Skip to main content

Ansvar for dagtilbuddene

Forvaltningen

Som dagtilbudschef har du ansvaret for omsætning af Dagtilbudsloven i kommunens dagtilbud med rettidig økonomisk omhu. Du har også ansvaret for at fremme børns udvikling, læring, trivsel og dannelse inden for den økonomiske ramme, der fastsættes af Byrådet.

Dagtilbudsloven har placeret det faglige, daglige ansvar for dette hos de faglige ledere i kommunens daginstitutioner. Dagtilbudschefens opgave er at bidrage til, at de faglige ledere har de allerbedste forudsætninger og redskaber til at løfte dette ansvar.

Hos LearnLab forstår vi de udfordringer, der ligger i krydsfeltet mellem det politiske niveau og det udførende niveau. Derfor har vi udviklet Kompetencehjulet.

Kompetencehjulet

hjælper forvaltningen med at løfte ansvaret for etablering af virkningsfulde pædagogiske læringsmiljøer i kommunens dagtilbud med fokus på børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel, så flest mulige børn kan inkluderes i deres nærmiljø.

Evaluering i dagtilbud

Kompetencehjulet er et professionelt redskab udviklet til dagtilbudsområdet 0-6 år, der understøtter og kvalificerer daginstitutionernes arbejde med 'Den styrkede pædagogiske læreplan'. Konceptet har tydelig sammenhæng til de seks læreplanstemaer og pædagogiske mål og lever op til kravene i Dagtilbudsloven.

Mere kvalitet for pengene

Når Kompetencehjulet anvendes systematisk, sikres dynamisk bearbejdning af alle læreplanstemaer, hvor der arbejdes efter mål og barnets nærmeste udviklingszone ud fra teori om børns udvikling.

Metoden styrker den faglige refleksion hos dagtilbuddets personale og videreudvikling af læringsmiljøet – alt sammen baseret på datainformerede beslutningsgrundlag. Kompetenceniveauet løftes lokalt, da institutionerne får adgang til Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse – Danmarks største portal om børns udvikling og læring med faglig viden og ideer til målrettede pædagogiske aktiviteter.

Forebygger sene indsatser

Evaluering med Kompetencehjulet identificerer udsatte børn tidligt og forebygger behovet for sene og dyrere indsatser. Man får detaljeret indsigt i barnets ressourcer og udfordringer – og hvordan barnet kan støttes bedst muligt. Barnets profil kan let og sikkert deles med forældre, kommune, specialteam og ved overgange, så barnet kan støttes i at trives og udvikle sig.

Fordele ved Kompetencehjulet

  • Helhedsorienteret, dybdegående vurdering af børns udvikling fra fødsel til skolestart
  • Systematisk følge og dokumentere børnenes udbytte af de pædagogiske indsatser på institutions- og kommunalt niveau
  • Styrke fagligheden lokalt og kvalificerer institutionens læringsmiljø
  • Detaljeret databaseret beslutningsgrundlag for iværksættelse af centrale indsatsområder
  • Forebygge for sene indsatser med tidlig opsporing og indsats
  • Vidensdeling via barnets profil sikrer gode overgange i dagtilbudsområdet og overgang til skole. 

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker kvaliteten

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale daginstitutioner.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil du vide mere om LearnLabs evalueringsredskaber til dagtilbudsområdet, og hvordan Kompetencehjulet kan kvalificere det pædagogisk arbejde i dit område.

Kontakt mig