Skip to main content

Tilsyn i dagtilbud

Der kommer skærpede krav for pædagogisk tilsyn i dagtilbud, der forventes implementeret i 2022. Det betyder blandt andet, at tilsynet med det pædagogiske indhold skærpes ift. datadokumentation for at sikre systematisk evaluering og løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet.

Uanset om du er pædagogisk konsulent, dagtilbudsleder eller leder i dagplejen er du sikkert optaget af den nye lov om tilsyn i dagtilbud, der forventes implementeret i 2022. Måske spekulerer du over, hvordan I kan dokumentere kvaliteten af det pædagogiske indhold?

Hjælpen er nær! Vi har lavet en lille trin-for-trin guide, der er nem at gå til. Det er let at honorere de skærpede tilsynskrav, da I allerede har alle relevante data fra LearnLabs pædagogiske redskaber − anvendes andre redskaber, har I sandsynligvis også nogle data.

Data til pædagogisk tilsyn

Når I arbejder løbende og systematisk med Kompetencehjulet og Learnlabs redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, har I alle relevante data til tilsynet, der kan dokumentere institutionens resultat- og proceskvalitet i forhold til:

  • Det pædagogiske grundlag (proceskvalitet)
  • Læreplanens seks temaer (resultatkvalitet)

Kompetencehjulet har et enestående statistikprogram og kan levere nuancerede data om børnenes udbytte af læringsmiljøet. Data, der kan sorteres og kombineres efter ønske, præsenteret i letlæselige grafer − klar til at sætte direkte ind i tilsynsrapporten med henblik på at dokumentere institutionens arbejde med kvalitetsudvikling.

Bliv klar til den nye lov om tilsyn

Følger I trin-for-trin guiden til beskrivelse af, hvad institutionens data viser, og hvordan I vil arbejde videre med det pædagogiske indhold, kommer alle tænkelige spørgsmål om læreplanens seks temaer og ’Det pædagogiske grundlag’ i spil.

Guiden er et supplement til det pædagogiske tilsyn og kan let føjes til jeres eksisterende skabelon for tilsyn.

OBS! Guiden kan også bruges af institutioner, der ikke anvender LearnLabs redskaber. Data og grafer erstattes med de data, der er til rådighed.

skab kvalitet i dagtilbud

Tilsyn med det pædagogiske indhold

Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar, og kommunerne får nu pligt til at føre tilsyn med det pædagogiske indhold i dagplejen, kommunale institutioner og private pasningsordninger. Tilsynet sker med udgangspunkt i data om:

Resultatkvalitet

Barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse
Arbejdet med læreplanens seks temaer og mål understøttes med Kompetencehjulet. Med personalets vurderinger af børnenes udbytte af læringsmiljøet har institutionen genereret systematiske, sammenlignelige data, der dokumenterer børnenes aktuelle udvikling og progression (på institutions-, gruppe- og enkelt barn niveau).

Proceskvalitet

Det pædagogiske grundlag
Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø vurderes og dokumenteres med LearnLabs digitale redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, hvor institutionen forholder sig kritisk til de ni elementer og tre undertemaer. Den digitale selvevaluering er udbygget med konkrete praksiseksempler, der understøtter fælles forståelse / sprog i evalueringsprocessen. 

lov om tilsyn

Styrket tilsyn med dagtilbud

Uddrag fra Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (se her)

§ 5 a. Tilsynet med det pædagogiske indhold i dagtilbud, der er omfattet af § 5, stk. 1 skal ske med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan.
(...)
Stk. 4.
 Tilsyn med det pædagogiske indhold skal føres med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg, jf. § 5 b, stk. 2, samt den løbende dialog med dagtilbuddet. (...)

Case

Tønder Kommune

"Det har været en lang rejse, fordi det var nyt at måle i dagtilbud. I skolen har man været vant til måling af karakterer. Men det her var et ønske fra politisk hold, at man skulle kunne måle, hvordan det står til i dagtilbuddene, og nu måler vi altid på et bestemt område i Kompetencehjulet,” fortæller Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen.

Kontakt

Vil du vide mere

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I skaber kvalitet i det pædagogiske indhold og sikrer, at institutionen består tilsynet. Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig