Skip to main content

Styrk kvaliteten af børns hverdag

Privat pasningsordning

Som leder af en privat pasningsordning er du ansvarlig for at etablere et trygt læringsmiljø, der fremmer børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Du har ansvaret for at skabe en god evalueringskultur, der styrker det pædagogiske læringsmiljø og kvaliteten af børnenes hverdag. Den opgave kan Kompetencehjulet hjælpe dig med at løfte.

På bare 10 uger kan du og dit personale få overblik over børnenes udvikling og indblik i, hvordan I kan støtte det enkelte barn med samspil og forventninger i nærmeste udviklingszone, så alle børn i dagtilbuddet bliver mødt og udfordret på deres medfødte potentiale. Med Kompetencehjulet kan I identificere udsatte børn og tage hånd om barnets udfordringer, inden det er for sent.

Kompetencehjulet sikrer børns udvikling

Kompetencehjulet understøtter udviklingen af virkningsfulde læringsmiljøer med fokus på børnenes læring og udvikling, hvor I løbende følger op på børnenes udbytte og får inspiration til målrettede aktiviteter.

Kvalitet i de tidlige år er afgørende 

Kompetencehjulet medvirker til at løfte kvaliteten i dagtilbuddet. Med Kompetencehjulets systematiske metode kan I løbende dokumentere børnenes progression og effekten af jeres pædagogiske indsatser. I får et fagligt, datainformeret beslutningsgrundlag til drøftelse af forhold og behov for tiltag på barn- og institutionsniveau. I har alle nødvendige data og dokumentation til kvalitetsudvikling, tilsyn og læreplan – også når frisættelsen af dagtilbudsområdet kommer.

Understøtter barnets udvikling frem mod skolestart

Kompetencehjulet kan netop være ”det professionelle øje”, som sundhedsforsker og professor Bjørn Holstein beskriver, ”der holder øje med om barnets udvikling er rigtig op igennem barndommen i dagtilbud og i de tidligere skoleår”. Til forskel fra andre redskaber viser Kompetencehjulet barnets alsidige udvikling inden for de seks læreplanstemaer, og vurdering kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt fra 0-6 år.

Kompetencehjulet viser barnets udvikling frem mos skolestart

* Kompetencehjulet er ikke et traditionelt måleredskab og figurerer derfor ikke i EVAs håndbog ”Måleredskaber i dagtilbud”. Kompetencehjulet er et struktureret kvantitativ børneobservationsredskab til vurdering og indsats i dagtilbud.

Hvis vi vil gøre det allerbedste for et barns mentale sundhed, så skal vi sørge for, at der fra barnet er 8-10 måneder gammelt er et professionelt øje på, om barnets udvikling er rigtig. Det professionelle øje må vi fastholde op igennem barndommen i dagtilbud og i de tidlige skoleår.

Bjørn Holstein, sundhedsforsker og professor

Kompetencehjulet er løsningen, når I vil
 • Følge barnets udvikling og kompetencetilvækst
 • Sikre alle børn udfordres på deres medfødte potentiale
 • Styrke læringsmiljøet
 • Sikre opsporing og tidlig indsats baseret på viden og data
 • Effektivisere planlægning af pædagogiske aktiviteter
 • Styrke forældredialogen med baggrund i barnets udvikling
 • Dokumentere dagtilbuddets kvalitet

To redskaber - ét system

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab til evaluering og indsats i dagtilbudsområdet 0-6 år. Når I arbejder med Kompetencehjulet og LearnLabs redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, kommer I næsten i mål med den styrkede pædagogiske læreplan. I mangler blot at lave en trivselsmåling, hvortil vi anbefaler DCUM’s redskab. Med bare to redskaber kan I nemt dokumentere dagtilbuddets resultat- og proceskvalitet, hvor alt er samlet digitalt, i ét system. 

Et fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet bygger på et ressource- og helhedsorienteret børnesyn. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse formidles alt det, som børn kan udvikle og lære fra fødsel til skolestart ifølge anerkendt forskning og teori. Dette er formuleret i en praktisk spørge- og observationsramme med 700 tegn-på-læring. I får adgang til Kompetencehjulet onlineportal - Danmark største portal om børns udvikling - med ubegrænset adgang til viden, teori, metode og didaktisk bibliotek med inspiration til pædagogiske aktiviteter.

Når man arbejder datadrevet – det vil sige, at man ned til det enkelte barn, i den enkelte gruppe kan identificere, hvor problemerne er henne – så kan man gå med tættekam og følge op.

Charlotte Ringsmose, psykolog og professor

Video

Kompetencehjulet i praksis

I denne 5 minutters video følger vi to pædagogers 

 • forberedelse og observation af børnenes udvikling
 • vurdering af børnenes udbytte af læringsmiljøet
 • planlægning af indsatser med udgangspunkt i børnenes kompetenceprofiler
 • inddragelse af tværfagligt team for to udsatte børn
 • dokumentation til læreplan, tilsyn og kvalitetsudvikling.

Børnehuset Fjorden

Det er et redskab vi ikke vil undvære

Jeg ser Kompetencehjulet som et ledelsesredskab, både i min daglige dialog med pædagogerne om, hvordan vi styrker det enkelte barn, men også hvordan vi styrker den samlede kvalitet i Børnehuset Fjorden. 

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.