Skip to main content

Kom godt i gang

Kompetencehjulet

Trin-for-trin

For at hjælpe din institution godt i gang med Kompetencehjulet, har vi lavet denne plan. I bestemmer naturligvis selv, om I vil følge planen, eller I hellere vil tilrettelægge jeres eget forløb.

Ved at følge planen kommer I trin-for-trin igennem hele Kompetencehjulet i løbet af 12-18 måneder, hvor I arbejder systematisk, konkret og kvalificeret med læreplanens seks temaer og pædagogiske mål. Langt de fleste af vores brugere, implementerer konceptet i løbet af 18 måneder.

Inden I starter med at vurdere børnene, skal I afsætte et par timer til undervisning (e-learning). Vi anbefaler altid at indlede med vores e-learning program, så I er klædt ordentligt på til at arbejde efter Kompetencehjulets metoder – i forhold til observation, vurdering og registrering.

1. Kommunikation og sprog

Vi anbefaler at starte med observere barnets sproglige udvikling, da ”et godt sprog” er nøglen til uddannelse og arbejde. Samtidig får I styr på den lovpligtige sprogvurdering.

Uge 1

Introduktion. E-learning om Kompetencehjulets metoder, teori og teknik. 

Arbejdstid: 130 minutter

Uge 2

Spørgsmålguiden. Forberedelse til observation. Teori om børns tegn på læring og udvikling.

Arbejdstid: 60-90 minutter

Uge 3

Observation af børnene. Anvend metoden "Lup på læringsmiljøet" i praksis. 

Arbejdstid: 14 dage

Uge 4

E-learning om registrering.

Arbejdstid: 70 minutter

Uge 5

Lav Kompetencehjul. Registrer dine observationer af børnenes kompetencer. 

Arbejdstid: 15 min. / barn
eller 60 min. / gruppe 

Uge 6

Videomøde med LearnLab. Hjælp til data, kvalitetssikring, næste trin m.v.

Arbejdstid: 60 minutter

Tillykke – nu er I delvist i mål

Følges planen har I på 6 uger arbejdet fokuseret og systematisk med temaet "Kommunikation og sprog" og er nu parate til at implementere ny, fælles viden og erfaringer til jeres hverdagspraksis – til levende pædagogisk praksis.

Kompetencehjulets grafer og statistik giver jer et godt overblik over, hvor I gør det godt og fokusområder, hvor I kan udvikle praksis. Fokusområder kan let føjes til Handleplan, et modul til Kompetencehjulet.

 

2. Næste tema

Vi anbefaler en kort pause, inden næste tema indledes, så I kan kvalificere den pædagogiske praksis på baggrund af den viden, I netop har fået via Kompetencehjulet om børnenes udvikling, deres nærmeste udviklingszone (nuzo).

Efter Sprog anbefales at arbejde med temaerne ”Alsidig, personlig udvikling” og ”Social udvikling” – efter samme metode, som angivet i oversigten ovenfor. Hvert tema tager kun 3 uger, da I nu kender metoden ”Lup på læringsmiljøet”.

Således arbejder I jer igennem hele Kompetencehjulet, og arbejder systematisk med , i løbet af 12-18 måneder – alt efter, hvordan det passer med institutionens øvrige aktivitetskalender.

 

3. Hele vejen rundt om læreplanens temaer

At arbejde videre med de øvrige temaer giver naturligvis mening, både i forhold til Dagtilbudslovens krav om at arbejde med 'Den styrkede pædagogiske læreplan' og i forhold til at lave en helhedsorienteret vurdering af barnet og afdække andre, måske skjulte ressourcer.

Temaerne vælges i den rækkefølge, der giver mening for jer.

HUSK Kompetencehjulet er baseret på pædagogiske observationer, der kun bliver til i det daglige samvær med børnene. Der går altså ikke unødig tid fra børnene i arbejdet med at observere og vurdere børnenes udvikling – I vil til gengæld opleve, at I bliver bedre til at se ”tegn på læring”, bliver klogere på hvad børn kan lære hvornår, at I løbende kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø og I styrker forældresamarbejdet – fordi samtalerne kan tage afsæt i konkret viden om barnet.

De vigtigste råd

  • TID: Som ved anskaffelse et hvert andet vurderings- og organisationsredskab, er det er vigtigt, at I afsætter tid til implementering af Kompetencehjulet. Afsæt ressourcer til undervisning og til konkret brug af redskabet. Og til kontinuerlig opfølgning.

  • MÅL: Overvej hvilke formål og behov redskabet skal opfylde lige præcis i jeres institution – sæt fokus og gør jer kompetente i det. Brug hinanden – til dialoger og afklaring af små og store spørgsmål.

  • SPARRING: Brug også dit faglige netværk – som dagtilbudsleder er det også vigtigt at udveksle erfaringer. Og spørg os - vi hjælper gerne, så I får optimalt udbytte af Kompetencehjulet.

  • HUSK det tager tid at implementere et nyt it-system og blive dus med nye metoder og teknik. Implementering og organisationsforandring, som Kompetencehjulet jo også indebærer, kræver en ledelse, der sætter tydelig retning, støtter og samtidig giver plads.

forskning

Om virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Datadrevet pædagogisk arbejde virker. Når man arbejder datadrevet kan man identificere, hvor problemerne er henne – man kan gå med ”tættekam” og følge op".

Rimgsmose & Svinth, 2019: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig