Skip to main content

Datadrevet pædagogisk arbejde

Kom godt i gang

For at hjælpe din institution godt i gang med Kompetencehjulet tilbyder vi, at vi sammen finder et forløb, der passer til jeres hverdag.

Indsatser baseret på viden og data

Det er vigtigt for os, at Kompetencehjulet bliver en succes – både for ledelse og for det pædagogiske personale. Vi har flere muligheder for at støtte jer i implementeringsprocessen og efterfølgende. I kan starte forløbet for alle stuer samtidigt eller forskudt, for alle børn eller for udvalgte børn. Forløbet er baseret på få timers e-learning og en masse børneobservationer, når:

  • Børnene leger (børneinitierede lege)
  • I leger med børnene (børneinitierede lege med voksenstøtte)
  • I står i spidsen for planlagte aktiviteter (vokseninitierede aktiviteter).

Fleksibel e-learning

Vores e-learning kursus omfatter samme indhold som LearnLabs fysiske kurser og kan efter behov suppleres med onlinemøder med fokus på fx sparring for pædagogisk team eller ledelse. Fordelen ved e-learning er, at I kan se / gense undervisningen præcis, når I ønsker. Det betyder, at nye medarbejdere ikke skal vente på at komme på dyre kurser, men kan allerede efter kort tid bidrage til processen. På denne måde har I har de bedste forudsætninger for at være fælles om at videreudvikle dagtilbuddet til gavn for børnenes læring, udvikling trivsel og dannelse.

Jeg kan varmt anbefale at holde onlinemøde om kompetencehjulet. Det er en kort intro for nye brugere og en uddybning af, hvordan man kan bruge data målrettet i teams. Det er en god ide, når man har fået nye medarbejdere, men også godt for dem som har arbejdet med kompetencehjulet over længere tid - der sker løbende udvikling af redskabet, som man under mødet bliver opmærksom på og kan blive skarpere i at bruge bl.a. SMART statistik.

Lene Nielsen, leder i Daginstitutionen Nordstjernen

Kompetencehjulet trin-for-trin

1. Observation
LUP på læringsmiljøet

Hver stue modtager "Kompetencehjulets Spørgsmålsguide" og læser de spørgsmål, der passer til børnegruppens alder. Afsæt cirka 1 time.

Med den fælles viden in mente er I klar til at observere børnenes sprog. I "sætter LUP på det sproglige læringsmiljø” de næste 2 uger, hele dagen – ude og inde.

E-learning: Afsæt 2½ time til e-learning om registrering af observationer i Kompetencehjulet. 

2. Vurdering
Barnets kompetenceprofil

I registrerer observationerne af børnenes sprogudvikling i Kompetencehjulet.

Vurdering af 1 barn tager 15-20 minutter. Gruppevurdering med 5-8 børn tager cirka 60 minutter.

E-learning: Afsæt 3 timer til e-learning om:

 • Kvalitetssikring af besvarelse
 • Læsning af kompetenceprofiler
 • Visning af barnets nærmeste udviklingszone
 • Effektiv planlægning af målrettede indsatser.
3. Evaluering
Virkningsfulde indsatser

Nu har I lavet børnenes kompetenceprofiler og kan se, hvor I bør sætte ind for at støtte den enkelte.

Vi tilbyder 60 minutters gratis onlinemøde, hvor vi sammen kigger på jeres data om børnenes sproglige udvikling, og hvordan I kan anvende data til at:

 • Udfordre / støtte det enkelte barns udvikling
 • Planlægge indsatser målrettet og effektivt
 • Udvikle dagtilbuddets kvalitet
 • dokumentere til pædagogisk læreplan, tilsyn m.m.

Kompetencehjulet trin-for-trin

1. Observation
LUP på læringsmiljøet

Hver stue modtager "Kompetencehjulets Spørgsmålsguide" og læser de spørgsmål, der passer til børnegruppens alder. Afsæt cirka 1 time.

Med den fælles viden in mente er I klar til at observere børnenes sprog. I "sætter LUP på det sproglige læringsmiljø” de næste 2 uger, hele dagen – ude og inde.

E-learning: Afsæt 2½ time til e-learning om registrering af observationer i Kompetencehjulet. 

2. Vurdering
Barnets kompetenceprofil

I registrerer observationerne af børnenes sprogudvikling i Kompetencehjulet.

