Skip to main content

Mere om DLD

Cirka 7% af en årgang er påvirket af den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD, svarende til cirka 4200 børn på hver eneste årgang. Børn med DLD kan hjælpes til et bedre liv, men det kræver i første omgang, vi ved, at de findes.

Fokus på sprog i dagtilbud

"Et godt sprog" er nøglen til et godt liv. Derfor giver det god mening at udbrede kendskabet til sprogforstyrrelser generelt, men særligt i dagtilbudsområdet, idet danske børn typisk tilbringer 8.500 timer i daginstitution, inden skolestart.

Hos LearnLab er vi optaget af at udbrede kendskabet til den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD, da det netop er tiden frem mod mod skolestart og overgang til skole, man kan gøre den største forskel med tidlig opsporing, sprogstimulering og målrettede indsatser.

Udenforskabet pris

Det er nødvendigt, at DLD tages alvorligt, da den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse medfører markant øget risiko for arbejdsløshed, social isolation, manglende uddannelse og vedvarende problemer med at tale/læse/forstå sproget. At lide af DLD har altså alvorlige menneskelige konsekvenser, men også samfundsøkonomiske omkostninger.

At få et liv i ”udenforskab” har en voldsom økonomisk pris. Faktisk 72,3 milliarder kroner for hver årgang, siger Skandia-modellen.

Der ligger et stort potentiale i tidlig opsporing og forebyggende indsatser.

Kilde: Centre for Economic and Business Researc (CEBR) 

Årsager til DLD sprogforstyrrelse

Der er ikke én sikker forklaring på, hvorfor nogle børn har så svært ved at tilegne sig sproget, men der er nogle iboende faktorer, der gør det vanskeligt. Genetik spiller en rolle – ofte har én eller flere i barnets familie problemer med det skrevne eller talte sprog. Evnen til lydbearbejdning spiller også en rolle, og derfor har børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD behov for at få det sproglige input på en anden måde, hvilket der skal tages højde for i sprogindsatsen.

Ord er vigtige!

Rikke Vang Christensen, lektor ved København Universitet, ph.d. og cand.mag. i audiologopædi, har skrevet en interessant og særdeles informativ artikel om sprogforstyrrelser, der blev bragt i magasinet TALE-HØRE-NYT marts 2018. Læs artiklen og bliv klogere på sprogforstyrrelser hos børn, og hvorfor sproget er så vigtigt i forhold til at kunne klare sig i sociale og uddannelsesmæssige sammenhænge.

I artiklen ”Børn med (udviklingsmæssige) sprogforstyrrelser – ord er vigtige” beskriver Rikke de sproglige symptomer på udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, og hvordan børn med DLD kan hjælpes til et bedre liv med individualiseret sproglig intervention.

værd at vide

Tre ting om DLD

1. DLD er, når et barn eller en voksen har vanskeligt ved at tale og/eller forstå sproget

2. DLD er et skjult handicap, der rammer cirka 1 ud af 14 børn. DLD påvirker barnets læsning, indlæring, venskaber og den følelsesmæssige udvikling

3. Hjælp fra professionelle, heriblandt logopæder, lærer og pædagoger, kan gøre en stor forskel

Meget mere om DLD

På radld.org findes en stor mængde viden relateret til DLD - Developmental Language Disorder. Læs mere om årsager til DLD, hyppighed, arvelighed, tilknyttede vanskeligheder, diagnosticering og hvilke personlige og sociale konsekvenser DLD kan medføre. Hjemmesiden koordineres af fagfolk fra Australien, Canada, Kina, Storbritannien og USA, hvis fælles vision er udbrede kendskabet til DLD.

Tidlig opsporing gør en forskel

DLD kan ikke ”læres” væk. Men ulemperne kan mindskes gennem tidlig opsporing og målrettet sproglig støtte fra det pædagogiske personale allerede i vuggestue, dagpleje og børnehave. Sammenhængende overgange, tæt samarbejde med skole og hjælp fra professionelle gør en stor forskel for børn med DLD.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse? Identificer børnene med DLD i dit dagtilbud. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig