Skip to main content

Rådgivning og tilsyn i dagtilbud

Pædagogiske konsulenter

Som pædagogisk konsulent er din primære opgave at føre tilsyn og rådgive dagtilbud, herunder at støtte institutionslederen med at udvikle den pædagogiske kvalitet og styrke evalueringskulturen.

Pædagogiske konsulenter spiller en væsentlig rolle i forhold til sikring af kvaliteten på dagtilbudsområdet. Dit arbejde er fokuseret mod dagtilbuddenes pædagogiske opgave, som den er formuleret i Dagtilbudsloven

Udover tilsyn, består opgaven i at støtte institutionslederne i personaleledelse, arbejdsmiljø, samarbejde og konfliktløsning, ligesom pædagogisk rådgivning af personalet i forhold til børn med særlige behov er dit ansvarsområde.

Den to-delte rolle, som medudvikler af den pædagogiske kvalitet og myndighedsperson, rummer en række dilemmaer, der både stiller særlige krav til dig som videns- og erfaringsdeler og til evalueringsmetoderne generelt. 

Kompetencehjulet

hjælper pædagogiske konsulenter med at sikre kvalitet i dagtilbudsområdet via systematisk evaluering af børnenes udvikling og det pædagogiske grundlag. Redskabet leverer data, viden og metoder, der hjælper dig til at få dagtilbuddene til at se sig selv udefra. 

Systematisk evaluering i dagtilbud 

Kompetencehjulet er et pædagogisk redskab til evaluering, opsporing og indsats i dagtilbudsområdet, der understøtter og kvalificerer institutionernes arbejde med at udvikle pædagogisk kvalitet, herunder tilrettelægge stærke læringsmiljøer. Konceptet har tydelig sammenhæng til 'Den styrkede pædagogiske læreplan' og lever op til kravene i Dagtilbudsloven

Mere kvalitet for pengene

Når Kompetencehjulet anvendes systematisk, sikres dynamisk bearbejdning af alle læreplanstemaer, hvor der arbejdes efter mål og barnets nærmeste udviklingszone ud fra teori om børns udvikling.

Metoden styrker den faglige refleksion hos dagtilbuddets personale og videreudvikling af læringsmiljøet – alt sammen baseret på datainformerede beslutningsgrundlag. Kompetenceniveauet løftes lokalt, da institutionerne får adgang til Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse – Danmarks største portal om børns udvikling og læring med faglig viden og ideer til målrettede pædagogiske aktiviteter.

Forebygger sene indsatser

Evaluering med Kompetencehjulet identificerer udsatte børn tidligt og forebygger behovet for sene og dyrere indsatser. Man får detaljeret indsigt i barnets ressourcer og udfordringer – og hvordan barnet kan støttes bedst muligt. Barnets profil kan let og sikkert deles med forældre, kommune, specialteam og ved overgange, så barnet kan støttes i at trives og udvikle sig.

hjælper med at

Kompetencehjulet

  • Omsætte viden til pædagogisk praksis
  • Udvikle tilsynsrollen
  • Understøtte videns- og erfaringsdeling
  • Være medudvikler af evalueringskulturen
  • Give støtte hvor der er behov

Kolding Kommune

Mere faglig refleksion

Som specialpædagog er Kompetencehjulet for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan Kompetencehjulet kan understøtte dit samarbejde med daginstitutionerne? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig