er vigtige at opbevare sikkert – enten fordi de er personidentificerbare eller indeholder personfølsomme oplysninger om barnet eller familien.

Det kan fx være notater om barnet fra opstartsmøde med forældre eller lignende, som I normalt ville opbevare på en pc eller i et aflåst skab. Det kan også dokumenter fra PPR, Socialforvaltningen eller lægen, der indeholder personfølsomme oplysninger.

Filarkiv

Alle barnets data fra Kompetencehjulet samles sikkert i Filarkivet.
Derudover kan I kan uploade de mest almindelige filtyper:

  • PDF
  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  • PNG, JPEG/JPG og MSG

Saml institutionens vigtige dokumenter ét sted

I kan også benytte Filarkiv som et organisatorisk arbejdsredskab. I kan oprette et Institutionsarkiv for dagtilbuddets medarbejdere i forhold til at dele data om et barn / børnegruppe, stue eller hele institutionen, hvor filarkivet fungerer som fælles, sikker adgang. Den enkelte medarbejder kan oprette et personligt arkiv til at gemme fx artikler, pædagogiske forløb, projekter, statistik, dokumentation, handleplan, orientering til forældre osv. 

Som administrator af et filarkiv bestemmer du, hvem der skal have adgang og hvilket adgangsniveau.