Skip to main content

redskab

Kompetencehjulet Baby

Kompetencehjulet Baby er et redskab til tidlig opsporing af tegn på mistrivsel og udviklingsforstyrrelse hos spædbørn 0-12 måneder.

Strukturerede observationer

Kompetencehjulet Baby er udviklet til Sundhedsplejen og baserer sig på systematiske observationer og vurderinger af barnet i hverdagssituationer, som den afspejler sig sammen med nære omsorgsgivere og andre. Sundhedsplejersken observerer barnet med udgangspunkt i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide og inddrager forældrenes input i sin vurdering, der registreres digitalt og bliver til barnets kompetenceprofil.

Kompetenceprofilen hjælper med at synliggøre, hvad forældre specifikt bør fokusere på for at støtte barnets trivsel og udvikling. Kompetencehjulet fremmer ikke kun tidlig opsporing, men også tidlig intervention, hvor forældrene spiller en afgørende og aktiv rolle.

Barnets tilknytning og kontakt

Kompetencehjulet Baby fokuserer på fire centrale udviklingsområder, herunder barnets emotionelle udvikling og identificerer eventuelle tegn på kontaktsvaghed og social tilbagetrækning hos barnet. Ved synliggørelse af tidlige tegn på mistrivsel kan Kompetencehjulet bidrage til at forhindre potentielle udfordringer med tilknytning og kontakt, der er afgørende for barnets trivsel. Sundhedsplejersken værksætter de nødvendige handlinger til intervention for at støtte barnet og dets familie.

Kort om redskabet

Kompetencehjulet Baby

  • Tidlig opsporing af mistrivsel hos spædbørn 0-12 mdr.
  • Systematisk, detaljeret vurdering af barnets emotionelle, sproglige, motoriske og sociale udvikling
  • Dokumentation til tidlig indsats
  • Informationsmateriale til forældre om børns udvikling (0-1 år) og hvordan de kan stimulere barnet
  • Gennemsigtigt, dialogbaseret og trygt forældresamarbejde
  • Sikrer god overgang fra hjemmet til dagpleje / vuggestue
  • Digitalt redskab inkl. praktisk spørgeguide

Fokus på centrale udviklingsområder

Kompetencehjulet Baby bygger på anerkendt udviklingsteori og tager afsæt i fire centrale udviklingsområder, der er relevant ved identifikation af begyndende mistrivsel hos spædbørn.

Følelsesmæssig / kognitiv udvikling

Følelser, kontakt og tilknytning
Barnet indgår i kontakt og viser varierede følelser og agerer oftest ud i verden med følelsen af tryghed i en sikker base af tilknytning til omsorgsgiverne.

Nysgerrig
Barnet bruger sin nysgerrighed og opmærksomhed på udforskning af den nærmeste omverden. Det lærer af sine erfaringer og vil gerne lære af andre.

Sproglig udvikling

Reagerer på og forstår lyde
Barnet giver passende respons på kommunikation og de lydlige indtryk fra omgivelserne.

Giver lyd og kommunikerer
Barnet giver selv lyd fra sig for at vise følelser og ønsker om kontakt. Barnets lyde udvikler sig løbende til kurren og pludren, hvor vi andre mere forstår intentionerne og vi kan genkende som elementer af sprog.

Motorisk udvikling

Bruger sanser og motorik til at lære
Barnet har en tilpas energi og motorisk udfarenhed, dvs. barnet fortsat afprøver nye måder at bruge og udforske sin krops muligheder.

 

 

 

Social udvikling

Samspil og kommunikation
Barnet udvikler kontakt og en stigende gensidighed med omsorgsgiverne og andre gennem samspil, imitation og kommunikation.

 

Tønder Kommune

Sundhedsplejersken siger...

Det er skræmmende, hvor tidligt man kan se, at et barn kan være udsat

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil du vide mere om Kompetencehjulet Baby -