Vurdering af 1 barn tager 15-20 minutter. Gruppevurdering med 5-8 børn tager cirka 60 minutter.

E-learning: Afsæt 3 timer til e-learning om:

 • Kvalitetssikring af besvarelse
 • Læsning af kompetenceprofiler
 • Visning af barnets nærmeste udviklingszone
 • Effektiv planlægning af målrettede indsatser.
3. Evaluering
Virkningsfulde indsatser

Nu har I lavet børnenes kompetenceprofiler og kan se, hvor I bør sætte ind for at støtte den enkelte.

Vi tilbyder 60 minutters gratis onlinemøde, hvor vi sammen kigger på jeres data om børnenes sproglige udvikling, og hvordan I kan anvende data til at:

 • Udfordre / støtte det enkelte barns udvikling
 • Planlægge indsatser målrettet og effektivt
 • Udvikle dagtilbuddets kvalitet
 • dokumentere til pædagogisk læreplan, tilsyn m.m.

1. Start med 'Kommunikation og sprog'

Kompetencehjulet bygger på de seks læreplanstemaer. Vi anbefaler, at I starter med at observere børnene i forhold til temaet ”Kommunikation og sprog”, så I kan tilrettelægge et godt sprogligt læringsmiljø. Sprog er det tema, der historisk set har været allermest fokus på, da vi fra forskning ved, at "et godt sprog er nøglen til et godt liv". Systematisk og målrettet arbejde med børns tidlige sprogudvikling i dagpleje, vuggestue og børnehave styrker børns forudsætninger for at tilegne sig læring senere i livet.

2. Fokus på næste tema

Når I har lært at anvende LearnLabs metode ”LUP på læringsmiljøet”, kan I nemt vurdere børnenes udvikling i alle læreplanens temaer – et efter et – efter samme metode. Når I har fået indblik i børnenes sproglige udvikling anbefaler vi, at I observerer børnenes sociale og personlige udvikling.

På 10 uger får I detaljerede data om børnenes:

 • Sproglige udvikling
 • Personlige udvikling (emotionelle og kognitive)
 • Sociale udvikling

Ved tidlig opsporing af udsatte børn undersøges netop disse udviklingsområder, der har væsentlig betydning for et barns livsmuligheder. Med Kompetencehjulet går I fra "mavefornemmelser" til indsatser baseret på viden og data. I kan hurtigt identificere børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet og får viden om barnets ressourcer og eventuelle vanskeligheder. På Kompetencehjulets portal kan I finde didaktisk inspiration til, hvordan I straks kan gå i gang med at støtte barnet, mens eventuel nærmere undersøgelse iværksættes. 

3. Hele vejen rundt...

Vi anbefaler at arbejde videre med de øvrige temaer for at få et helhedsorienteret billede af barnet. Herved afdækkes også barnets "spidskompetencer", som I evt. kan tage udgangspunkt i ved planlægning af fokuserede indsatser. Temaer vælges i den rækkefølge, der giver mening for jer.

Således imødekommer I også dagtilbudslovens krav om at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

Charlotte Ringsmose, forsker

Datadrevet pædagogisk arbejde virker. Når man arbejder datadrevet kan man identificere, hvor problemerne er henne – man kan gå med ”tættekam” og følge op.

Vores bedste råd

Husk det tager tid at implementere et nyt it-system og blive fortrolig med nye metoder og teknik. Organisationsforandring, som Kompetencehjulet jo også indebærer, kræver en tydelig ledelse, der sætter retning, støtter, motiverer og samtidig giver plads.

MÅL: Vær tydelig om, hvilke formål og behov Kompetencehjulet skal opfylde i jeres institution. Sæt fokus og gør jer kompetente i det. Brug hinanden – til dialog og afklaring af små og store spørgsmål.

TID: Som ved anskaffelse af ethvert it- og organisationsredskab, er det vigtigt, at I afsætter tid til implementering. Afsæt ressourcer til undervisning og til brug af redskabet. Husk tid til kontinuerlig opfølgning, så I bliver fortrolige med at bruge Kompetencehjulet og resultater herfra til at forbedre jeres pædagogiske praksis.

SPARRING: Brug dit faglige netværk. Som leder er det vigtigt at udveksle erfaringer. Og spørg endelig os – vi hjælper gerne, så I får optimalt udbytte af Kompetencehjulet.