Skip to main content

datadrevet pædagogisk arbejde

Kom godt i gang

For at hjælpe din institution godt i gang med Kompetencehjulet tilbyder vi, at vi sammen finder et forløb, der passer godt ind i jeres hverdag.

Datadrevet pædagogisk arbejde

Det er vigtigt for os, at Kompetencehjulet bliver en succes for både ledelse og pædagogisk personale. Vi har flere muligheder for at støtte jer i implementeringsprocessen og undervejs. I kan sætte forløbet i gang for alle stuer på én gang, for udvalgte eller ale børn. I kan også starte forskudt i det tempo og omfang, der passer jer. Forløbet er baseret på få timers e-learning og en masse børneobservationer i hverdagen, når:

  • Børnene leger (børneinitierede lege)
  • I leger med børnene (børneinitierede lege med voksenstøtte)
  • I står i spidsen for planlagte aktiviteter (vokseninitierede aktiviteter).

Fleksibel e-learning

LearnLabs e-learning kursus omfatter samme indhold som de fysiske kurser og kan efter behov suppleres med onlinemøder, fx med fokus på sparring for pædagogisk team eller ledelse. Fordelen ved e-learning er, at I kan se / gense undervisningen præcis, når I ønsker. Nye medarbejdere skal ikke vente på at komme på dyre kurser, men kan allerede efter kort tid bidrage til processen. På denne måde har I har de bedste forudsætninger for at være fælles om at udvikle dagtilbuddet til gavn for børnenes læring, udvikling trivsel og dannelse.

 

Jeg kan varmt anbefale at holde onlinemøde om kompetencehjulet. Det er en kort intro for nye brugere og en uddybning af, hvordan man kan bruge data målrettet i teams. Det er en god ide, når man har fået nye medarbejdere, men også godt for dem som har arbejdet med kompetencehjulet over længere tid - der sker løbende udvikling af redskabet, som man under mødet bliver opmærksom på og kan blive skarpere i at bruge bl.a. SMART statistik.

Lene Nielsen, leder i Daginstitutionen Nordstjernen

Trin-for-trin

Observation
LUP på læringsmiljøet

Hver stue modtager "Kompetencehjulets Spørgsmålsguide”. I læser de spørgsmål / tegn-på-læring, der passer til børnegruppens alder. Afsæt cirka 1 time.

Med den fælles viden in mente er I klar til at observere børnenes sprog. I sætter ”LUP på det sproglige læringsmiljø” de næste to uger, hele dagen – ude og inde.

E-learning: Afsæt 2½ time til e-learning om registrering i Kompetencehjulet. 

Vurdering
Barnets kompetenceprofil

I registrerer nu observationerne af børnenes sproglige udvikling i Kompetencehjulet.

Vurdering af 1 barn tager 15-20 minutter. Gruppevurdering med 5-6 børn tager cirka 1 time.

E-learning: Afsæt 3 timer til e-learning om:

 • kvalitetssikring af besvarelse
 • læsning af kompetenceprofil
 • visning af barnets nærmeste udviklingszone
 • effektiv planlægning af målrettede indsatser.
Evaluering
Virkningsfulde indsatser

I har nu børnenes kompetenceprofiler og kan se, hvor I bør sætte ind for at støtte den enkelte.

LearnLab tilbyder 60 minutters gratis onlinemøde, hvor vi sammen kigger på jeres data om børnenes aktuelle sprogudvikling, og hvordan I anvender data til:

 • at støtte det enkelte barns læring og udvikling
 • at planlægge indsatser målrettet og effektivt
 • at udvikle dagtilbuddets kvalitet
 • dokumentation til pædagogisk læreplan, tilsyn m.m.

1. Kommunikation og sprog

Kompetencehjulet bygger på de seks læreplanstemaer. Vi anbefaler, at I starter med at observere børnene i forhold til ”Kommunikation og sprog”, så I kan tilrettelægge et frugtbart sprogligt læringsmiljø. Sprog er det tema, der historisk set har været mest fokus på, da vi fra forskning ved, at "et godt sprog er nøglen til et godt liv". Systematisk og målrettet arbejde med børns tidlige sprogudvikling i dagpleje, vuggestue og børnehave styrker børns forudsætninger for at tilegne sig læring senere i livet.

2. Fokus på næste tema

Når I har lært at bruge LearnLabs metode ”LUP på læringsmiljøet”, kan I nemt vurdere børnenes læring og udvikling i alle læreplanens temaer, ét for ét, efter samme metode. Når I har fået indblik i børnenes sproglige udvikling anbefaler vi, at I observerer børnenes personlige og sociale udvikling.

På 10 uger får I nuancerede observationsdata om børnenes:

 • Sproglige udvikling
 • Personlige udvikling - følelsesmæssige og kognitive
 • Sociale udvikling

Ved tidlig opsporing af børn i udsatte positioner undersøges netop disse centrale områder, der har stor betydning for barnets livsmuligheder. Med Kompetencehjulet går I fra "mavefornemmelser" til pædagogiske indsatser baseret på viden og data. I kan hurtigt identificere sårbare børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet – allerede få uger efter barnet er startet i dagtilbud. I bliver klogere på barnets ressourcer og vanskeligheder, og får didaktisk inspiration til hvordan I straks kan gå i gang med at støtte barnets udvikling, inden eventuelt nærmere undersøgelse iværksættes. 

3. Hele vejen rundt...

Vi anbefaler ar arbejde videre med de resterende læreplanstemaer for at få et helhedsorienteret billede af barnet – også for at afdække barnets "spidskompetencer", som I kan tage udgangspunkt i ved planlægning af fokuserede indsatser. Temaerne vælges i den rækkefølge, der giver mening for jer.

Således imødekommer I også dagtilbudslovens krav om at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.


Fra data til virkningsfulde indsatser

Kompetencehjulet samler og systematiserer alle de gode observationer, som I gør jer i det daglige samvær med børnene. Der går altså ikke unødig tid fra børnene, når I observerer børnene. Til gengæld vil I opleve at:

  • I bliver bedre til at se tegn-på-læring
  • I bliver klogere på, hvad børn er parat til at lære hvornår
  • I kvalificerer læringsmiljøet løbende 
  • Ingen børn går under radaren
  • I kan se bag om børnenes synlige adfærd
  • Forældrediaologen og tværfagligt samarbejde styrkes.

Licens til Kompetencehjulet giver fri adgang til Danmark største portal om børns udvikling, inklusiv Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse, viden, metode- og didaktisk bibliotek. I får det mest solide, faglige fundament til at udvikle og kvalificere pædagogisk praksis til gavn for børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Charlotte Ringsmose

Datadrevet pædagogisk arbejde virker. Når man arbejder datadrevet kan man identificere, hvor problemerne er henne – man kan gå med ”tættekam” og følge op.

Vores bedste råd

Husk det tager tid at implementere et nyt it-system og blive fortrolig med nye metoder og teknik. Organisationsforandring, som Kompetencehjulet jo også indebærer, kræver en tydelig ledelse, som sætter retning, støtter, motiverer og samtidig giver plads.

MÅL: Vær tydelig om, hvilke formål og behov Kompetencehjulet skal opfylde i jeres institution. Sæt fokus og gør jer kompetente i det. Brug hinanden – til dialog og afklaring af små og store spørgsmål.

TID: Som ved anskaffelse af ethvert it- og organisationsredskab, er det vigtigt, at I afsætter tid til implementering. Afsæt ressourcer til undervisning og til konkret brug af redskabet. Og til kontinuerlig opfølgning, så I bliver fortrolige med Kompetencehjulet.

SPARRING: Brug dit faglige netværk. Som pædagogisk leder er det vigtigt at udveksle erfaringer. Og spørg os – vi hjælper gerne, så I får optimalt udbytte af Kompetencehjulet.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.