Skip to main content

Licens

Redskaber til dagtilbud

LearnLabs redskaber gør det let og ligetil at omsætte den styrkede pædagogiske læreplan til virkningsfuld pædagogisk praksis. I kan løbende dokumentere dagtilbuddets kvalitet og det enkelte barns læring, udvikling og progression. I får alle nødvendige data til målrettede indsatser, læreplan, tilsyn og kvalitetsudvikling. 

For beregning af tilbud til kommune eller område, kontakt LearnLab direkte.

Skole- og dagtilbudschef Per Hansen

Kompetencehjulet styrker kvaliteten og sikrer børns læring og udvikling

Tønder Kommune har siden 2011 brugt Kompetencehjulet til at vurdere børnenes læring og udvikling. Før valget faldt på Kompetencehjulet var forskellige metoder blevet afprøvet, men ingen af metoderne kunne opfylde behovet for systematik, og ønsket om også at kunne skabe overblik over børnenes udbytte og progression. Kommunen oplever redskabet leder til gode pædagogiske drøftelser og bidrager til et bedre læringsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud. 

pædagogisk udviklingschef

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

pædagog

Noget af det bedste ved Kompetencehjulet er de data, jeg kan trække ud. De giver et hurtigt overblik – hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad? Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.

Specialpædagog

Som specialpædagog er Kompetencehjulet for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over.

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.

Pædagog

Det er blevet nemmere at modtage nye børn, når kollegers vurderinger af barnet følger med.

Kontakt

Vil du vide mere?

Book gratis demo - Få 20 minutters demo af Kompetencehjulet, og se hvordan I kan styrke det pædagogiske arbejde i din institution  Kontakt LearnLab på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.