Skip to main content

Data til kvalitetsudvikling

Tilsyn i dagtilbud

I januar 2022 kom der nye krav til det kommunale tilsyn i dagtilbud. Kravene er skærpet i forhold til dokumentere kvaliteten, og nu skal både kvalitative og kvantitative data indgå for at sikre systematisk evaluering og løbende udvikling af det pædagogiske indhold.

Uanset om du er pædagogisk konsulent, leder i en vuggestue, dagpleje eller børnehave, er du nok optaget af de nye lovkrav om pædagogisk tilsyn. Måske spekulerer du på, hvordan du og dine kolleger kan dokumentere kvaliteten af det pædagogiske indhold? 

Med bare to redskaber, Kompetencehjulet og Selvevalueringen, er det let at honorere de nye skærpede krav til tilsyn, da I får alle relevante data – både kvalitative og kvantitative – der er hjemmel til at undersøge i forbindelse med tilsynet. Vi har lavet en gratis guide til tilsyn, der er nem at gå til.

Data til pædagogisk tilsyn

Når dagtilbuddet arbejder systematisk med Kompetencehjulet og Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, behandles alle relevante emner til tilsyn, der kan dokumentere institutionens proces- og resultatkvalitet:

  • Det pædagogiske grundlag (proceskvaliteten)
  • De seks læreplanstemaer (resultatkvaliteten)

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab med et unikt dataprogram, der giver vigtige informationer om børnenes udvikling fra 0-6 år inden for læreplanens temaer. I får altså specifik viden om børnenes udbytte af dagtilbuddets læringsmiljø. Kvantitative data (strukturerede observationer), som kan trækkes og sorteres efter behov, præsenteret i letlæselige grafik. Klar til at sætte direkte ind i tilsynsrapporten som dokumentation for intuitionens arbejde med fortløbende udvikling af det pædagogiske læringsmiljø.

Bliv klar til tilsyn

Når dagtilbuddet følger Trin-for-Trin guiden til at beskrive børnenes udvikling og effekten af læringsmiljøet – altså hvad data fra Kompetencehjulet og Selvevalueringen viser, og hvordan personalet vil videreudvikle det pædagogiske indhold, behandles alle relevante spørgsmål til læreplaner og det pædagogiske grundlag.

LearnLabs guide er et supplement til pædagogisk tilsyn og kan let føjes til institutionens eksisterende tilsynsskabelon.

OBS! Alle institutioner kan benytte guiden – også dagtilbud, der ikke bruger LearnLabs redskaber. Her erstattes data og grafer med den dokumentation, der er til rådighed i institutionen.

Tilsyn med det pædagogiske indhold

At tilbyde børnefamilierne dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar, og kommunerne har pligt til at føre tilsyn med det pædagogiske indhold i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det pædagogiske tilsyn sker med udgangspunkt i dagtilbuddets resultat- og proceskvalitet:

Resultatkvalitet

Barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse
Arbejdet med de seks læreplanstemaer og de pædagogiske mål understøttes og kvalificeres med Kompetencehjulets metode. Når pædagogisk personale observerer tegn-på-læring og vurderer børnenes udbytte af læringsmiljøet, skaber de systematiske, sammenlignelige kvantitative data, der dokumenterer børnenes udvikling og kompetenceilvækst.

Proceskvalitet

Det pædagogiske grundlag
Kvaliteten af dagtilbuddets læringsmiljø dokumenteres med LearnLabs digitale redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, hvor personalet via en spørgeguide forholder sig refleksivt, selvkritisk til elementerne i det pædagogiske grundlag. Redskabet er udbygget med praksiseksempler fra dagtilbud, der understøtter opnåelse af fælles sprog og forståelse i evalueringsprocessen. 

Hvad siger dagtilbudsloven om sprogvurdering - hvornår er der krav om sprogtest?

Hvad siger dagtilbudsloven?

Tilsyn med det pædagogiske indhold

§ 5 a. Tilsynet med det pædagogiske indhold i dagtilbud, der er omfattet af § 5, stk. 1 skal ske med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan.
(...)
Stk. 4.
 Tilsyn med det pædagogiske indhold skal føres med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg, jf. § 5 b, stk. 2, samt den løbende dialog med dagtilbuddet.
(...)

Case

Tønder Kommune

”Helt generelt, så understøtter LearnLab det, vi gerne vil i Tønder Kommune. Vi ønsker at igangsætte tiltag ud fra data, og det er muligt med Kompetencehjulet, og det er vi tilfredse med”.” fortæller Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen.

Kontakt

Vil du vide mere

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I skaber kvalitet i det pædagogiske indhold og sikrer, at institutionen består tilsynet. Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.