Skip to main content

Mere om DLD sprogforstyrrelse

Cirka syv procent af en årgang er påvirket af den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD svarende til cirka 4200 børn på hver eneste årgang. Børn med DLD kan hjælpes til et bedre liv, men det kræver i første omgang, at vi ved, de findes.

 

Fokus på DLD i dagtilbud

LearnLabs vision er, at viden og forskning om børns udvikling bliver synlig og praksisanvendelig i dagtilbudsområdet. Vi er optaget af at udbrede kendskabet til den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD, især blandt småbørnsforældre og pædagogisk personale, da danske børn typisk tilbringer 8500 timer i daginstitution, inden de starter i skole. LearnLabs DLD-opsporingsmodel kan identificere børn med tegn på DLD inden skolestart - dér, hvor vi kan gøre den største forskel. 

Et samarbejde mellem Learnlab og Rikke Vang Christensen, lektor ph.d. ved Københavns Universitet har resulteret i, at Rikke har komprimeret sin viden om børns sproglige udvikling og sprogforstyrrelser i tre videoer. Her er forskning "oversat" og kan bidrage til opsporing af børn med sprogvanskeligheder og mistanke om DLD, og pædagoger og forældre kan anvende denne viden til at støtte børn med DLD.

Fakta om DLD

  • DLD er, når et barn eller voksen har vedvarende svært ved at læse, forstå og tale sproget.
  • DLD løber ofte i familien og optræder hyppigt sammen med ordblindhed.
  • DLD påvirker barnets sprog, indlæring, venskaber og den følelsesmæssige udvikling.
  • Børn med DLD bliver ofte misforstået.
  • Tidlig indsats kan gøre en stor for barnets fremtid.

Forskning i udviklingsmæssige sprogforstyrrelser

I tre faglige videoer er Rikke Vang Christensens viden fra nationale og internationale studier gjort let tilgængelig og anvendelig, så pædagogisk personale og forældre kan støtte børn med DLD.

1: Hvad er sprogforstyrrelser?

2: Identifikation og karakteristik

3: Sprogforstyrrelser - mulige indsatser

Sådan kan vi hjælpe børn med DLD

Den negative påvirkning af barnets trivsel kan mindskes gennem tidlig opsporing og støtte fra pædagogisk personale, forældre og hjælp fra professionelle. Når man hurtigt kan se, hvad vanskeligheden handler om, kan man også meget hurtigt indrette pædagogisk praksis efter det. Kompetencehjulet synliggør ikke alene de centrale udviklingsområder, hvor DLD kan vise sig, men også mulige tegn på autisme og opmærksomhedsforstyrrelse. 

Virkningsfulde indsatser i ventetiden

DLD-opsporingsmodellen er værdifuldt redskab – ikke bare for pædagogisk personale i forhold til støtte og målrettede indsatser, men også som et forskningsbaseret forarbejde til samarbejdet med logopæder og PPR. Pædagoger ved langt hen ad vejen, hvordan de kan understøtte barnets sproglige udvikling, og der er ingen grund til at sidde og vente på PPR og logopæd, når det handler om førskolebørn. Vang Christensen understreger vigtigheden af at gå i gang med små indsatser i dagligdagen:

Pædagoger ved godt, hvordan de kan konkretisere og skabe visuel støtte, og hvordan de kan verbalisere det, man laver sammen. Sprogstimulering er sjældent noget med at tage dyre og fine materialer frem. Det er noget, der foregår i her-og-nu-konteksten, og pædagogerne kan gøre en masse, inden en logopæd kommer på banen.

På 10 uger kan I finde børn med tegn på DLD

I løbet af kort tid kan I få detaljeret indsigt i barnets ressourcer ved hjælp af Kompetencehjulet, der strukturerer vigtige informationer om barnets udvikling – sprogligt, følelsesmæssigt, kognitivt og socialt. Barnets kompetenceprofil kan spore intuitionens sprogpædagog ind på barnets udfordringer og behov, så I straks kan gå i gang med målrettede indsatser. DLD-opsporingsmodel synliggør, om barnet har markører for sprogforstyrrelsen DLD, der giver anledning til at kontakte kommunens logopæd og PPR. 

Årsager til DLD

Der er ikke én sikker forklaring på, hvorfor nogle børn har så svært ved at tilegne sig sproget, men der er nogle iboende faktorer, der gør det vanskeligt. Genetik spiller en rolle – ofte har én eller flere i barnets familie problemer med det skrevne eller talte sprog. Evnen til lydbearbejdning spiller også ind, og børn med DLD har behov for at få det sproglige input på en anden måde, hvilket der skal tages højde for i sprogindsatsen.

 

Symptomer på DLD og intervention

Rikke Vang Christensen har skrevet en læseværdig artikel om sprogforstyrrelser Børn med (udviklingsmæssige) sprogforstyrrelser – ord er vigtige, hvor du kan blive klogere på sprogforstyrrelser, og hvorfor ord er så vigtige i forhold til indlæring og at kunne klare sig i sociale sammenhænge. Her beskrives kriterier for udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, symptomer på DLD, og hvordan børn med DLD kan hjælpes til et bedre liv med individualiseret sproglig intervention.

RADLD

Raising Awareness of DLD

På radld.org findes en masse viden om DLD, årsager, hyppighed, arvelighed, tilknyttede vanskeligheder, diagnosticering og sociale / personlige konsekvenser af DLD. I radld's kortvideo #ThinkLanguage #ThinkDLD kan du se, hvordan en skoleelev oplever DLD.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD. Identificer børnene med DLD i din institution. Kontakt LearnLab på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.