Skip to main content

Den styrkede pædagogiske læreplan

Offentlige dagtilbud

Som dagtilbudsleder har du ansvaret for at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer.

For at løfte den opgave har du ansvaret for at etablere en systematisk evalueringskultur i dagtilbuddet, der skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Du er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Du har også ansvaret for, at du og dit personale løbende forholder jer refleksivt og selvkritisk til den daglige praksis i institutionen. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål, herunder også vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Som leder af et dagtilbud har du måske både det administrative og pædagogiske ansvar. Du er ansvarlig over for dagtilbudschefen for at sikre løbende pædagogisk dokumentation.

Kompetencehjulet

hjælper ledelsen med at løfte ansvaret for at udvikle og kvalificere virkningsfulde pædagogiske læringsmiljøer med fokus på børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel, hvor I løbende evaluerer og dokumenterer børnenes udvikling og progression.

Komplet redskab til dagtilbud

Kompetencehjulet er et praksisorienteret redskab til opsporing, indsats og evaluering til dagtilbud, der understøtter og kvalificerer dagtilbuddets daglige arbejde med at omsætte 'Den styrkede pædagogiske læreplan' i praksis. Kompetencehjulet har tydelig sammenhæng til de seks læreplanstemaer, og konceptet lever op til kravene i dagtilbudsloven.

Understøtter det pædagogiske arbejde

I er næsten i mål med 'Den styrkede pædagogiske læreplan', når I arbejder med Kompetencehjulet og redskabet til Selvevaluering – helt uden brug af mange og svære it-programmer, der ikke taler sammen. Alt er samlet digitalt, i ét komplet system. I mangler blot et redskab til trivselsmåling, hvor vi anbefaler DCUM’s redskab.

Fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet bygger på et ressourceorienteret børnesyn. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse formidles alt det, som børn kan udvikle og lære fra fødsel til skolestart jf. forskning og teori. I får ubegrænset adgang til et didaktisk opslagsværk, hvor I får inspiration til pædagogiske aktiviteter, der planlægges med udgangspunkt i børnegruppens nærmeste udviklingszone (nuzo), så alle børn udfordres på deres medfødte potentiale.

Kompetencehjulet er løsningen, hvis I

  • Vil sikre, at alle børn "kommer med"
  • Ønsker at systematisere og kvalificere arbejdet med læreplanens temaer
  • Har en sammensat personalegruppe og savner et fælles fagligt fundament til at udvikle et stærkere læringsmiljø
  • Vil dokumentere kvaliteten og styrke evalueringskulturen
  • Vil dokumentere børnenes læring, udvikling og progression
  • Vil sikre tidlig opsporing og målrettede indsatser baseret på viden og data
  • Ønsker at styrke forældre- og tværfagligt samarbejde

Vi hjælper jer godt i gang

Når I er trygge ved Kompetencehjulet og redskabets metoder, vil I opleve at arbejdet med 'Den styrkede pædagogiske læreplan', evaluering og dokumentation bliver lettere, meget mere meningsfuld og kvalificerer institutionens pædagogiske praksis – uden at der går unødig tid fra børnene!

I sparer samtidig tid på planlægning af pædagogiske aktiviteter, I bliver bedre til at "se", hvad børnene er ved at udvikle, og hvad de er parate til at lære. Med Kompetencehjulet kan I tæt følge børnenes progression, hvordan de profiterer af jeres læringsmiljø og om indsatserne virker.

Børnehaven troldehøjen

Vores faglighed højnes


"Noget af det bedste ved Kompetencehjulet er de data, som jeg kan trække ud. De giver et hurtigt overblik: Hvor skal der sættes yderligere ind – og med hvad".

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.