Skip to main content

kompetencehjulet

Det siger brugerne

spørgsmålsguiden

Jeg er blevet så god til at "se" efter jeg har læst tegnene på sproglig læring og observeret børnene i to uger.

sammenhængende overgange

Det er blevet nemmere at modtage nye børn, når kollegers vurderinger af barnet følger med.

kvalificering og uddannelse

God vidensbank, der styrker fagligheden. Vi får et fælles pædagogiske sprog, når vi forholder os til spørgsmålene i Kompetencehjulet

selvevaluering

Graferne synliggør på en super god måde, hvor vi ligger godt, og hvor vi skal have fokus. Vores vurdering viser, at vi skal have fokus på ”børneinitierede lege” – at vi deltager aktivt i lege, der startes op af børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer.

spørgsmålsguiden

Jeg er blevet så god til at "se" efter jeg har læst tegnene på sproglig læring og observeret børnene i to uger.

sammenhængende overgange

Det er blevet nemmere at modtage nye børn, når kollegers vurderinger af barnet følger med.

kvalificering og uddannelse

God vidensbank, der styrker fagligheden. Vi får et fælles pædagogiske sprog, når vi forholder os til spørgsmålene i Kompetencehjulet

selvevaluering

Graferne synliggør på en super god måde, hvor vi ligger godt, og hvor vi skal have fokus. Vores vurdering viser, at vi skal have fokus på ”børneinitierede lege” – at vi deltager aktivt i lege, der startes op af børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer.

data

Det er datainformeret arbejde på højt plan, når resultaterne af vores vurderinger af børnenes udbytte af læringsmiljøet bliver synligt i tabeller og grafer i LearnLabs SMART-statistik.

faglig anerkendelse

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå at vi også har fået nu i form af kompetencehjulet og med de udtræk vi kan lave. Jeg synes at vores faglighed højnes og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession.

en pædagogisk udviklingschef siger

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

kompetencehjulet

Noget at det bedste ved kompetencehjulet er de data, som jeg kan udtrække. De giver et hurtigt overblik: Hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad. Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt. 

målrettet pædagogisk arbejde

Vi bruger data, så vi bedre kan følge børnenes udvikling, og hvordan vi bedst støtter dem. Giver et mere klart og tydeligt billede af det enkelte barn. Vi bruger det på stuemøder, p-møder m.m. Med viden i data, kan vi helt konkret arbejde målrettet med læringsmiljøerne og kompetencerne.

en specialpædagog fortæller

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet. Redskabet kræver fordybelse og tid. Og efter min vurdering skylder vi som fagpersoner det enkelte barn i en udsat position netop det, nemlig grundighed.

En dagtilbudsleder siger...

Kompetencehjulet er redskabet, der udelukkende skaber ”vindere” og medvirker til at opfylde lovgivningskrav på dagtilbudsområdet. Medarbejderne får adgang til tidssvarende faglige redskaber til pædagogisk arbejde, tværfagligt samarbejde og et frugtbart forældresamarbejde.

læringsmiljø

Vi er begyndt at bruge statistikkerne på vores personale- og stuemøder på forskellige måder. Fx bruger vi det på personalemøder til at se, hvor vores børn er “rykket” mest og derved ser ud til at får mest ud af vores læringsmiljøer - så vi kan prøve at bruge disse erfaringer til at ændre på de områder, hvor børnene måske ikke udvikler sig så meget.

Her fortæller brugerne, hvordan Kompetencehjulet hjælper dem med at forbedre praksis og blive klogere på børnenes pædagogiske behov.

Gå til casebeskrivelser >

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere arbejdet med med læreplanerne i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.