Skip to main content

Kom godt i gang

Kompetencehjulet

Trin for trin

For at hjælpe din institution godt i gang med Kompetencehjulet tilbyder vi, at vi sammen finder et forløb, der passer godt til jer.

Datadrevet pædagogisk arbejde

Det er vigtigt for os, at Kompetencehjulet bliver en holdbar succes for både børn og pædagogisk personale. Vi har flere muligheder for at støtte jer i implementeringsprocessen. Forløbet kan igangsættes for alle stuer på én gang – eller I kan planlægge forløbet i et tempo, der passer jer. Forløbet er baseret på få timers e-learning og en masse observationer af børnene i hverdagssituationer:

  • når børnene leger
  • når I leger med dem
  • og når I står i spidsen for planlagte aktiviteter.

E-learning

E-learning programmet omfatter samme indhold som vores fysiske kurser og kan efter behov suppleres med online møder, eksempelvis med fokus på sparring for ledelsesteam, stuer osv. Fordelen ved e-learning er, at I kan se og gense undervisningen, når I ønsker. Og nye medarbejdere skal ikke vente på at komme på kursus, men kan efter kort tid bidrage i processen. 

1. Kommunikation og sprog

Kompetencehjulet bygger på de i seks læreplanstemaer. Vi anbefaler at starte med ”Kommunikation og sprog”, da det netop er det tema, der gennem tiden har været størst fokus på – og fordi "et godt sprog" er nøglen til et godt liv med uddannelse og arbejde.

Lup på læringsmiljøet
Dag 1-14

Hver stue modtager "Kompetencehjulets Spørgsmålsguide”. Det pædagogiske personale læser de spørgsmål / tegn på læring, der passer til børnegruppens alder.

Med den fælles viden, er personalet klar til at observere børnenes sprog – de sætter ”LUP på det sproglige læringsmiljø” de næste to uger, hele dagen – ude og inde.

E-learning: Afsæt 2 ½ time til e-learning om digital registrering i Kompetencehjulet. 

Kompetencehjulet
Dag 15-21

Personalet registrerer observationerne af børnenes sproglige udvikling i Kompetencehjulet.

Vurderingen af ét barn tager 15-20 minutter. For en gruppe med seks børn tager vurderingen cirka 1 time.

E-learning: Afsæt 3 timer til e-learning om:

 • kvalitetssikring af besvarelser
 • læsning af en kompetenceprofil
 • barnets / gruppens nærmeste udviklingszone - og hvordan NUZO bruges i tilrettelæggelse af målrettede aktiviteter og lege.

Evaluering

Klar til næste tema

I licensen indgår 1 times online møde. Sammen kigger vi på jeres data med børnenes udbytte af det sproglige læringsmiljø, og hvordan I kan anvende data til effektiv pædagogisk planlægning.

Når I har lært at bruge LearnLabs metode ”LUP på læringsmiljøet” til observation og vurdering af børnenes sproglige kompetencer, kan I let vurdere børnene i alle læreplanens temaer, ét for ét.

2. Fokus på næste tema

Vi anbefaler, at I herefter observerer og vurderer børnenes sociale udvikling og alsidige personlige udvikling. I løbet af seks uger får I nuancerede data om børnenes aktuelle:

 • sproglige udvikling
 • sociale udvikling
 • følelsesmæssige og kognitive udvikling.

Ved tidlig opsporing kigger man netop på disse tre områder, der har afgørende betydning for børns muligheder for at få en uddannelse, arbejde, et godt socialt netværk og en familie.

Med Kompetencehjulet går I fra "mavefornemmelser" til datainformeret arbejde. I kan identificere, hvor udfordringerne er og får tidligt øje på udsatte børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet. Kompetencehjulet viser både barnets aktuelle kompetencer og giver indsigt i barnets nærmeste udviklingszone (NUZO) samt hvordan barnet straks kan støttes med målrettede aktiviteter og lege. Licensen giver alle medarbejdere adgang til portalens didaktiske onlinebibliotek, metode og teori. 


3. Hele vejen rundt om læreplanen

At arbejde videre med de øvrige læreplanstemaer giver naturligvis mening – både i forhold til dagtilbudslovens krav om at arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan og til at lave en helhedsorienteret vurdering af barnet for at afdække andre, måske skjulte ressourcer. Temaerne vælges i den rækkefølge, der giver mening for jer.

Et fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet er baseret på pædagogiske observationer, der kun bliver til i det daglige samvær med børnene. Der går altså ikke unødig tid fra børnene i arbejdet med at observere og vurdere børnenes læring og udvikling – I vil til gengæld opleve at:

  • I bliver bedre til at se ”tegn på læring”
  • I bliver klogere på, hvad børn kan lære hvornår
  • I kvalificerer løbende det pædagogiske læringsmiljø
  • I styrker forældresamarbejdet, fordi samtalerne kan tage afsæt i viden om barnets aktuelle udvikling
  • I sikrer, at ingen børn går under radaren.

De vigtigste råd

MÅL: Vær tydelig, om hvilke formål og behov Kompetencehjulet skal opfylde i jeres institution. Sæt fokus og gør jer kompetente i det. Brug hinanden – til dialoger og afklaring af små og store spørgsmål.

TID: Som ved anskaffelse et hvert andet it- og organisationsredskab, er det er vigtigt, at I afsætter tid til implementering af Kompetencehjulet. Afsæt ressourcer til undervisning og til konkret brug af redskabet. Og til kontinuerlig opfølgning.

SPARRING: Brug dit faglige netværk – som dagtilbudsleder er det også vigtigt at udveksle erfaringer. Og spørg os - vi hjælper gerne, så I får optimalt udbytte af Kompetencehjulet.

HUSK det tager tid at implementere et nyt it-system og blive dus med nye metoder og teknik. Implementering og organisationsforandring, som Kompetencehjulet jo også indebærer, kræver en ledelse, der sætter tydelig retning, støtter og samtidig giver plads.

ringsmose

Om virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Datadrevet pædagogisk arbejde virker. Når man arbejder datadrevet kan man identificere, hvor problemerne er henne – man kan gå med ”tættekam” og følge op".

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.