Skip to main content

Forebyggelse i dagtilbud

Tidlig opsporing og indsats

20 procent af danske børn vokser op i social udsathed, heraf fem procent i ekstra udsatte positioner eksempelvis på grund af svag socioøkonomisk baggrund, psykisk sygdom eller misbrug hos forældre.

Modulet Kompetencehjulet Tidlig Opsporing er et professionelt redskab til observation, vurdering og tidlig indsats i dagtilbud. Redskabet henvender sig til pædagogisk personale og er en model for tidlig opsporing og tidlig indsats hos børn i alderen 0-6 år. Dér, hvor vi kan gøre den største forskel for børn i udsatte positioner.

Er der grund til bekymring?

Afklar bekymringen for et barn på få uger med Kompetencehjulet via trin-for-trin guide til observation og vurdering af barnet. Barnets kompetenceprofil giver nuanceret indblik i barnets udvikling. Resultatet vises straks i letlæselige figurer, hvor det synliggøres, om barnet udvikler sig som typisk forventet eller har behov for særlig støtte. Modellen inspirerer til målrettede lege og aktiviteter ud fra barnets nærmeste udviklingszone.

Forudsætninger for et godt liv

Kompetencehjulet Tidlig Opsporing giver pædagogisk personale indsigt i fire centrale elementer i barnets læring og udvikling, der har væsentlig betydning for om et barn får et godt liv − en god barndom med udsigt til uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk.
Det handler om, at barnet udvikler:

  • et godt sprog
  • en god tilknytning
  • evnen til selvregulering
  • en god arbejdshukommelse.

Barnets ressourcer inden for disse områder afdækkes nuanceret med Kompetencehjulet. Konceptet er bygget op om de seks læreplanstemaer, og i modulet 'Tidlig Opsporing' undersøges barnets personlige udvikling, sociale udvikling og sproglige udvikling - centrale områder, der er afgørende for barnets livsmuligheder.

Find de udsatte børn i dit dagtilbud

...og de børn, der bare har brug for et lille skub

Fra "mavefornemmelse" til datainformeret opsporing

Kompetencehjulet dækker barnets helhedsorienterede udvikling i fra 0-6 år og giver pædagoger mulighed for her-og-nu at afdække eventuel bekymring for et barn. Med Kompetencehjulet skabes en løbende og sammenhængende tidlig indsats omkring det enkelte barn baseret på nuancerede, strukturerede observationsdata om barnets læring, udvikling og trivsel – fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet, til pædagogens daglige arbejde med barnet i dagtilbud og ved overgang til skole.

Barnets udvikling og udbytte af indsatserne kan dokumenteres over en kort eller længere periode. Vurdering af barnet kan foretages, når som helst det giver mening at dokumentere / følge op på barnets progression. Vurdering anbefales to gange årligt, eller oftere.

Målrettede pædagogiske indsatser

I Kompetencehjulet synliggøres barnets nærmeste udviklingszone, og kompetenceprofilen anvendes til effektiv planlægning af målrettede aktiviteter med baggrund i barnets nuzo til gavn for barnet, forældre, personale og tværfagligt team. Deling af barnets kompetenceprofil er både nemt og sikkert, og I kan tilføje noter, SMTTE-model, handleplaner m.m. med inspiration fra Kompetencehjulets vidensportal og didaktiske bibliotek. 

Start med de mest sårbare børn

Kniber det med ressourcer til at vurdere alle børn i dagtilbuddet, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i dagtilbud, kan I få nuanceret indsigt i barnets ressourcer med Kompetencehjulet Tidlig Opsporing og sikre, at ingen børn går under den pædagogiske radar.

Ringsmose: Vi skal op på beatet

Dagtilbud formår ikke at løfte børn ud af udsathed

I 40 år har andelen af børn, der vokser op i udsathed, ikke rykket sig. Faktisk ser vi, at det går den forkerte vej, siger professor Charlotte Ringsmose om de 20 procent, der vokser op i social udsathed. Heraf fem procent i ekstra udsatte positioner. Vi har bevæget os mod en ny udsathed, som vi ikke formår at møde. Højkvalitetsdagtilbud gør en positiv forskel, middelkvalitet fastholder børn i den udsathed, de kom med, og dagtilbud med lav kvalitet gør faktisk mere skade end gavn!

Licens

Cases

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil I også gå fra "mavefornemmelser" til datainformeret opsporing? Find de udsatte børn med Kompetencehjulet Tidlig opsporing og kom straks i gang med målrettede indsatser. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.