Skip to main content

kvalitet i dagtilbud

Pædagogiske konsulenter

Konsulentens opgave er at føre tilsyn og rådgive dagtilbud, herunder støtte dagtilbudslederen med at udvikle den pædagogiske kvalitet og styrke evalueringskulturen.

Rådgivning og tilsyn i dagtilbud

Pædagogiske konsulenter spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre kvaliteten på dagtilbudsområdet. Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar, og konsulentens arbejde er fokuseret om dagtilbuddenes pædagogiske opgave, som den er formuleret i Dagtilbudsloven

Udover tilsyn, består opgaven i at støtte dagtilbudslederne i personaleledelse, arbejdsmiljø, samarbejde, konfliktløsning og pædagogisk rådgivning af personalet i forhold til udsatte børn og børn med særlige behov.

Den to-delte rolle, dels som medudvikler af den pædagogiske kvalitet, dels som myndighedsperson, rummer nogle dilemmaer, der stiller særlige krav til dig som videns- og erfaringsdeler og til evalueringsmetoderne generelt. Kompetencehjulet understøtter og kvalificerer rådgivnings- og tilsynsrollen.

Kompetencehjulet

hjælper pædagogiske konsulenter med at sikre kvalitetsudvikling i dagtilbud via systematisk og løbende evaluering af børnenes udbytte af læringsmiljøet og det pædagogiske grundlag. Redskabet leverer data og viden, der hjælper med dagtilbuddene til at se sig selv udefra og reflektere over egen pædagogiske praksis. 

Evaluering i dagtilbud 

Kompetencehjulet er et pædagogisk redskab til observation, vurdering, opsporing og indsats i dagtilbudsområdet 0-6 år, der understøtter og kvalificerer dagtilbuddenes arbejde med at videreudvikle den pædagogiske kvalitet via systematisk og løbende evaluering. Konceptet har tydelig sammenhæng til 'Den styrkede pædagogiske læreplan' og lever op til kravene i dagtilbudsloven. 

Mere kvalitet for pengene

Når Kompetencehjulet anvendes systematisk sikres dynamisk bearbejdning af alle læreplanstemaer, hvor der arbejdes efter mål og barnets nærmeste udviklingszone ud fra teori om børns udvikling.

Metoden styrker faglig refleksion hos personalet og understøtter udvikling af læringsmiljøet – baseret på datainformerede beslutningsgrundlag fra børnenes kompetenceprofiler. Kompetenceniveauet løftes generelt i institutionerne, da medarbejderne får adgang til Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse – Danmarks største portal om børns udvikling med viden, teori og inspiration til målrettede pædagogiske aktiviteter.

Tidlig opsporing og indsats

Kompetencehjulet identificerer udsatte børn tidligt og forebygger behovet for sene og dyrere indsatser. Kompetenceprofilen giver detaljeret indsigt i barnets ressourcer – og hvordan barnet kan støttes i lokalmiljøet. Barnets profil kan let og sikkert deles med forældre, specialteam, kommune og ved overgange, så barnet kan støttes bedst muligt i sin udvikling.

kvalitetsudvikling i dagtilbud

Kompetencehjulet

  • Understøtter rådgivningsrollen
  • Kvalificerer tilsynsrollen
  • Data til kvalitetsudvikling og pædagogisk tilsyn
  • Data om børnenes udbytte af læringsmiljøet
  • Detaljeret indsigt i barnets udvikling i alle læreplanstemaer
  • Sikrer tidlig opsporing og indsats

Kolding Kommune

En slags supervision eller coaching...

Som specialpædagog er Kompetencehjulet for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan Kompetencehjulet kan understøtte dit samarbejde med daginstitutionerne? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.