Skip to main content

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Generelle

Kompetencehjulet bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

Forskningen er ”oversat” i Kompetencehjulet, så den kan omsættes i den daglige pædagogiske praksis. Eksempelvis er børns sproglige udvikling beskrevet ud fra 39 kilder, og det er altid explicit, hvilken teori, der anvendes.

Kompetencehjulet bygger på et helhedsorienteret, anerkendende, relations- og ressourceorienteret børnesyn. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med grundsynet i ICDP (International Child Development Programme). ICDP's otte samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulskonceptet bekender sig til. Samspilstemaerne er ikke rettet direkte mod barnet, men mod de voksne, der har med barnet at gøre - altså barnets omsorgsgivere.

Kompetencehjulet er et digitalt redskab til observation, vurdering, tidlig opsporing og indsats. På institutionsplan kan I dokumentere barnets / børnegruppens udvikling og deres udbytte af læringsmiljøet. I får overblik over, om børnene udvikler sig aldersvarende, eller om nogle har behov for ekstra støtte.

I forhold til den pædagogiske praksis kan børnenes kompetenceprofiler anvendes til at planlægge relevante aktiviteter med udgangspunkt i børnenes aktuelle kompetencer og nærmeste udviklingszone (nuzo).

Med Kompetencehjulet kan I let identificere udsatte børn og lave forebyggende, målrettede indsatser - i et forsøg på at gribe alle børn og deres forældre, så de med tidlig indsats kan forblive inkluderet i almenområdet.

I Kompetencehjulet vurderes barnets læring og udvikling på detaljeret niveau, og barnets profil kan sikkert og nemt deles med forældre, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere (PPR, terapeut, logopæd m.fl.).

 

Det er et komplet koncept til dagtilbudsområdet 0-6 år til evaluering, tidlig opsporing, indsats og overgange, der giver mening på flere plan. Data kan bruges til dokumentation i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, overgange m.v.

Nej, det er ikke det samme, selvom de visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO-redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og udbydes bl.a. under navnene ”Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”.

Den store forskel på redskaberne er:

Indblik vs. overblik

Kompetencehjulet giver et dybdegående, nuanceret indblik i barnets udvikling i læreplanens seks temaer, mens ”Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer i de seks læreplanstemaer, hvor der gås ikke i dybden med temaerne” *

Progression vs. nedslag

I Kompetencehjulet kan barnets progression i udvikling følges tæt og løbende, uanset barnets alder (fra 0-6 år) ved hjælp af de cirka 700 tegn på læring / læringsmål (Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse).

”Læringshjulets” vurderinger er baseret på enkelte nedslag ved besvarelse af tre overordnede spørgsmål i hvert læreplanstema ved aldersintervallerne:

  • 9-14 måneder (start dagpleje/vuggestue)
  • på vej mod 3 år (overgang til børnehave)
  • på vej mod 6 år (overgang til skole).

Kan stå alene vs. behov for supplerende redskaber:

Løbende, dybdegående vurderinger af barnets udvikling, læring og trivsel med Kompetencehjulet giver en helhedsorienteret viden og data til planlægning af pædagogiske indsatser, mens ”der ikke gås i dybden med ”Læringshjulet”, der med fordel anvendes samme med andre og mere dybdegående redskaber”*

 

Ja, det er sikkert at bruge alle LearnsLabs redskaber!

Vi indgår altid en databehandleraftale med vores kunder, som er baseret på Datatilsynets skabelon, da denne er vedtaget som standardkontraktsbestemmelser af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, ligesom Datatilsynet vil godkende dem, hvis de kommer på tilsyn.

Her er det præciseret, hvordan vi må behandle jeres data. Derudover opbevarer vi vores data hos en af Danmarks mest anerkendte leverandører, der er ISO 27001 certificeret og hvert år afleverer en omfattende, uvildig IT-revisionsrapport omkring deres it-sikkerhed.

Af sikkerhedshensyn oplyser vi ikke her på hjemmesiden, hvor data hostes, men når du indgår en databehandleraftale med LearnLab, fremgår det tydeligt, hvor data opbevares.

”Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser” konkluderer Pædagogisk udviklingschef, Suzan Werther Andersen fra Kolding Kommune, der har brugt Kompetencehjulet i +11 år.

Den årlige licens til Kompetencehjulet koster langt mindre end det koster at sende to medarbejder på kursus én dag.

Licensen til Kompetencehjulet afhænger af institutionens størrelse. Kontakt os og hør, hvor mange kursusdage I skal konvertere til licens til Kompetencehjulet. 

Så snart databehandleraftalen imellem LearnLab og institutionen er på plads, kan I komme i gang. Når aftalen er underskrevet, opretter vi din adgang til LearnLab og Kompetencehjulet, så principielt kan du komme i gang fra dag til dag.

Produkt

Mange dagtilbud føler sig presset på tid, og vi får ofte spørgsmålet: "Går der unødig tid fra børnene ved at lave kompetencehjul?"

Hvis du starter med Kompetencehjulets Sprogvurdering for at få indblik i barnets sproglige udvikling, tager det ca. 10-15 minutter for et enkelt barn, mens du typisk kan sprogvurdere en børnegruppe (6 børn) på cirka 60 minutter. 

 

Det tager cirka 40 minutter at lave en komplet kompetenceprofil i alle læreplanens temaer på et enkelt barn, og cirka 2 timer at lave kompetenceprofiler for en børnegruppe på seks børn.

