Skip to main content

Demo af Kompetencehjulet

Har du ansvaret for en vuggestue, børnehave eller dagpleje – og vil du vide, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og fremme børnenes læring og udvikling? 

20 minutters gratis præsentation af Kompetencehjulet og se, hvordan I kan understøtte og kvalificere arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud.

Med Kompetencehjulet kan I hurtigt identificere børn, som ikke udvikler sig, som børn typisk gør – og få detaljeret indsigt i barnets ressourcer for at se bagom adfærden. I får adgang til faglig viden og metoder til at fremme børns læring og udvikling ud fra nærmeste udviklingszone samt didaktisk inspiration til målrettede aktiviteter, så I kan sætte ind, før det er for sent!

Hvad kan du forvente? Kom med bag LOGIN - vi tilbyder en kort gennemgang af Kompetencehjulet med eksempler på, hvordan I kan sikre tidlig opsporing, lovpligtig sprogvurdering, effektiv planlægning af målrettede indsatser og hvordan I nemt kan få styr på dokumentation til læreplan, tilsyn, kvalitetsudvikling, forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde m.v.

Hvordan foregår det? Deltag alene eller sammen med dine kolleger. Find en tid i vores bookingsystem eller kontakt os direkte for en gratis demo. OBS! Du skal have adgang til en computer og internet, derudover kræver det ingen forberedelse.

Med Kompetencehjulet kan I:

  • fremme børnenes læring og udvikling
  • kvalificere arbejdet med læreplanens 6 temaer
  • udføre lovpligtig sprogvurdering
  • følge barnets (sprog) udvikling løbende fra 0-6 år
  • effektivt planlægge indsatser ud fra børnenes NUZO
  • sikre tidlig opsporing og tidlig indsats
  • facilitere sammenhængende overgange
  • styrke samarbejdet med forældre og tværfaglige konsulenter
  • få styr på dokumentation til tilsyn, læreplan, kvalitetsudvikling m.v.

Kompetencehjulet er en struktureret, forskningsbaseret metode til at opnå og opretholde kvalitet i dagtilbud samtidig med, at det matcher dagtilbudslovens formål, der sigter mod at skabe en støttende og kvalitetsfyldt hverdag for børn med fokus på trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Det siger brugerne

Vi bruger data fra Kompetencehjulet på stuemøder og p-møder, så vi bedre kan følge børnenes udvikling - det giver et mere tydeligt billede af det enkelte barn. Med viden i data kan vi konkret arbejde med læringsmiljøerne og kompetencerne.

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.

Som specialpædagog er Kompetencehjulet det værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching stiller det mig spørgsmål om barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om.

Jeg er blevet så god til at "se" efter jeg har læst tegnene på børns sproglige læring i spørgsmålsguiden og observeret børnene i to uger.