Skip to main content

ydelse

E-learning

Vores ”Kom godt i gang” program bygger på, at implementering af Kompetencehjulet sker som en fælles proces i institutionen via e-learning, vejledning i form af kortevideoer og evt. videomøde. 

Fleksibel læring, der passer ind i jeres hverdag

Hos LearnLab har vi udviklet løsninger til dagtilbud, så I kan få undervisning og opnå den fælles viden, der gør Kompetencehjulet til et fælles fagligt fundament – uden I skal bruge mange timer på dyre kurser, væk fra børnene og de kolleger, som må blive tilbage.

Respekt for jeres tid og miljøet

Fælles undervisning for daginstitutionens personale er generelt en udfordring. I hverdagen er det ikke muligt at trække al pædagogisk personale ud på én gang, aftenkurser er ikke optimale efter en intensiv arbejdsdag, og de planlagte pædagogiske weekender byder ofte på tætpakkede programmer.

I kender det nok: Det er dejligt at komme på kursus, spændende at lære nyt, mødes på kryds og tværs, cache up og blive forkælet med lækker frokost og kage. 
Men når hverdagen igen melder sig klokken 06, og der går mere end en uge, inden du kan omsætte den nye viden til god pædagogisk praksis, er der pludselig meget at blive i tvivl om. Usikkerheden melder sig, og det kan være vanskeligt at finde tid, ro, motivation og fælles fodslag.

Det sker ikke med Kompetencehjulets e-learning-program, der altid kun er 2 klik væk.

En sikker vej til kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

  • Bliv bedre til se "bagom" barnets adfærd, og hvordan I kan udfordre den enkelte
  • Detaljerede indsigter, så I kan "gå med tættekam" og løbende følge op på børnenes trivsel og udvikling
  • Viden og data om børnenes udvikling og nærmeste udviklingszone til effektiv planlægning af indsatser
  • Tidlig identificering af udsatte børn, som har behov for en særlig indsats – eller bare et lille skub. 

Ubegrænset adgang for alle medarbejdere

LearnLabs e-learning program omfatter samme viden, som vi underviser i på de fysiske kurser. Fordelen ved e-learning programmet er, at I kan se og gense undervisningen præcis, når I vil og så mange gange I ønsker. E-learning programmet er nemlig inkluderet i licensen og altid tilgængelig, når I er logget ind i Kompetencehjulet.

I planlægger selv, i det tempo, der passer med jeres rutiner - ift. hvornår én eller flere medarbejdere kan gå fra til e-learning, hvor de straks bliver parate til at omsætte ny viden i praksis blandt børnene. 

Kompetenceudvikling

Allerede efter få timers e-learning begynder rejsen med at gøre den viden lige så selvfølgelig, som svaret på ”hvad er 2 + 2”. I vil få et fælles fagligt fundament og et fælles sprog, som én af jeres kollegaer beskrev sådan: "Jeg er blevet så god til at "se" efter jeg har læst tegnene på sproglig læring og observeret børnene i to uger".

Ledelsen må gå forrest

Det er en forudsætning, at institutionens faglige ledelse stiller sig i spidsen for processen og laver en god plan for en realistisk implementering af Kompetencehjulet.

Med hjælp fra en motiveret medarbejder (gerne 1 fra hver stue) gennemføres planen, og I vil opnå en faglig referenceramme, hvor "et nik og et puf" bliver et fælles signal om, at vi har set det og ved, hvad der er på færde.

I har allerede meget viden om børns udvikling. Den viden og mere til, har LearnLab samlet og systematiseret i Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse 0-6 år – Danmarks største portal om børns udvikling og læring.