Skip to main content

Kompetencehjulet

Kom godt i gang

Sikker vej til høj kvalitet i dagtilbud

Trin for trin

For at hjælpe din institution godt i gang med Kompetencehjulet tilbyder vi, at vi sammen finder et forløb, der passer godt ind i jeres hverdag.

Datadrevet pædagogisk arbejde

Det er vigtigt for os, at Kompetencehjulet bliver en holdbar succes både for ledelse og pædagogisk personale. Vi har forskellige muligheder for at støtte jer i implementeringsprocessen og undervejs. I kan igangsætte forløbet for alle stuer på én gang, for alle børn eller udvalgte børn. I kan også starte forskudt i det tempo og omfang, der passer jer. Forløbet er baseret på få timers e-learning og en masse observationer af børnene i dagtilbuddet, når:

  • Børnene leger (børneinitierede lege)
  • I leger med børnene (børneinitierede lege med voksenstøtte)
  • I står i spidsen for planlagte aktiviteter (vokseninitierede aktiviteter).

Fleksibel e-learning

LearnLabs e-learning program omfatter samme indhold som vores fysiske kurser og kan efter behov suppleres med onlinemøder, fx med fokus på sparring for ledelses- eller pædagogisk team. Fordelen ved e-learning er, at I kan se / gense undervisningen præcis, når I ønsker. Nye medarbejdere skal ikke vente på at komme på dyre kurser, men kan allerede efter kort tid bidrage til processen. Således har I har de bedste forudsætninger for at være fælles om at udvikle dagtilbuddet til gavn for børnenes læring, udvikling trivsel og dannelse.

1. Sæt fokus på børnenes sprog

Kompetencehjulet bygger på de seks læreplanstemaer. Vi anbefaler, at I starter med ”Kommunikation og sprog”. Sprog er det tema, der historisk set har været mest fokus på, da vi fra forskning ved, at "et godt sprog er nøglen til et godt liv" – et liv med udsigt til uddannelse, arbejde, familie og godt socialt netværk. Systematisk arbejde med børns tidlige sprogudvikling i dagpleje, vuggestue og børnehave styrker børns forudsætninger for at tilegne sig læring senere hen.

Observation
LUP på læringsmiljøet

Hver stue modtager "Kompetencehjulets Spørgsmålsguide”. I læser de spørgsmål / tegn-på-læring, der passer til børnegruppens alder. Afsæt cirka 1 time.

Med den fælles viden, er I klar til at observere børnenes sprog – I sætter ”LUP på det sproglige læringsmiljø” de næste to uger, hele dagen – ude og inde.

E-learning: Afsæt 2½ time til e-learning om registrering i Kompetencehjulet. 

Vurdering
Kompetenceprofil

I registrerer nu observationerne af børnenes sproglige udvikling i Kompetencehjulet.

Vurdering af 1 barn tager 15-20 minutter. For en gruppe med 5-6 børn tager vurderingen cirka 1 time.

E-learning: Afsæt 3 timer til e-learning om:

 • kvalitetssikring af besvarelse
 • læsning af kompetenceprofil
 • visning af barnets / gruppens nærmeste udviklingszone (NUZO)
 • hvordan bruges profilerne og barnets NUZO til planlægning af indsatser.
Evaluering
Virkningsfulde indsatser

Vi tilbyder 60 minutters gratis onlinemøde. Sammen kigger vi på jeres data om børnenes sprogudvikling og børnenes udbytte af læringsmiljøet - og hvordan I anvender data til:

 • at styrke det enkelte barns læring og udvikling
 • planlægning af målrettede indsatser
 • kvalitetsudvikling
 • pædagogisk læreplan
 • tilsyn m.m.

2. Fokus på næste tema

Når I har lært at bruge LearnLabs metode ”LUP på læringsmiljøet”, kan I let vurdere børnenes læring og udvikling i alle læreplanens temaer, ét for ét, efter samme metode. Vi anbefaler, at I efter sprog observerer børnenes sociale udvikling og personlige udvikling.

I løbet af seks uger får I detaljerede observationsdata om børnenes:

 • Sproglige udvikling
 • Sociale udvikling
 • Personlige udvikling - den følelsesmæssige og kognitiv udvikling.

Ved tidlig opsporing af børn i udsatte positioner undersøges netop disse centrale områder, der har stor betydning for barnets livsmuligheder.

Med Kompetencehjulet går I fra "mavefornemmelser" til pædagogiske indsatser baseret på viden og data. I kan hurtigt identificere sårbare børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet, faktisk allerede få uger efter barnet er startet i dagtilbud. I bliver kloge på, hvori udfordringerne består, og hvordan I straks kan gå i gang med at støtte barnet, i nærmiljøet, inden eventuel yderligere undersøgelse af barnet iværksættes. 

3. Hele vejen rundt...

Vi anbefaler at arbejde videre med de tre øvrige læreplanstemaer for at få et helhedsorienteret billede af barnet – også for at afdække barnets "spidskompetencer", der kan tages udgangspunkt i ved planlægning af fokuserede indsatser. Således imødekommer I også dagtilbudslovens krav om at arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan.

Temaerne vælges i den rækkefølge, der giver mening for jer.

Fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet samler og systematiserer alle de mange faglige observationer, som I gør jer i det daglige samvær med børnene. Der går altså ikke unødig tid fra børnene, når I observerer og vurderer børnene. I vil til gengæld opleve at:

  • I bliver markant bedre til se tegn-på-læring
  • I bliver klogere på, hvad børn er parat til at lære hvornår
  • I kvalificerer løbende læringsmiljøet
  • I sikrer, at ingen børn går under radaren
  • I kan støtte børnene relevant i nærmeste udviklingszone
  • Barnets kompetenceprofiI medvirker til at konkretisere og og styrke forældredialogen

En licens til Kompetencehjulet giver jer adgang til Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse inklusiv viden, teori, metode og didaktisk bibliotek. I får altså et solidt fagligt fundament til at videreudvikle og forbedre pædagogiske praksis til gavn for børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

De vigtigste råd

Husk det tager tid at implementere et nyt it-system og blive fortrolig med nye metoder og teknik. Implementering og organisationsforandring, som Kompetencehjulet også indebærer, kræver en tydelig ledelse, som sætter retning, støtter, motiverer og samtidig giver plads.

MÅL: Vær tydelig om, hvilke formål og behov Kompetencehjulet skal opfylde i jeres institution. Sæt fokus og gør jer kompetente i det. Brug hinanden – til dialog og afklaring af små og store spørgsmål.

TID: Som ved anskaffelse af ethvert it- og organisationsredskab, er det vigtigt, at I afsætter tid til implementering. Afsæt ressourcer til undervisning og til konkret brug af redskabet. Og til kontinuerlig opfølgning, så I bliver fortrolige med Kompetencehjulet.

SPARRING: Brug dit faglige netværk. Som pædagogisk leder er det vigtigt at udveksle erfaringer. Og spørg LearnLab - vi hjælper gerne, så I får optimalt udbytte af Kompetencehjulet.

Charlotte Ringsmose

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Datadrevet pædagogisk arbejde virker. Når man arbejder datadrevet kan man identificere, hvor problemerne er henne – man kan gå med ”tættekam” og følge op".

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.