Skip to main content

Den styrkede pædagogiske læreplan

Offentlige dagtilbud

Som dagtilbudsleder har du ansvaret for at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse gennem et trygt læringsmiljø.

For at løfte opgaven har du ansvaret for at etablere en god evalueringskultur, hvor I løbende reflekterer over jeres pædagogiske praksis og udvikler læringsmiljøet til gavn for børnene. I skal udarbejde og dokumentere en pædagogisk læreplan mindst hvert andet år, hvor evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål – herunder også en vurdering af sammenhængen mellem jeres læringsmiljø og børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. 

Med Kompetencehjulet og Selvevalueringen har I det mest solide fundament til at sikre det enkelte barns udvikling – og til at understøtte og dokumentere jeres arbejde med den styrkede læreplan. 

Kompetencehjulet understøtter udviklingen af et virkningsfuldt læringsmiljø med fokus på barnets læring og udvikling, hvor I løbende vurderer børnenes udvikling og udbytte af jeres pædagogiske indsatser.

Børneobservationsredskab

Kompetencehjulet er et professionelt redskab til observation, vurdering og tidlig indsats i dagtilbud, der understøtter og kvalificerer arbejdet med at omsætte "Den styrkede pædagogiske læreplan" til meningsfuld pædagogisk praksis. Kompetencehjulet har tydelig sammenhæng til de seks læreplanstemaer, de pædagogiske mål og dagtilbudslovens formål.

Styrker det pædagogiske arbejde

Når I arbejder med Kompetencehjulet og Learnlabs Selvevaluering kommer I nærmest i mål med Den styrkede pædagogiske læreplan – trin-for-trin og uden brug uden brug af mange forskellige it-programmer, der ikke taler sammen. Hos LearnLab er alt samlet med to redskaber, i et sammenhængende, digitalt system. I mangler kun at lave en trivselsmåling, hvortil vi anbefaler DCUMs redskab.

Et fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet bygger på et ressource- og helhedsorienteret børnesyn. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse formidles alt det, børn kan lære og udvikle fra 0-6 år i følge anerkendt teori. Den viden er systematiseret i en praktisk observationsguide med 700 aldersinddelte tegn-på-læring. I får også adgang til et metode- og didaktisk bibliotek med inspiration til pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone (nuzo), så alle børn kan udfordres på deres medfødte potentiale.

Kompetencehjulet er løsningen, når I

  • vil sikre alle børn kommer med i fællesskabet
  • vil dokumentere børnenes udvikling og progression 
  • vil sikre tidlig opsporing og indsatser baseret på viden frem for mavefornemmelser
  • har en sammensat personalegruppe og ønsker et metodisk redskab til at udvikle et stærkt læringsmiljø
  • vil styrke samarbejdet med forældre og tværfagligt team
  • vil sikre gode overgange frem mod skolestart

Når måling giver mening

Vi hjælper jer godt i gang med Kompetencehjulet, så I hurtigt bliver trygge ved redskabets metoder. I vil opleve at arbejdet med den styrkede læreplan, kvalitetsudvikling og dokumentation bliver væsentlig lettere og mere meningsfuld – uden der går unødig tid fra børnene!

I sparer tid på planlægning af pædagogiske indsatser. Og I bliver bedre til at "se", hvad børnene er i gang med at udvikle, og hvad de er parate til at lære. Med Kompetencehjulet kan I følge børnenes udvikling tæt og om jeres indsatser virker som forventet.

Børnehaven Troldehøjen

Vores faglighed højnes

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave. Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.