Skip to main content

Kompetencehjulet

Book en gratis demo

Har du ansvaret for en børnehave, vuggestue eller dagpleje? Vil du vide mere om, hvordan I kan løfte kvaliteten og lette arbejdet med "Den styrkede pædagogiske læreplan" i din institution?

Vi tilbyder 20 gratis minutters 1:1 demo af Kompetencehjulet.
Vi ringer til dig på det aftalte tidspunkt. Du skal blot have adgang til pc.

Kompetencehjulet

Den sikre vej til høj kvalitet i dagtilbud

I løbet af samtalen kommer vi omkring, hvordan I med ét sammenhængende redskab kan:

  • Styrke det enkelte barns læring og udvikling
  • Kvalificere arbejdet med læreplanens seks temaer
  • Følge børnenes sproglige udvikling og progression fra 0-6 år
  • Lave lovpligtig sprogvurdering
  • Sikre tidlig opsporing og tidlig indsats
  • Skabe gode overgange 
  • Styrke forældresamarbejdet og tværfagligt samarbejde
  • Få styr på dokumentation til tilsyn, læreplan, kvalitetsudvikling m.m.

Det siger brugerne

Jeg er blevet så god til at "se" efter jeg har læst tegnene på børns sproglige læring i spørgsmålsguiden og observeret børnene i to uger.

Vi bruger data fra Kompetencehjulet på stuemøder og p-møder, så vi bedre kan følge børnenes udvikling. Kompetencehjulet giver et mere tydeligt billede af det enkelte barn. Med viden i data kan vi konkret arbejde med læringsmiljøerne og kompetencerne.

Som specialpædagog er Kompetencehjulet det værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching stiller det mig spørgsmål om barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om.

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.