Skip to main content

Redskaber til dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi har gjort det let og ligetil at omsætte 'Den styrkede pædagogiske læreplan' til levende og meningsfuld pædagogisk praksis.

Med bare to pædagogiske redskaber: Kompetencehjulet og Selvevalueringen kan I kvalificere arbejdet med læreplanerne og styrke kvaliteten i dagtilbuddet. LearnLabs digitale koncept understøtter og kvalificerer arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan. I den styrkede læreplan er der særlig tre fokusområder, der er relevant at tænke ind i det pædagogiske arbejde:

  • Styrke kvaliteten af børns hverdag
  • En bredere læringsforståelse
  • Organisatorisk kompetenceløft.

Den styrkede læreplan

Fokus på kvalitet

Styrk kvaliteten af børns hverdag

Målet med den styrkede pædagogiske læreplan er et politisk ønske om at styrke kvaliteten af børns hverdag, læring og trivsel i dagtilbud - ved at kvalificere det eksisterende. Læreplanerne skal i endnu højere grad end tidligere opleves som et brugbart, meningsfuldt redskab i udviklingen af den pædagogiske praksis, der både understøtter personalets og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer og bidrager til at strukturere de pædagogiske indsatser.

En bredere læringsforståelse

Det ”styrkede” i den styrkede pædagogiske læreplan består også i en bredere læringsforståelse, hvor børns læring tænkes i et bredt perspektiv, på kryds af alle læreplanstemaer og på tværs af de daglige pædagogiske aktiviteter og relationer. Det medfører, at de didaktiske overvejelser må gå først, hvor I fagligt reflekterer over, hvordan I kan skabe et læringsmiljø, der har positiv betydning for at børn, kan trives, lære og udvikle sig. Altså hvad er intentionen med det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan kan I understøtte læring i den pågældende aktivitet?

Organisatorisk kompetenceløft

Den styrkede pædagogiske læreplan kalder også på et kompetenceløft – et samlet organisatorisk kompetenceløft, så opgaverne efterfølgende kan løftes i fælles flok, med fælles retning, hvor der både tilføres kompetencer til den daglige ledelse, det pædagogiske personale, forvaltningschefer og andre fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte udviklingen og kvaliteten i dagtilbuddene.

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan (hent PDF) 

Meningsfuld pædagogisk praksis

Når I bruger Kompetencehjulet og LearnLabs Selvevaluering, kan I datadokumentere jeres arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan og de tre fokusområder. I får et fælles fagligt fundament for systematiske observationer og vurderinger af børnenes udbytte af læringsmiljøet – uden test. Og I kan strukturere og målrette pædagogiske indsatser – med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone.

trin-for-trin

Den styrkede pædagogiske læreplan

1. Digital selvevaluering

Learnlabs Selvevaluering giver et nuanceret indblik i egen praksis og understøtter en udviklende evalueringskultur. De ni elementer og undertemaer er uddybet med spørgsmål, der fordrer kritisk refleksion over egen praksis. Den digitale evaluering sikrer, at I nemt kan lave handleplaner, justere praksis og følge udviklingen over tid.

2. Læreplanstemaerne i praksis

Arbejdet med børns læring og udvikling understøttes og kvalificeres med Kompetencehjulet, der netop er bygget op om læreplanstemaerne og de pædagogiske mål. I arbejder systematisk ud fra Kompetencehjulets Spørgsmålsguide, der indeholder mere end 700 observer- og vurderbare tegn-på-læring.

3. Dokumenter børnenes udbytte

For at følge og dokumentere sammenhængen mellem børnenes udvikling og læringsmiljøet registrerer I jeres observationer af gruppen i Kompetencehjulet. I får adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling – et fagligt fundament for fælles retning og organisatorisk kompetenceløft.

4. Udarbejd læreplanen

I har nu alle relevante kvantitative data til institutionens pædagogiske læreplan, der dokumenterer, at I arbejder systematisk, refleksivt med alle elementer i det pædagogiske grundlag, og I arbejder dynamisk med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø, der kan fremme børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Licens

Case

Børnehaven Troldehøjen

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave.
Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Kontakt

Sådan kommer du videre

Ønsker du en kort samtale om, hvordan I kan kvalificere arbejdet med læreplanerne og styrke læringsmiljøet i din institution? Kontakt os på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.