Skip to main content

Kompetencehjulet

Book 1:1 demo

Har du ansvaret for en børnehave, vuggestue eller dagpleje? Vil du vide mere om, hvordan I kan kvalificere arbejdet med den styrkede læreplan og styrke læringsmiljøet i din institution?

 

Kompetencehjulet er mere end et måleredskab! Det er et helhedsorienteret evalueringskoncept til pædagogisk praksis, der hjælper dig og dine kolleger med at leve op til lovens krav om faglig kvalitet og datadrevet pædagogisk arbejde. Vi ringer til dig på det aftalte tidspunkt. Du skal have adgang til PC.

pædagogisk redskab

Skab kvalitet i dagtilbud

I løbet af samtalen kommer vi omkring, hvordan I med Kompetencehjulet kan:

  • Understøtte arbejdet med de seks læreplanstemaer
  • Arbejde med sprogstimulering og lave lovpligtig sprogvurdering
  • Sikre tidlig opsporing og tidlig indsats
  • Sikre sammenhængende overgange 
  • Styrke forældresamarbejdet og tværfagligt samarbejde
  • Få styr på dokumentation til tilsyn og pædagogisk læreplan.