Skip to main content

Redskaber til dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi har gjort det let og ligetil at omsætte 'Den styrkede pædagogiske læreplan' til levende og meningsfuld pædagogisk praksis. Trin-for-trin.

Med bare to pædagogiske redskaber: Kompetencehjulet og Selvevalueringen kan I kvalificere jeres arbejde med læreplanerne og løfte kvaliteten i dagtilbuddet. LearnLabs evalueringskoncept understøtter og kvalificerer arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan i dagpleje, vuggestue og børnehave. I den styrkede læreplan er der særligt tre fokusområder, der skal tænkes ind i det pædagogiske arbejde:

  • Styrk kvaliteten af børns hverdag
  • En bredere læringsforståelse
  • Organisatorisk kompetenceløft.

Den styrkede læreplan

Fokus på kvalitet i dagtilbud

Styrk kvaliteten af børns hverdag

Målet med den styrkede pædagogiske læreplan er et politisk ønske om at styrke kvaliteten af børns hverdag - fremme børns læring, udvikling og trivsel i dagtilbud - ved at kvalificere det eksisterende. Læreplanerne skal i endnu højere grad end tidligere opleves som et brugbart, meningsfuldt redskab i udviklingen af den pædagogiske praksis, der både understøtter personalets og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer og bidrager til at strukturere de pædagogiske indsatser.

En bredere læringsforståelse

Det ”styrkede” i den styrkede pædagogiske læreplan består også i en bredere læringsforståelse, hvor børns læring tænkes i et bredt perspektiv, på kryds af alle læreplanstemaer og på tværs af de daglige pædagogiske aktiviteter og relationer. Det medfører, at de didaktiske overvejelser må gå først, hvor I fagligt reflekterer over, hvordan I kan skabe et læringsmiljø, der har positiv betydning for at børn, kan trives, lære og udvikle sig. Altså hvad er intentionen med det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan kan I understøtte læring i den pågældende aktivitet?

Organisatorisk kompetenceløft

Den styrkede pædagogiske læreplan kalder også på et kompetenceløft – et samlet organisatorisk kompetenceløft, så opgaverne efterfølgende kan løftes i fælles flok, med fælles retning, hvor der både tilføres kompetencer til den daglige ledelse, det pædagogiske personale, forvaltningschefer og andre fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte udviklingen og kvaliteten i dagtilbuddene.

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan (PDF)

To redskaber - et system

Sådan kan I styrke kvaliteten i dagtilbud

Når I bruger Kompetencehjulet og Selvevalueringen, er det let at dokumentere jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og de tre fokusområder. I LearnLabs redskaber er SMTTE handleplan er integreret, og alt er samlet ét sted. I kan se status, progression og lave en plan for udvikling baseret på data.

Med bare to redskaber er I næsten i mål! I får alle relevante data til kvalitetsudvikling, tilsyn og læreplan, når I arbejder med de to hjørnesten i den styrkede læreplan: læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag efter Learnlabs metode LUP på læringsmiljøet. I forhold til dagtilbudsloven mangler I kun at dokumentere "Inddragelse af lokalsamfundet" og "Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø", hvor vi anbefaler DCUMs trivselsmåling.

I får adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling, og redskaberne giver indsigt i børnenes udvikling og deres udbytte af jeres læringsmiljø baseret på strukturerede børneobservationer, der bliver til i samværet med børnene – uden brug af test. På baggrund heraf kan I udvikle og styrke det eksisterende til gavn for børnene og tilrettelægge indsatser baseret på børnenes nærmeste udviklingszone.

trin-for-trin

Den styrkede pædagogiske læreplan

1. Lav selvevaluering

Learnlabs Selvevaluering giver et detaljeret indblik i jeres pædagogiske praksis. De ni elementer og undertemaer er uddybet med praksiseksempler og understøtter en kritisk refleksion på egne normer og værdier. I den digitale selvevaluering kan I nemt se status, føje fokusområder til handleplan og følge udviklingen over tid.

2. Læreplanstemaerne i praksis

Arbejdet med børns læring, udvikling og trivsel understøttes og kvalificeres med Kompetencehjulet, der netop er bygget op om læreplanstemaerne og de pædagogiske mål. I arbejder ud fra Kompetencehjulets Spørgsmålsguide, der indeholder mere end 700 observer- og vurderbare tegn-på-læring.

3. Dokumenter børnenes udbytte

For at følge barnets læring og udvikling og dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer I jeres observationer af barnet / børnegruppen i Kompetencehjulet. I får adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling – et fagligt fundament for fælles retning og organisatorisk kompetenceløft.

4. Udarbejd læreplanen

I har nu alle relevante kvantitative data til institutionens pædagogiske læreplan, der dokumenterer, at I arbejder systematisk, refleksivt med alle elementer i det pædagogiske grundlag, og I arbejder dynamisk med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø, der kan fremme børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Licens

Case

Børnehaven Troldehøjen

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave.
Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Kontakt

Sådan kommer du videre

Book en gratis demo og se, hvordan I kan kvalificere jeres pædagogiske arbejde med læreplanerne. Kontakt os på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.