Skip to main content

Kompetencehjulet

Få en gratis demo

Har du ansvaret for en børnehave, vuggestue eller dagpleje? Vil du vide mere om, hvordan I kan kvalificere arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i din institution?

Kompetencehjulet er mere end et måleredskab! Det er et evalueringskoncept til pædagogisk praksis, der hjælper dig og dine kolleger med at leve op til lovens krav om høj faglig kvalitet og datadrevet pædagogisk arbejde.

Book 20 minutters 1:1 demo af Kompetencehjulet. Vi ringer til dig på det aftalte tidspunkt. Du skal have adgang til pc.

Kan du ikke vente? Se en kort video, hvor Ethel viser dig rundt i Kompetencehjulet

pædagogisk redskab

Skab kvalitet i dagtilbud

I løbet af samtalen kommer vi omkring, hvordan I med Kompetencehjulet kan:

  • Understøtte arbejdet med læreplanens temaer
  • Arbejde med sprogstimulering og lovpligtig sprogvurdering
  • Sikre tidlig opsporing og tidlig indsats
  • Sikre sammenhængende overgange 
  • Styrke forældresamarbejdet og tværfagligt samarbejde
  • Få styr på data og dokumentation til tilsyn, pædagogisk læreplan m.m.

Det siger brugerne

Jeg er blevet så god til at "se" efter jeg har læst tegnene på børns sproglige læring i spørgsmålsguiden og observeret børnene i to uger.

Vi bruger data fra Kompetencehjulet på stuemøder og p-møder, så vi bedre kan følge børnenes udvikling. Kompetencehjulet giver et mere klart og tydeligt billede af det enkelte barn. Med viden i data kan vi konkret arbejde med læringsmiljøerne og kompetencerne.

Som specialpædagog er Kompetencehjulet det værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching stiller det mig spørgsmål om barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om...

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.