Skip to main content

Kompetencehjulet

Book en gratis demo

Har du ansvaret for en vuggestue, børnehave eller dagpleje og vil du vide mere om, hvordan I kan styrke dagtilbuddets læringsmiljø og tilrettelægge indsatser baseret på viden og data? 

20 gratis minutters demo med en kort intro og rundvisning i Kompetencehjulet. Se, hvordan I kan kvalificere arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, hvordan I hurtigt kan identificere børn, der ikke udvikler sig, som børn typisk gør – og finde didaktisk inspiration til målrettede aktiviteter.

Hvordan foregår det? Du kan deltage alene eller sammen med dine kolleger. Find et tidspunkt i vores bookingsystem, der passer. Vi ringer på det aftalte tidspunkt. Du skal have adgang til en computer og internettet - derudover kræver det ingen forberedelse.

trin-for-trin

En sikker vej til kvalitet i dagtilbud

I løbet af demoen kommer vi omkring, hvordan I kan bruge Kompetencehjulet til at:

  • Understøtte barnets læring og udvikling
  • Kvalificere arbejdet med læreplanens temaer
  • Lave lovpligtig sprogvurdering
  • Følge børnenes sproglige udvikling og progression 0-6 år
  • Sikre tidlig opsporing og tidlig indsats
  • Skabe gode overgange
  • Styrke forældresamarbejdet og tværfagligt samarbejde
  • Få styr på dokumentation til tilsyn, læreplan, kvalitetsudvikling m.v.

Det siger brugerne

Jeg er blevet så god til at "se" efter jeg har læst tegnene på børns sproglige læring i spørgsmålsguiden og observeret børnene i to uger.

Vi bruger data fra Kompetencehjulet på stuemøder og p-møder, så vi bedre kan følge børnenes udvikling. Kompetencehjulet giver et mere tydeligt billede af det enkelte barn. Med viden i data kan vi konkret arbejde med læringsmiljøerne og kompetencerne.

Som specialpædagog er Kompetencehjulet det værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching stiller det mig spørgsmål om barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om.

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.