Skip to main content

Fokus på DLD hos børn

1 ud af 14 børn har den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD. LearnLabs opsporings- og indsatsmodel kan identificere småbørn med mistanke om DLD og ordblindhed allerede mens barnet går i dagtilbud, og hvor vi med tidlige indsatser kan gøre den største forskel.

 

Dansk forskning i sprogforstyrrelser

Et samarbejde mellem LearnLab og Rikke Vang Christensen, lektor i børnelogopædi ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet har resulteret i, at Rikke har samlet og komprimeret sin viden om sprogforstyrrelser i tre faglige videoer. Rikkes forskning "oversat" og kan bidrage til at udbrede kendskabet til udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og opsporing af børn mistanke om DLD, så pædagoger og forældre kan anvende viden i hverdagen til at finde og støtte børn med sprogforstyrrelser. 

Det er nødvendigt, at vi tager DLD alvorligt

Den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD medfører markant øget risiko for varige sprogvanskeligheder, indlæringsproblemer, social isolation og manglende uddannelse og job. DLD har store menneskelige konsekvenser, men også samfundsmæssige.
Et liv i ”udenforskab” har en voldsom pris – faktisk DDK 72,3 milliarder for hver årgang ifølge Skandia-modellen. Der ligger altså et enormt potentiale i tidlig opsporing og forebyggelse.

Kilde: Centre for Economic and Business Research (CEBR) 

Styrk videnskulturen i dagtilbud

I en nyere rapport fra Tænketanken DEA ”En stærk videnskultur styrker dagtilbuddene” konkluderes, at der er behov for oversættere, der formidler forskning i et mundret og ikke-videnskabeligt sprog, så forskningen kan blive en del af praksis:


Viden når ikke ud i den pædagogiske praksis, og omsætning af viden sker ofte ikke automatisk ved at en pædagog bliver præsenteret for ny viden gennem oplæg eller artikler. Praksisfeltet oplever, at forskning på dagtilbudsområdet er svær at navigere i. Der er brug for oversættere og omsættere, som udvælger forskning og formidler resultater i et ikke-videnskabeligt sprog for at understøtte omsætning af ny viden til praksis. Der er et stort fokus på at producere, oversætte og formidle ny viden om 0-6 årsområdet. Men der mangler fokus på at omsætte viden, så det kommer i spil blandt børnene.

Fra viden til virkningsfuld pædagogisk praksis

LearnLabs vision er, at viden og forskning om børns udvikling bliver synlig og anvendes som et fælles fagligt fundament i pædagogisk praksis. Med Kompetencehjul konceptet sætter LearnLab fokus på at oversætte forskning og teori om småbørns læring og udvikling til anvendelse i dagtilbudsområdet.

Find børnene med tegn på DLD på 10 uger

På kort tid kan I få indsigt i barnets ressourcer ved hjælp af Kompetencehjulet, der strukturerer centrale informationer om barnets udvikling – sprogligt, følelsesmæssigt, kognitivt og socialt. Barnets kompetenceprofil kan spore jer ind på barnets udfordringer og behov, så I straks kan gå i gang med målrettede indsatser. DLD-opsporingsmodel synliggør, om barnet har markører for sprogforstyrrelsen DLD, der giver anledning til at kontakte kommunens logopæd og PPR.

Historien bag

Kompetencehjulet og DLD-opsporingsmodel

Kompetencehjulet er det eneste redskab, der systematisk kan opspore børn med mistanke om den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD. Efter måneders gennemgang af forskning og artikler om DLD er LearnLab klar med en unik DLD opsporings- og indsatsmodel med 120 markører på DLD. Redskabet er udviklet til fagpersoner i dagtilbudsområdet og kan anvendes til vurdering af 2-6 årige børn med manglende sprogudvikling og mistanke om sprogforstyrrelse.

Inspireret af den pædagogiske læreplan opstår idéen om at samle og "oversætte" forskning og teori om børns udvikling og gøre den anvendelig for pædagogisk personale i dagtilbudsområdet 0-6 år. 

Ethel Hansen, grundlægger af Kompetencehjulet og direktør i LearnLab, har altid været særlig optaget af børns læring og udvikling – at alle børn skal mulighed for at udvikle deres medfødte potentiale, så de kan blive så dygtige, de kan.

LearnLab lancerer Kompetencehjulet, og i 2010 tager de første kommuner brug.I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse findes mere end 700  udsagn om børn tegn-på-læring dokumenteret med anerkendt forskning og teori samt kortvideoer, der synliggør udviklingsteori i praksis. Kompetencehjulet har desuden et didaktisk bibliotek – et handleunivers med idéer til virkningsfulde lege og aktiviteter.

Ninna Klarlund Kramer, pædagog og sprogvejleder har siden 2010 anvendt Kompetencehjulet i dagtilbud. Ninna Kramer afslutter uddannelsen som logopæd i januar 2021. Det er i forbindelse med dette studie, at Ninna opdager et sammenfald mellem tegnene på, at et barn kan have den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD og indikatorerne på manglende sproglig udvikling, som hun så i Kompetencehjulet.

I 2017 kontakter Ninna LearnLab og fortæller om sine iagttagelser. Dette bliver startskuddet for LearnLabs projekt om DLD sprogforstyrrelse, der både har alvorlige menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser.


Rikke Vang Christensen, lektor ph.D. ved Københavns Universitet er en af de få i Danmark, der forsker i udviklingsmæssige sprogforstyrrelser. Et samarbejde mellem Rikke Vang Christensen og LearnLab har resulteret i, at Rikke Vang Christensen i tre faglige videoer har komprimeret og oversat sin omfattende viden om DLD sprogforstyrrelse og børns udvikling, så den kan omsættes i pædagogisk praksis.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse? Identificer børnene med DLD i dit dagtilbud. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

I tre videoer præsenterer Rikke Vang Christensen sin forskning viden om børns manglende sprogudvikling og den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD , så pædagogisk personale let kan anvende denne viden i dagtilbud

1: Hvad er sprogforstyrrelser?
2: identifikation og karakteristik
3: Sprogforstyrrelser - mulige indsatser