Skip to main content

Fokus på DLD hos børn

LearnLabs unikke opsporingsmodel kan identificere børn med mistanke om den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD, allerede inden de starter i skole – dér hvor vi kan gøre den største forskel!

Samarbejde med Københavns Universitet

Halvandet års samarbejde mellem forsker, ph.d. Rikke Vang Christensen og LearnLab har resulteret i, at Rikke Vang Christensen har samlet, komprimeret og præsenteret sin omfattende viden om børns sproglige udvikling og den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD i en form, så pædagogisk personale let kan anvende denne viden i dagtilbud. Forskning er oversat til levende pædagogisk praksis og kan bidrage til opsporing af børn med sproglige udfordringer og mistanke om DLD.

Forskning

Sprogforstyrrelser hos børn

Rikke Vang Christensen, ph.d. og lektor ved Københavns Universitet er blandt de få danskere, som forsker i sprog og udviklingsmæssige sprogforstyrrelser. Et samarbejde mellem Rikke Vang Christensen og LearnLab resulterer i tre faglige videoer, hvor Rikke har komprimeret og "oversat" sin viden fra nationale og internationale studier, så den kan omsættes i pædagogisk praksis.

 

1: Hvad er sprogforstyrrelser?

2: Identifikation og karakteristik

3: Sprogforstyrrelser - mulige indsatser

Styrk videnskulturen i dagtilbud

I en nyere rapport fra Tænketanken DEA ”En stærk videnskultur styrker dagtilbuddene” (2018) konkluderes det, at det er behov for oversættere, der formidler forskning i et mundret og ikke-videnskabeligt sprog, så forskningen kan blive en del af praksis:

 

Viden når ikke ud i den pædagogiske praksis, og omsætning af viden sker ofte ikke automatisk ved at en pædagog bliver præsenteret for ny viden gennem oplæg eller artikler. Praksisfeltet oplever, at forskning på dagtilbudsområdet er svær at navigere i. Der er brug for oversættere og omsættere, som udvælger forskning og formidler resultater i et ikke-videnskabeligt sprog for at understøtte omsætning af ny viden til praksis. Der er et stort fokus på at producere, oversætte og formidle ny viden om 0-6 årsområdet. Men der mangler fokus på at omsætte viden, så det kommer i spil blandt børnene.

LearnLabs vision er, at viden og forskning om børns læring og udvikling bliver synlig, omsættes og anvendes som fælles fagligt fundament i den pædagogiske praksis i dagtilbudsområdet. Med hele Kompetencehjulskonceptet sætter LearnLab fokus på at oversætte forskning og teori om børns udvikling og læring til anvendelse i pædagogisk praksis.

Tidlig opsporing gør en forskel

LearnLab er optaget af at udbrede kendskabet til DLD i dagtilbudsområdet, da det netop er her, at man kan kan gøre den største forskel for børn med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. DLD kan ikke ”læres” væk. Men ulemperne kan mindskes gennem tidlig opsporing og målrettet sproglig støtte fra det pædagogiske personale allerede i vuggestue, dagpleje og børnehave. Sammenhængende overgange, tæt samarbejde med skole og hjælp fra professionelle gør en stor forskel for børn med DLD.

Unik opsporings- og indsatsmodel

Kompetencehjulet er det eneste redskab, der systematisk kan opspore børn med mistanke om den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD. Efter måneders gennemgang af forskning og artikler om DLD er LearnLab klar med en unik DLD opsporings- og indsatsmodel med 120 indikatorer på DLD.

LearnLabs opsporingsmodel er udviklet til fagpersoner i dagtilbudsområdet og kan anvendes til vurdering af 2-6 årige børn med manglende sprogudvikling og mistanke om sprogforstyrrelse.

Historien bag

Kompetencehjulet og DLD

Ethel Hansen, direktør i LearnLab og hjernen bag Kompetencehjulet. Ethel har altid været særlig optaget af børns læring og udvikling. Inspireret af den pædagogiske læreplan opstår idéen om at samle og "oversætte" forskning og teori om børns udvikling og læring og gøre den "omsættelig" for pædagogisk personale i dagtilbudsområdet.

I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse findes mere end 700  udsagn om tegn på børns læring dokumenteret med forskning, teori og små videoer, der synliggør forskning og teori i praksis, suppleret med idéer til virkningsfulde lege og aktiviteter.

Ninna Klarlund Kramer, pædagog og sprogvejleder i en daginstitution i Kolding Kommune, der siden 2010 har anvendt Kompetencehjulet i dagtilbudsområdet. Ninna Kramer afsluttede i januar 2021 uddannelsen som logopæd. Det er i forbindelse med dette studie, at Ninna opdager et sammenfald mellem tegnene på, at et barn kan have den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD og indikatorerne på manglende sproglig udvikling, som hun så i vurderinger med Kompetencehjulet.
I 2017 kontakter Ninna LearnLab og fortæller om sine iagttagelser. Dette bliver startskuddet for LearnLabs projekt om den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD, der både har alvorlige menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser.


Rikke Vang Christensen, ph.d., lektor ved Københavns Universitet er en af de ganske få i Danmark, der forsker i udviklingsmæssige sprogforstyrrelser DLD. Halvandet års samarbejde mellem Rikke Vang Christensen og Ethel Hansen har nu resulteret i, at Rikke Vang Christensen i tre faglige videoer har komprimeret og oversat sin omfattende viden om DLD, så den kan omsættes i pædagogisk praksis.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse? Identificer børnene med DLD i dit dagtilbud. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.