Skip to main content

Tyve procent af alle børn vokser op i social udsathed, heraf 5% i særlig udsatte positioner eksempelvis på grund af psykisk sygdom eller misbrug hos forældre.

Forebyggelse i dagtilbud

Tidlig opsporing og indsats

Andelen af børn, som vokser op i udsathed har ikke ændret sig 40 år. Ny forskning viser, at tallene nu går den forkerte vej. "Vi skal op på beatet her", siger forsker Charlotte Ringsmose. Det handler blandt om at styrke kvaliteten i dagtilbud.

Ringsmoses forskning viser, at "højkvalitetsdagtilbud gør en positiv forskel for børn i udsatte positioner, mens middelkvalitet fastholder børn i den udsathed, de kom med, og dagtilbud med lav kvalitet faktisk gør mere skade end gavn!"

Børneobservationsredskabet Kompetencehjulet hjælper med at synliggøre selv små på tegn på mistrivsel ud fra et ressourceorienteret børnesyn. Når I anvender Kompetencehjulet, finder I tidligt sårbare og udsatte børn, som kunne "gå under radaren", selv for en erfaren pædagog. Kompetencehjulet understøtter det pædagogiske arbejde med at styrke barnets udvikling og medvirker til løbende forbedring af læringsmiljøet. Kompetencehjulet er et professionelt redskab til observation og tidlig indsats i dagtilbud for 0-6 årige. Dér, hvor vi kan gøre den største forskel.

Få afklaret bekymringen for et barn

I kan få afklaret bekymringen for et barn på få uger med Kompetencehjulet. Barnets kompetenceprofil giver detaljeret indblik i barnets læring og udvikling. Resultatet vises straks i letlæselig grafik, hvor I får overblik over, om barnet udvikler sig som typisk forventet, eller der er behov for ekstra opmærksomhed. Kompetencehjulet viser, hvor I skal sætte ind og hvordan.

Fire forudsætninger for et godt liv

Tidlig opsporing med Kompetencehjulet giver jer indsigt i fire centrale elementer, der har betydning for barnets livsmuligheder – altså om barnet får et godt liv – en god barndom og udsigt til uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk.

Det handler om, at barnet udvikler:

  • et godt sprog
  • en god tilknytning
  • evnen til selvregulering
  • en god arbejdshukommelse.

Når I bruger Kompetencehjulet til tidlig opsporing, får I indblik i barnets følelsesmæssige, kognitive, sociale og sproglige udvikling – centrale områder, der har afgørende betydning for barnets fremtid. Til forskel fra andre redskaber kan Kompetencehjulet afdække barnets ressourcer på detaljeret vis inden for alle disse områder, i ét og samme redskab.

I kan nemt udvide undersøgelsen af barnet, da Kompetencehjulet kan give et sammenhængende, helhedsorienteret billede af barnets udvikling inden for alle seks læreplanstemaer. Det vil give jer indblik i, hvilke ressourcer I kan tage udgangspunkt i, når I skal løfte barnet, der hvor det er udfordret. Læs mere om Kompetencehjulet

Find de udsatte og sårbare børn i dit dagtilbud

...og de børn, der bare har brug for et lille skub

Barnets læring og udvikling

Hvad viser Kompetencehjulet?

Mads er 2,4 år. Han startede i vuggestue som 1-årig. Vuggestuen er af høj kvalitet, men det ser ikke ud til, at Mads profiterer tilstrækkeligt af dagtilbuddets gode læringsmiljø. Han er udfordret på flere områder.

I det område, hvor Mads går i dagtilbud, er det politisk besluttet, at alle børn skal vurderes med Kompetencehjulet to gange årligt. Her er det er tredje gang, pædagogerne vurderer Mads.

Med Kompetencehjulet bliver det tydeligt, at Mads på nogle områder ikke udvikler sig som typisk forventet. I forhold til temaet Alsidig personlig udvikling er Mads særlig udfordret på "Selvfølelse" og "Mestring". Mads er generelt sprogligt udfordret – op mod 1 år eller mere bagud i Kommunikation og sprog. Han har brug for en målrettet sproglig indsats for at forebygge, at han kommer yderligere bagud, og over tid måske henter nogle af de sproglige kompetencer, der er typisk forventet for hans alder. I forhold til Social udvikling ligger Mads i den lave ende af "normalområdet".

På Kompetencehjulets portal findes metoder og inspiration til at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel. Med licens får I ubegrænset adgang til Danmarks største portal om børns udvikling inkl. teori, metode, video og didaktisk bibliotek. Læs mere om Kompetencehjulet.

Har I ikke ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i dagtilbud, kan I få detaljeret indblik i barnets brede læring og udvikling.

Indsatser baseret på børnenes nærmeste udviklingszone

Kompetencehjulet viser også barnets nærmeste udviklingszone (NUZO), og I kan anvende børnenes kompetenceprofiler til effektiv planlægning af målrettede aktiviteter til gavn for barnet, forældre, personale og tværfaglige samarbejdspartnere. Det betyder, at I straks kan gå i gang med at stimulere barnet med små lege og aktiviteter, der fremmer barnets udvikling. 

I kan dokumentere barnets udvikling og udbytte af de pædagogiske indsatser over en kort eller længere periode. Barnet kan vurderes når som helst det giver mening for jer at følge op på barnets udvikling og progression. Vi anbefaler at opdatere barnets profil to gange årligt, eller oftere, hvis der er tale om et udsat barn.

Systematisk opmærksomhed på børnenes udvikling

Kompetencehjulet giver altså overblik over børnenes helhedsorienterede udvikling fra 0-6 år og mulighed for her-og-nu at afdække en eventuel bekymring for et barn. 

Med Kompetencehjulet kan I skabe en tæt og sammenhængende indsats omkring det enkelte barn, baseret på alle de faglige observationer I gør jer om barnets læring, udvikling og trivsel – fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet, til det daglige arbejde med barnet i dagpleje/vuggestue/børnehave og overgang til skole.

I kan nemt dele barnets kompetenceprofil med relevante samarbejdspartnere og sikre jer, at vigtige data er samlet sikkert ét sted. Det er let at tilføje noter, SMTTE-handleplan på barnets profil.

Licens

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil I også gå fra "mavefornemmelser" til datainformeret opsporing? Find de udsatte børn med Kompetencehjulet Tidlig opsporing og kom straks i gang med målrettede indsatser. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.