Skip to main content

Tyve procent af alle børn vokser op i social udsathed, heraf 5% i særlig udsatte positioner eksempelvis på grund af psykisk sygdom eller misbrug hos forældre.

Forebyggelse i dagtilbud

Tidlig opsporing og indsats

Andelen af børn, som vokser op i udsathed har ikke ændret sig 40 år. Ny forskning viser nu, at tallene går den forkerte vej. "Vi skal op på beatet", siger forsker Charlotte Ringsmose. Det handler om at styrke kvaliteten i dagtilbuddene. 

Ringsmoses forskning viser, at højkvalitetsdagtilbud gør en positiv forskel for børn i udsatte positioner, mens middelkvalitet fastholder børn i den udsathed, de kom med, og dagtilbud med lav kvalitet faktisk gør mere skade end gavn!

Kompetencehjulet understøtter arbejdet med børns læring og udvikling, og styrker dagtilbuddets kvalitet. Når I anvender Kompetencehjulet til tidlig opsporing, finder I de sårbare og udsatte børn, som kunne gå under radaren – selv for en erfaren pædagog. Kompetencehjulet er et professionelt redskab til observation, vurdering og indsats i dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Dér, hvor vi kan gøre den største forskel.

Få afklaret bekymringen for et barn

I kan få afklaret bekymringen for et barn på få uger med Kompetencehjulet. Barnets kompetenceprofil giver detaljeret indblik i barnets alsidige udvikling og læring. Resultatet vises straks med grafiske illustrationer, hvor I får overblik over, om barnet udvikler sig som typisk forventet, eller der er behov for ekstra støtte. Samtidig giver Kompetencehjulet jer indblik i, hvor I skal sætte ind og hvordan.

4 forudsætninger for et godt liv

Tidlig opsporing med Kompetencehjulet giver jer indsigt i fire centrale elementer i barnets udvikling, der har betydning for om et barn får et godt liv − en god barndom med udsigt til uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk.

Det handler om, at barnet udvikler:

  • et godt sprog
  • en god tilknytning
  • evnen til selvregulering
  • en god arbejdshukommelse.

Når I bruger Kompetencehjulet til tidlig opsporing af børn, som mistrives, får I indblik i barnets personlige udvikling – følelsesmæssigt og kognitivt, sociale udvikling og sproglige udvikling - centrale områder, der har stor betydning for barnets livsmuligheder. Til forskel fra andre redskaber på markedet afdækker Kompetencehjulet barnets ressourcer detaljeret inden for områderne, i ét og samme redskab.

Og I kan let udvide undersøgelsen af barnets alsidige udvikling. Kompetencehjulet er nemlig bygget op om de seks læreplanstemaer og giver et helhedsorienteret billede af barnets læring og udvikling i alle seks læreplanstemaer. Læs mere om Kompetencehjulet

Find de udsatte og sårbare børn i dit dagtilbud

...og de børn, der bare har brug for et lille skub

Barnets læring og udvikling

Hvad viser Kompetencehjulet?

Mads er 2,4 år. Han startede i vuggestue som 1-årig. Vuggestuen er af høj kvalitet, men det ser ikke ud til, at Mads profiterer tilstrækkeligt af det gode læringsmiljø. Han er udfordret på flere områder.

I det område, hvor Mads går i dagtilbud, er det politisk besluttet, at børnene skal vurderes med Kompetencehjulet to gange årligt. Her er det er tredje gang, at pædagogerne vurderer Mads.

Med Kompetencehjulet bliver det tydeligt, at Mads på nogle områder ikke er udviklet som typisk forventet. Han er udfordret på "Selvfølelse" og "Mestring" i læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling. I Kommunikation og sprog er Mads generelt udfordret – op mod 1 år eller mere sprogligt bagud. Han har brug for en målrettet sproglig indsats for at forebygge han kommer yderligere bagud − og over tid måske kan hente nogle af de sproglige kompetencer, der er typisk forventet for hans alder. I Social udvikling ligger Mads i den lave ende af "normalområdet".

På Kompetencehjulets portal kan I finde inspiration til at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel. Med licens får I ubegrænset adgang til Danmarks største portal om børns udvikling inkl. viden, teori, metode, video og didaktisk bibliotek.

Har I ikke ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i dagtilbud, kan I få detaljeret indblik i barnets brede læring og udvikling.

Indsatser baseret på børnenes nærmeste udviklingszone

Kompetencehjulet viser også barnets nærmeste udviklingszone (NUZO), og I kan anvende børnenes kompetenceprofiler til effektiv planlægning af målrettede aktiviteter til gavn for barnet, forældre, personale og tværfaglige samarbejdspartnere. Det betyder, at I straks kan gå i gang med at stimulere barnet med små lege og aktiviteter, der fremmer barnets udvikling. 

I kan dokumentere barnets udvikling og udbytte af de pædagogiske indsatser over en kort eller længere periode. Barnet kan vurderes når som helst det giver mening for jer at følge op på barnets udvikling og progression. Vi anbefaler at opdatere barnets profil to gange årligt, eller oftere, hvis der er tale om et udsat barn.

Systematisk opmærksomhed på alle børns udvikling

Kompetencehjulet giver altså overblik over børnenes helhedsorienterede udvikling fra 0-6 år og mulighed for her-og-nu at afdække en eventuel bekymring for et barn. 

Med Kompetencehjulet kan I skabe en tæt og sammenhængende indsats omkring det enkelte barn, baseret på alle de faglige observationer I gør jer om barnets læring, udvikling og trivsel – fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet, til det daglige arbejde med barnet i dagpleje/vuggestue/børnehave og ved overgang til skole.

I kan nemt dele barnets kompetenceprofil med relevante samarbejdspartnere og sikre jer, at vigtige data er samlet sikkert ét sted. Det er let at tilføje noter SMTTE-model, handleplan m.m. til barnets profil.

Licens

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil I også gå fra "mavefornemmelser" til datainformeret opsporing? Find de udsatte børn med Kompetencehjulet Tidlig opsporing og kom straks i gang med målrettede indsatser. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.