Skip to main content

redskab

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet er unik nytænkning - et helhedsorienteret, fagligt redskab til vurdering af børns udvikling og efterfølgende didaktiske overvejelser. 

Kompetencehjulet gør det let for fagpersoner i vuggestuer, dagpleje og børnehaver at se alle børn ud fra en ressource- og helhedsorienteret tilgang. Kompetencehjulet er et professionelt redskab til at understøtte det pædagogiske arbejde generelt og kvalificere arbejdet med læreplanens temaer.

giver styr på

Kompetencehjulet

 • arbejdet med læreplanens temaer
 • lovpligtig sprogvurdering

 • tidlig opsporing og indsats

 • overgange og tværfagligt samarbejde

 • styrket forældresamarbejde

 • data og dokumentation. 

Danmark største portal om børns udvikling

Kompetencehjulet bygger på relevante, nyere psykologiske udviklingsbeskrivelser og omfattende forskning og teori om børns udvikling og læring – alle med udgangspunkt i en anerkendende ressource- og relationsorienteret tilgang. Læs mere om Kompetencehjulet teoretiske grundlag. Kompetenceprofilen synliggør barnets ressourcer og fokusområder samt indeholder forslag til aktiviteter i barnets nærmeste udviklingszone (nuzo).

Systematisk evaluering i læreplanens temaer

Kompetencehjulet giver pædagogen mulighed for at systematisere sine observationer af barnet. Ved besvarelse af udsagn om barnets kompetencer inden for læreplanens seks temaer fås et øjebliksbillede af barnets udvikling, som den opleves i dagtilbuddet.

Kompetenceprofilen er altså ikke et resultat af en test, men er et øjebliksbillede af, hvordan professionelle tæt på barnet oplever barnets kompetencer. Kompetencehjulets grafiske visning gør det let at få et overblik over barnets læring og udvikling.

Tværfagligt samarbejde og gode overgange

Barnets kompetenceprofil er omdrejningspunktet i tværfagligt samarbejde, hvor der er behov for det. Ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole/SFO, giver Kompetencehjulet mulighed for videregivelse af personalets vurderinger af barnets ressourcer og udfordringer. Oplysninger, der bidrager til større forståelse af barnet og hvordan barnet kan støttes bedst muligt.

 

Er barnet i god udvikling?

På baggrund af kompetenceprofilen vurderer professionelle tæt på barnet, om profilen giver anledning til iværksættelse af en fokuseret eller særlig indsats. Er det tilfældet, giver Kompetencehjulets handleplan mulighed for let at lave en struktureret plan for at understøtte barnets udvikling fremadrettet.

Data og dokumentation

Systematisk brug af Kompetencehjulet genererer data, der giver mulighed for at arbejde datadrevet. Data har værdi for den enkelte daginstitution, men også for kommunen. Data fra Kompetencehjulet kan bidrage med unik viden på tværs af institutioner og områder.

Arbejdet med Kompetencehjulet gør det muligt at trække specifikke data, der giver indblik i netop det, som I er optaget af, eksempelvis:

 • Er der forskel på  piger og drenge?
 • Hvordan klarer børnenes sig sprogligt?
 • Hvordan er børnenes sociale udvikling ved skolestart?
 • ...og meget mere.

I skaber værdifuld viden

Når I anvender Kompetencehjulet skaber I værdifuld viden, der kan bruges til forældresamarbejde, udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, kvalitetsrapporter, orientering til kommunalbestyrelsen og tilsyn.

På figuren nedenfor kan I se, hvordan arbejdet med Kompetencehjulet giver viden (data), der skaber mulighed for datadrevet pædagogisk praksis.

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker kvaliteten

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale daginstitutioner.

ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

Forskningen er ”oversat” i Kompetencehjulet, så den kan omsættes i den daglige pædagogiske praksis. Eksempelvis er børns sproglige udvikling beskrevet ud fra 39 kilder, og det er altid explicit, hvilken teori, der anvendes.

Nej, det er ikke det samme, selvom de visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO-redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og udbydes bl.a. under navnene ”Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”.


Den store forskel på redskaberne er:

 • Som det eneste redskab på markedet kan Kompetencehjulet følge barnets udvikling løbende fra 0-6 år.

 • Barnet kan vurderes i Kompetenchjulet på et hvilket som helst tidspunkt, uanset barnets alder.

 • Spørgsmålene, som barnet observeres og vurderes udfra, er meget mere nuancerede i Kompetencehjulet.

 • Med Kompetencehjulet spændes et "fintmasket net" ud under alle børn og sikrer, at ingen børn går under radaren.

 • I Kompetencehjulet kan barnets udbytte af læringsmiljøet og progression følges præcis, når du ønsker.

Kompetencehjulet bygger på et helhedsorienteret, anerkendende, relations- og ressourceorienteret børnesyn. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med grundsynet i ICDP (International Child Development Programme). ICDP's otte samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulskonceptet bekender sig til. Samspilstemaerne er ikke rettet direkte mod barnet, men mod de voksne, der har med barnet at gøre - altså barnets omsorgsgivere.

Kompetencehjulet blev til i 2006 på baggrund af støtte fra daværende Familie- og Forbrugerstyrelsen på 4,8 mio. kr. Projektet hed ”Nye briller i det pædagogiske arbejde” og blev succesfuldt afsluttet i efteråret 2009. I projektet blev nyere anerkendt forskning og teori om børns udvikling fra 0-6 år samlet i "Kompetencehjulet", i en helhedsorienteret udviklingsbeskrivelse, der omfatter alle temaer i den pædagogiske læreplan, dette skete i samarbejde med Professionshøjskolen UCN (tidligere University College Nordjylland).

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig