Skip to main content

modul

Filarkiv

Få styr på GDPR

Når du er kunde hos LearnLab, anbefaler vi altid at anvende "Filarkiv". Filarkivet er sikker opbevaring af fysiske og/eller digitale dokumenter, så I kan undgå, at personfølsomme oplysninger utilsigtet bliver tilgængelige for uvedkommende.

 

Sikker opbevaring af personfølsomme dokumenter

Filarkivet oprettes for det enkelte barn, og du kan uploade alle de filer, I har om barnet, som er vigtige at opbevare sikkert – enten fordi de er personidentificerbare eller indeholder personfølsomme oplysninger om barnet eller familien.

Det kan fx være notater om barnet fra opstartsmøde med forældre eller lignende, som I normalt ville opbevare på en pc eller i et aflåst skab. Det kan også dokumenter fra PPR, Socialforvaltningen eller lægen, der indeholder personfølsomme oplysninger.

Filarkiv

I kan uploade de mest almindelige filtyper i Filarkiv:

  • PDF
  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  • PNG, JPEG/JPG og MSG

Saml institutionens vigtige dokumenter ét sted

I kan også benyttes som Filarkiv som arbejdsredskab. I kan oprette et "Institutionsarkiv" for dagtilbuddets medarbejdere i forhold til at dele data om enkelte børn, børnegrupper, stuer og hele institutionen, hvor filarkivet fungerer som en fælles adgang eksempelvis til pædagogiske forløb, projekter, statistik, handleplaner, orientering til forældre osv.

Som administrator bestemmer du, hvem der skal have adgang og adgangsniveau.