Skip to main content

Redskaber til dagtilbud

Med Learnlabs redskaber er det let og ligetil at omsætte den styrkede læreplan til virkningsfuld pædagogisk praksis. Redskaberne hjælper jer med at strukturere og fastholde jeres faglige observationer, så I har alle relevante data til tidlig opsporing, strukturerede indsatser, læreplan, tilsyn og kvalitetsudvikling.

✔  Styrker børns trivsel og udvikling

✔  Tidlig opsporing af udsatte børn

✔  Effektiv planlægning af målrettede indsatser

✔  Data til læreplan, PPR, tilsyn og kvalitetsudvikling

Skole- og dagtilbudschef Per Hansen

"Kompetencehjulet sikrer børns læring og udvikling"

Tønder Kommune har siden 2011 brugt Kompetencehjulet til at vurdere børnenes læring og udvikling. Før valget faldt på Kompetencehjulet var forskellige metoder blevet afprøvet, men ingen af metoderne kunne opfylde behovet for systematik, og ønsket om også at kunne skabe overblik over børnenes udbytte og progression. Kommunen oplever redskabet leder til gode pædagogiske drøftelser og bidrager til et bedre læringsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud. 

Pædagogisk udviklingschef

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

Leder, børnehave

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået med kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave. Jeg synes at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession.

Pædagog

Vi er begyndt at bruge statistikkerne på vores personale- og stuemøder på forskellige måder. Fx bruger vi det på personalemøder til at se, hvor vores børn er “rykket” mest og derved ser ud til at får mest ud af vores læringsmiljøer - så vi kan prøve at bruge disse erfaringer til at ændre på de områder, hvor børnene måske ikke udvikler sig så meget.

Børnehaveleder

Noget af det bedste ved Kompetencehjulet er de data, jeg kan trække ud. De giver et hurtigt overblik – hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad. Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.

FAQ

Har du yderligere spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte os.

Ring direkte på telefon 9638 2807 eller send en besked.

 

Du kan ringe direkte til Ethel Hansen på tlf. 9635 2807 alle hverdage kl. 9.00-15.00 (fredag 9.00-13.00) eller sende os en mail på info@learnlab.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Nej, det er ikke muligt. Det vigtigste er, at barnets udvikling bliver vurderet korrekt med Kompetencehjulet – det kræver introduktion til Kompetencehjulet og adgang til vores e-learning program, observationsguide, metode- og vidensbank.

Du kan få en gratis demo af Kompetencehjulet og se med bag ”login” – og afklare om Kompetencehjulet er noget for jer.

Book en demo eller kontakt os direkte på tlf. 9635 2807

Kompetencehjulet er et helhedsorienteret, sammenhængende koncept til dagtilbud, der kvalificerer udgangspunktet for faglige dialoger og arbejdet med at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Med bare to redskaber, Kompetencehjulet og Selvevalueringen, får I indsamlet alle relevante data til at omsætte den styrkede læreplan til meningsfuld og virksom pædagogisk praksis. Kompetencehjulet giver mulighed for at barnet udvikler sig i sit eget tempo med udgangspunkt i barnets nærmeste zone for udvikling. 

Når I oplever behov for at komme ”et spadestik dybere” end fx Læringshjulet og lignende redskaber er Kompetencehjulet løsningen. Kompetencehjulet viser ikke, at barnet ”slår og sparker”, men hvorfor barnet slår og sparker - redskabet hjælper pædagogisk personale til at se bagom adfærden, når børn ikke lige gør det, vi synes de bør ud fra deres alder

Med Kompetencehjulet får I styr på:

  • Barnets aktuelle udvikling og nærmeste zone for udvikling
  • Data til effektiv planlægning af målrettede indsatser
  • Lovpligtig sprogvurdering – og inspiration til sprogstimulering
  • Tidlig opsporing og tidlig indsats
  • Data til forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde
  • Dokumentation til læreplan, tilsyn, kvalitetsudvikling m.v.
  • Data og overlevering til gode overgange.

Som ved implementering af ethvert nyt it- og organisationsredskab tager det tid at blive fortrolig med nye metoder og teknik. I skal afsætte tid til e-learning og kontinuerlig opfølgning på børnenes udvikling (læs mere i Kom godt i gang), der nemt kan tilpasses institutionens hverdag.

Når I er blevet fortrolige med Kompetencehjulets metode, tager det det ca. 15-20 minutter at vurdere et barn og ca. 60 minutter at lave en gruppevurdering.

Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. 
Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som eksempelvis John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

I Kompetencehjulet er teori og forskning ”oversat”, så det nemt kan anvendes i pædagogisk praksis. I Kompetencehjulets Spørgsmålsguide er udviklingsbeskrivelsen beskrevet i 700 observer- og vurderbare tegn-på-læring for, hvornår børn typisk udvikler og lærer hvad.

Spørgsmålsguiden er opdelt i de seks læreplanstemaer, fordelt på otte alderstrin og er netop den ”brik”, der gør faglig viden om børns læring og udvikling fra 0-6 år til et fælles fagligt og håndgribeligt fundament i pædagogisk praksis.

Spørgsmålsguiden stiller faglige spørgsmål (som I måske ikke selv var kommet i tanke om) og sikrer, at I får øje på det enkelte barn i fællesskabet. Får jer til at reflektere over, om alle børn faktisk får mulighed for at udvikle alt det, som børn typisk kan lære og udvikle inden skolestart – eller om der er behov for tilpasse læringsmiljøet og igangsætte voksenstøttede aktiviteter osv.