Skip to main content

dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan

LearnLab tilbyder en række redskaber til dagtilbud, der understøtter og kvalificerer arbejdet med læreplanen. Den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft i 2018, og der er særligt tre fokusområder, der er relevant at tænke ind i det pædagogiske arbejde.


Med Kompetencehjulet har vi gjort det let og ligetil at omsætte 'Den styrkede pædagogiske læreplan' til levende og meningsfuld pædagogisk praksis med fokus på:

  • At styrke kvaliteten af børns hverdag
  • En bredere læringsforståelse
  • Et organisatorisk kompetenceløft.

den styrkede læreplan

Tre fokuspunkter
1. Styrk kvaliteten af børns hverdag

Målet med den styrkede pædagogiske læreplan er et politisk ønske om at styrke kvaliteten af børns hverdag, læring og trivsel i dagtilbud - ved at kvalificere det eksisterende. Læreplanerne skal i endnu højere grad end tidligere opleves som et brugbart, meningsfuldt redskab i udviklingen af den pædagogiske praksis, der både understøtter personalets og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer og bidrager til at strukturere de pædagogiske indsatser.

2. Bredere læringsforståelse

Det ”styrkede” i den styrkede pædagogiske læreplan består også i en bredere læringsforståelse, hvor børns læring tænkes i et bredt perspektiv, på kryds af alle læreplanstemaer og på tværs af de daglige pædagogiske aktiviteter og relationer. Det medfører, at de didaktiske overvejelser må gå først, hvor I fagligt reflekterer over, hvordan I kan skabe et læringsmiljø, der har positiv betydning for at børn, kan trives, lære og udvikle sig. Altså hvad er intentionen med det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan kan I understøtte læring i den pågældende aktivitet?

3. Organisatorisk kompetenceløft

Den styrkede pædagogiske læreplan kalder også på et kompetenceløft – et samlet organisatorisk kompetenceløft, så opgaverne efterfølgende kan løftes i fælles flok, med fælles retning, hvor der både tilføres kompetencer til den daglige ledelse, det pædagogiske personale, forvaltningschefer og andre fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte udviklingen og kvaliteten i dagtilbuddene.

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan (hent PDF) 

Meningsfuld pædagogisk praksis

Når I arbejder trin-for-trin med nedenstående metode, får I en pædagogisk læreplan, der opfylder alle lovmæssige krav, til kommunalbestyrelsen og offentliggørelse på institutionens hjemmeside. I arbejder systematisk med den styrkede læreplan og de tre fokusområder.

trin-for-trin

Den styrkede pædagogiske læreplan

1. Lav selvevaluering

Evaluer jeres pædagogiske praksis. Det er let og håndgribeligt med LearnLabs digitale redskab - læs mere om Selvevaluering af det pædagogiske grundlag

2. Omsæt læreplanens temaer

Arbejdet med de seks læreplanstemaer og de pædagogiske mål bliver håndgribelig og kvalificeret ved hjælp af Kompetencehjulet, der netop bygger på den styrkede pædagogiske læreplan. I får ubegrænset adgang til Danmarks største portal om børns læring og udvikling - et fagligt grundlag for fælles retning og kompetenceløft.

3. Dokumenter børnenes udbytte

For at dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer personalet deres observationer af barnets kompetencer i Kompetencehjulet. Konkret arbejdes ud fra Kompetencehjulets Spørgmålsguide, der er baseret på forskning og teori om børns læring og udvikling.

4. Udarbejd læreplanen

I har nu brikkerne til institutionens pædagogiske læreplan, der dokumenterer, at I arbejder med de ni centrale elementer i det pædagogiske grundlag, og hvordan I arbejder dynamisk med at skabe kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø, der kan fremme børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Case

Børnehaven Troldehøjen

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave.
Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Den styrkede pædagogiske læreplan

Pris på licens

Den styrkede pædagogiske læreplan

Redskaber

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.