Skip to main content

Den styrkede pædagogiske læreplan

Offentlige dagtilbud

Som dagtilbudsleder har du ansvaret for at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer.

For at løfte opgaven har du ansvaret for at etablere en sund evalueringskultur, som skal udvikle og kvalificere læringsmiljøet, hvor legen er grundlæggende og der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Du er ansvarlig for, at evaluere og dokumentere den pædagogiske læreplan mindst hvert andet år – at du og dit personale løbende reflekterer og forholder jer selvkritisk til den daglige praksis i dagtilbuddet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål, herunder også vurdering af sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læring, udvikling og trivsel.

Kompetencehjulet

bidrager til udvikling af virkningsfulde læringsmiljøer med fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel, hvor I løbende vurderer og dokumenterer børnenes læring, udvikling og progression.

Komplet redskab til dagtilbud

Kompetencehjulet er et praksisorienteret redskab til opsporing, indsats og evaluering til dagtilbud, der understøtter og kvalificerer dagtilbuddets daglige arbejde med at omsætte 'Den styrkede pædagogiske læreplan' i praksis. Kompetencehjulet har tydelig sammenhæng til de seks læreplanstemaer, og konceptet lever op til kravene i dagtilbudsloven.

Understøtter det pædagogiske arbejde

I er næsten i mål med 'Den styrkede pædagogiske læreplan', når I arbejder med Kompetencehjulet og redskabet til Selvevaluering – helt uden brug af mange og svære it-programmer, der ikke taler sammen. Alt er samlet digitalt, i ét komplet system. I mangler blot et redskab til trivselsmåling, hvor vi anbefaler DCUM’s redskab.

Fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet bygger på et ressourceorienteret børnesyn. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse formidles alt det, som børn kan udvikle og lære fra fødsel til skolestart jf. forskning og teori. I får ubegrænset adgang til et didaktisk opslagsværk, hvor I får inspiration til pædagogiske aktiviteter, der planlægges med udgangspunkt i børnegruppens nærmeste udviklingszone (nuzo), så alle børn udfordres på deres medfødte potentiale.

Kompetencehjulet er løsningen, når I

  • Vil sikre, at alle børn kommer med i fællesskabet
  • Vil kvalificere arbejdet med læreplanens temaer
  • Har en sammensat personalegruppe og savner et fagligt fundament til at udvikle et stærkt læringsmiljø
  • Vil styrke evalueringskulturen og dokumentere kvaliteten
  • Vil dokumentere børnenes læring, udvikling og progression
  • Vil sikre tidlig opsporing og indsats baseret på viden og data
  • Ønsker at styrke forældredialogen og tværfagligt samarbejde

Når måling giver mening

Vi hjælper jer godt i gang med Kompetencehjulet, så I bliver trygge ved redskabets metoder. I vil opleve at arbejdet med den styrkede læreplan, kvalitetsudvikling og dokumentation bliver væsentlig nemmere, mere meningsfuld – uden der går unødig tid fra børnene!

I sparer tid på planlægning af pædagogiske indsatser. I bliver bedre til at "se", hvad børnene er ved at udvikle, og hvad de er parate til at lære. Med Kompetencehjulet kan I følge børnenes læring og udvikling, hvorvidt de profiterer af læringsmiljøet, og om indsatserne virker som forventet.

Børnehaven Troldehøjen

Vores faglighed højnes

Noget af det bedste ved Kompetencehjulet er de data, som jeg kan trække ud. De giver et hurtigt overblik: Hvor skal der sættes yderligere ind – og med hvad.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.