Skip to main content

Tilsyn i dagtilbud

I januar 2022 kom der nye krav til pædagogisk tilsyn i dagtilbud. Kravene skærpes i forhold til dokumentation, hvor der både skal inddrages kvalitative og kvantitative data for at sikre systematisk evaluering og løbende udvikling af det pædagogiske indhold.

Uanset om du er pædagogisk konsulent, dagtilbudsleder eller leder i dagplejen, er du sikkert optaget af den nye tilsynslov. Måske spekulerer du over, hvordan I kan dokumentere kvaliteten af det pædagogiske indhold? 

Hjælpen er nær! Vi har lavet en gratis trin-for-trin guide, der er enkel at gå til. Det er let at honorere de skærpede krav til tilsyn med LearnLabs pædagogiske redskaber, da I allerede har alle relevante data (både kvalitative og kvantitative), der er hjemmel til at undersøge i forbindelse med kommunalt tilsyn. 

Data til pædagogisk tilsyn

Når I arbejder systematisk med Kompetencehjulet og LearnLabs Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, kommer I omkring alle relevante emner til tilsyn, der kan dokumentere institutionens resultat- og proceskvalitet i forhold til:

  • Det pædagogiske grundlag (proceskvalitet)
  • Læreplanens seks temaer (resultatkvalitet)

Kompetencehjulet har et enestående statistikprogram, der viser nuancerede data om børnenes udvikling og udbytte af institutionens læringsmiljø. Kvantitative data, der kan sorteres og kombineres efter ønske, præsenteret i letlæselige grafer − klar til at sætte direkte ind i tilsynsrapporten som dokumentation for institutionens arbejde med kvalitetsudvikling af det pædagogiske læringsmiljø.

Styr på data og dokumentation

Følger I trin-for-trin guiden til beskrivelse af, hvad institutionens data viser, og hvordan I vil arbejde videre med det pædagogiske indhold, kommer alle tænkelige spørgsmål om læreplanens seks temaer og ’Det pædagogiske grundlag’ i spil.

Guiden er et supplement til det pædagogiske tilsyn og kan let føjes til jeres eksisterende skabelon for tilsyn.

OBS! Guiden kan også bruges af institutioner, der ikke anvender LearnLabs redskaber. Data og grafer erstattes med de data, der er til rådighed.

skab kvalitet i dagtilbud

Tilsyn med det pædagogiske indhold

At tilbyde børnefamilierne dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar. Kommunerne har pligt til at føre tilsyn med det pædagogiske indhold i dagpleje, kommunale dagtilbud og private pasningsordninger.  Tilsynet sker med udgangspunkt i data om:

Resultatkvalitet

Barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse
Arbejdet med læreplanens seks temaer og mål understøttes med Kompetencehjulet. Med personalets vurderinger af børnenes udbytte af læringsmiljøet har institutionen genereret systematiske, sammenlignelige data, der dokumenterer børnenes aktuelle udvikling og progression (på institutions-, gruppe- og enkelt barn niveau).

Proceskvalitet

Det pædagogiske grundlag
Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø vurderes og dokumenteres med LearnLabs digitale redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, hvor institutionen forholder sig kritisk til de ni elementer og tre undertemaer. Den digitale selvevaluering er udbygget med konkrete praksiseksempler, der understøtter fælles forståelse / sprog i evalueringsprocessen. 

Hvad siger dagtilbudsloven om sprogvurdering - hvornår er der krav om sprogtest?

Hvad siger loven?

Tilsyn med det pædagogiske indhold

§ 5 a. Tilsynet med det pædagogiske indhold i dagtilbud, der er omfattet af § 5, stk. 1 skal ske med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan.
(...)
Stk. 4.
 Tilsyn med det pædagogiske indhold skal føres med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg, jf. § 5 b, stk. 2, samt den løbende dialog med dagtilbuddet.
(...)

Case

Tønder Kommune

"Det har været en lang rejse, fordi det var nyt at måle i dagtilbud. I skolen har man været vant til måling af karakterer. Men det her var et ønske fra politisk hold, at man skulle kunne måle, hvordan det står til i dagtilbuddene, og nu måler vi altid på et bestemt område i Kompetencehjulet,” fortæller Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen.

Kontakt

Vil du vide mere

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I skaber kvalitet i det pædagogiske indhold og sikrer, at institutionen består tilsynet. Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.