Skip to main content

større løfteevne i dagtilbud

Forvaltningen

Som dagtilbudschef er du garant for omsætning af Dagtilbudsloven i kommunens dagtilbud. Du har ansvaret for kerneydelsen: At fremme børns udvikling, læring, trivsel og dannelse – inden for den økonomiske ramme, der fastsættes af Byrådet.

 

Mere kvalitet for pengene

Kompetencehjulet er et professionelt redskab til observation, vurdering og indsats i dagtilbudsområdet 0-6 år, der understøtter og kvalificerer institutionernes arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan. Redskabet har tydelig sammenhæng til læreplanens temaer og det pædagogiske grundlag. 

Med kun to digitale redskaber fra LearnLab får dagtilbudslederne alle relevante data til den pædagogiske læreplan og dokumentation for, hvordan institutionen omsætter de to hjørnesten i dagtilbudsloven:

  • Læreplanens seks temaer
  • Det pædagogiske grundlag

De to redskaber, Kompetencehjulet og Selvevaluering af det pædagogiske grundlag skaber de relevante kvantitative data, der kan dokumentere institutionens kvalitet. Data, der kan supplere de kvalitative data, som institutionerne allerede har tradition for at dokumentere med beskrivelser, billeder m.m.

Forebyggelse i dagtilbud

Kompetencehjulet sikrer, at ingen børn går under den pædagogiske radar. Redskabet identificerer udsatte børn tidligt og forebygger behovet for sene og dyrere indsatser. Barnets kompetenceprofil giver indsigt i barnets ressourcer, og hvordan barnets udvikling kan støttes ud fra nærmeste udviklingszone. 

Kvalificerer pædagogisk praksis

De seks læreplanstemaer bearbejdes systematisk i Kompetencehjulet, hvor der arbejdes efter læringsmål og barnets nærmeste udviklingszone ud fra teori om børns udvikling. Kompetencehjulet understøtter, at alle børn udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan.

Kompetencehjulet fordrer faglig refleksion hos det pædagogiske personale og bidrager til videreudvikling af læringsmiljøet. Kompetenceniveauet løftes lokalt, da personalet får ubegrænset adgang til Danmark største vidensportal om børns læring med teori, video, inspiration til målrettede aktiviteter.

Data og dokumentation

Kompetencehjulet har et enestående statistikmodul, der kan dokumentere institutionernes arbejde med kvalitetsudvikling og effekten af indsatserne. Redskabet giver et datainformeret beslutningsgrundlag til drøftelse af behov for tiltag/indsatser på kommuneniveau.

Kravet om dokumentation er skærpet i den nye Lov om tilsyn, og tilsynet skal nu både bygge på kvalitative og kvantitative data. Til indsamling af data har LearnLab udarbejdet en skabelon med inspiration fra en række kommuners tilsynsrapporter. Skabelonen er et godt bud på, hvad tilsynet skal indeholde – uden nødvendigvis at være udtømmende. Tilsynsskabelon er frit tilgængelig.

kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet
  • Følger barnets progression i læring, udvikling, trivsel og dannelse fra fødsel til skolestart
  • Dokumenterer effekten af institutionens læringsmiljø
  • Giver indsigt i barnets helhedsorienterede udvikling skaber fundament for de gode relationer i pædagogisk praksis
  • Styrker faglighed og kompetenceudvikling lokalt
  • Understøtter gode overgange frem mod skolestart
Selvevalueringen
  • Følger op på om værdierne i det pædagogiske grundlag er nærværende og omsættes i praksis.

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker læringsmiljøet

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale daginstitutioner.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil du vide mere om LearnLabs redskaber til dagtilbud, og hvordan Kompetencehjulet kan kvalificere det pædagogisk arbejde i dit område?