Skip to main content

Mere om DLD sprogforstyrrelse

Cirka 7% af en årgang er påvirket af den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD, svarende til cirka 4.200 børn på hver eneste årgang. Børn med udviklingsforstyrrelsen DLD kan hjælpes til et bedre liv, men det kræver i første omgang, vi ved, at de findes.

Fokus på sprog i dagtilbud

"Et godt sprog" er nøglen til et godt liv! Derfor giver det god mening at udbrede kendskabet til sprogforstyrrelser generelt, men især i dagtilbudsområdet, da danske børn typisk tilbringer 8.500 timer i daginstitution, inden skolestart.

Hos LearnLab er vi optaget af at udbrede kendskabet til den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD, da det netop er i førskolealderen og overgangen til skole, man kan gøre den største forskel med tidlig opsporing og målrettede indsatser.

Sprogforstyrrelser skal opdages

Udenforskabets pris

Det er nødvendigt, at sprogforstyrrelser tages alvorligt. DLD udviklingsmæssige sprogforstyrrelse medfører markant øget risiko for arbejdsløshed, social isolation, manglende uddannelse og vedvarende problemer med at tale, læse og forstå sproget. DLD har alvorlige menneskelige konsekvenser, men også samfundsøkonomiske omkostninger.

Et liv i ”udenforskab” har en voldsom økonomisk pris. Faktisk 72,3 milliarder kroner for hver årgang, siger Skandia-modellen. Der ligger altså et enormt potentiale i tidlig opsporing og forebyggelse.

Kilde: Centre for Economic and Business Researc (CEBR) 

Årsager til DLD sprogforstyrrelse

Der er ikke én sikker forklaring på, hvorfor nogle børn har så svært ved at tilegne sig sproget, men der er nogle iboende faktorer, der gør det vanskeligt. Genetik spiller en rolle – ofte har én eller flere i barnets familie problemer med det skrevne eller talte sprog. Evnen til lydbearbejdning spiller også ind, og børn med DLD har behov for at få det sproglige input på en anden måde, hvilket der skal tages højde for i sprogindsatsen.

Ord er vigtige!

Rikke Vang Christensen, lektor ved København Universitet, ph.d. og cand.mag. i audiologopædi, har skrevet en interessant artikel om sprogforstyrrelser ”Børn med (udviklingsmæssige) sprogforstyrrelser – ord er vigtige”. Her kan du blive klogere på sprogforstyrrelser hos børn, og hvorfor sproget er afgørende i forhold til at kunne klare sig i sociale og uddannelsesmæssige sammenhænge. Hun beskriver de sproglige symptomer på DLD, og hvordan børn med DLD kan hjælpes til et bedre liv med individualiseret sproglig intervention.

Fakta om DLD

1. DLD er, når et barn eller en voksen vedvarende har vanskeligt ved at tale, læse og forstå sproget.

2. DLD er et skjult handicap, der rammer cirka 1 ud af 14 børn. DLD påvirker barnets læsning, indlæring, venskaber og den følelsesmæssige udvikling.

3. Hjælp fra professionelle (logopæder, lærer og pædagoger) kan gøre en stor forskel for barnets livsmuligheder.

Tidlig opsporing gør en forskel

DLD kan ikke ”læres” væk. Men ulemperne kan mindskes gennem tidlig opsporing og målrettet sproglig støtte fra forældre og pædagogisk personale allerede i vuggestue, dagpleje og børnehave. Hjælp fra professionelle, sammenhængende overgange og tæt samarbejde med skole gør en stor forskel for børn med DLD. 

LearnLabs unikke opsporingsmodel kan identificere børn med mistanke om DLD, allerede inden de starter i skole – dér hvor vi kan gøre den største forskel!

Forskning om DLD hos børn

Rikke Vang Christensen præsenterer omfattende viden om børns manglende sprogudvikling og den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD i tre faglige videoer, så pædagogisk personale let kan anvende denne viden i dagtilbuddet. Her er forskning altså er oversat til levende pædagogisk praksis og kan bidrage til tidlig opsporing af børn med sproglige udfordringer og mistanke om DLD.

Raising awareness of DLD

På radld.org findes en masse viden om DLD, årsager, hyppighed, arvelighed, tilknyttede vanskeligheder, diagnosticering og de personlige og sociale konsekvenser af DLD. I radld's video #ThinkLanguage kan du høre skolebørn fortælle om deres sproglige vanskeligheder.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD. Identificer børnene med DLD i din institution. Kontakt LearnLab på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.