 

Besvarelsen i Kompetencehjulet forudsætter, at du har brugt et par timer på at genopfriske din viden om, hvornår børn typisk udvikler og lærer hvad. Den viden får du præsenteret i Kompetencehjulets ”Spørgsmålsguide – Vejledning og registrering af didaktiske overvejelser”, hvor en række observerbare tegn på læring er beskrevet.

 

Efter et par ugers observation af børnenes hverdagsliv i dagtilbuddet, er du klar til at registrere dine observationer i Kompetencehjulet. Du og dine kolleger sparer tid og styrker den falige refleksion, når I fx på stuemøde drøfter børnenes udvikling eller skal planlægge de næste fire ugers aktiviteter, fordi I nu ved konkret, hvad børnene er parate til at lære og udvikle.

Vi anbefaler at evaluere 2 gange årligt i Kompetencehjulet, så har I altid friske data at planlægge det pædagogiske arbejde udfra. Det betyder, at I halvårligt følger op på, om børnene har fået det forventede udbytte af jeres læringsmiljø - eller om der er områder, I vil sætte fokus på, så kvaliteten i dagtilbuddet bliver endnu bedre. Arbejder I med udfordrede børn, hvor der er iværksat støtte, giver det god mening at følge op hver 3. måned om indsatserne virker som forventet.

Nej.

Fordelen ved Kompetencehjulet er netop, at du vælger de moduler, du har behov for. I bestemmer selv, hvilke læreplanstemaer, I ønsker at arbejde fokuseret med i institutionen.

Vi anbefaler, at I som minimum vurderer børnenes inden for temaerne ”Kommunikation og sprog”, ”Alsidig personlig udvikling” og "Social udvikling” svarende til modulerne i Kompetencehjulet, der hedder 'Sprogvurdering' og 'Tidlig opsporing'.

Generelt oplever vi, at vores brugere implementerer alle moduler kort efter, at de er gået i gang med Kompetencehjulet. Dagtilbuddene forklarer det med, at de får øje på de mange muligheder og fordele, der ligger i at anvende hele Kompetencehjulet - og ikke mindst, at de udfordrede børns spidskompetencer bliver synlige ved at foretage en helhedsorienteret vurdering af barnet.

Ja. Som administrator kan du give forældre adgang til to dele: Den ene er 'Kompetencehjulet udviklingsbeskrivelse' og den anden er barnets kompetencehjul.

Det er en god ide at give forældre adgang til 'Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse', så kan forældrene også se, hvilke lege og aktiviteter, barnet kan have glæde af sammen med forældrene.

Vi anbefaler, at I først giver forældre adgang til barnets profil, når I selv er trygge ved at bruge Kompetencehjulet.

Ja, som leder og dermed systemadministrator kan du selv oprette nye brugere og give dem tilladelse til at se barnets profil i Kompetencehjulet. Det er let at holde styr på data, dokumentation og dele data mellem institution, forældre og relevante samarbejdspartnere – det hele ligger samlet, sikkert og digitalt.

Ja. Med licens til modulerne ”Handleplan” og ”Ansøgning om støtte” kan du nemt samle dine data i Kompetencehjulet. Læs mere om moduler her.

Ja. Vi har digitaliseret flere kunders unikke handleplaner, som de bruger sammen med vores pædagogiske redskaber. LearnLab kan også digitalisere den indstilling / ansøgning, I bruger, når I søger støtte hos PPR.

Support

Ja, LearnLab tilbyder telefonsupport alle hverdage (se åbningstider her). Du er også velkommen til at sende os en e-mail

Vi er her for at hjælpe dig, og vi får ofte ros for vores dygtige medarbejdere i supporten.

Hvis du oplever, at din bruger bliver spærret efter mislykkede forsøg på at logge på Kompetencehjulet, skal du kontakte vores support på tlf. 9635 2807 eller sende os en e-mail.

Af sikkerhedsmæssige årsager spærres din bruger, hvis du indtaster forkert bruger eller adgangskode et vist antal gange.

For at undgå spærring i tide og utide, anbefaler vi at bruge LearnLabs Aula widget, så skal du kun ind ét sted; via Aula.

Ja. Daginstitutioner med licens til Kompetencehjulet kan købe adgang til LearnLabs Aula widget, så alle institutionens brugere fremadrettet kun skal logge ind ét sted, via Aula! Læs mere om Learnlabs Aula-widget.

Ja. Vi interesserer os for, at I får nok ud af jeres data fra Kompetencehjulet. Vi tilbyder statistikservice for dig, som gerne vil bruge tiden på andet end excel-ark og css filer.

Vi tilbyder at trækker statistik fra Kompetencehjulet og hjælper gerne med eksempelvis at dokumentere og fortolke data om børnenes læring og udvikling, sammenligne grupper/stuer, undersøge om der er forskel mellem piger/drenge, om børnene profiterer nok af jeres sproglige lærringsmiljø eller andre parametre, I ønsker at dykke ned i.

Vi kan levere færdige grafer og statistik, klar til at sætte direkte ind i 'Den styrkede pædagogiske læreplan' og 'Tilsynsrapport'. 

Læs mere om LearnLabs Statistikservice.

Ved aftalens indgåelse opkræver LearnLab licens for de første 12 måneder via institutionens EAN-nummer, for private dagtilbud sendes opkrævning per mail. Herefter sker fakturering en gang årligt, indtil aftalen opsiges.

Når du har accepteret vores tilbud, og databehandleraftalen er underskrevet, er bindingsperioden 12 måneder. Du kan når som helst give LearnLab skriftlig besked om, at du ikke ønsker at fortsætte abonnementet, dog mindst 3 måneder før udløb af bindingsperioden.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Ellers send os en mail, så sender vi svaret direkte til dig og tilføjer eventuelt svaret til listen her.