Skip to main content

redskab

Kompetencehjulet Baby

Kompetencehjulet Baby er et redskab målrettet Sundhedsplejen til tidlig opsporing af mistrivsel og udviklingsforstyrrelse hos spædbørn i alderen 0-12 måneder.

Barnets tilknytning og kontakt

Redskabet har fokus på adfærd hos spædbarnet, der kan pege på kontaktsvaghed og vedvarende social tilbagetrækning hos barnet. Redskabet bidrager til at få opmærksomhed på tidlige tegn på mistrivsel og udfordringer med tilknytning og kontakt.

Tegn, der kan få katastrofale følger for barnets livsmuligheder, hvis der ikke straks og insisterende gribes ind. Her foretager sundhedsplejersken en digital vurdering straks og tager de nødvendige skridt til kontakt til relevante samarbejdspartnere.

Observation og vurdering

I Kompetencehjulet Baby er der tale om observation og vurdering af barnet i hverdagssituationer, som den afspejler sig såvel sammen med omsorgsgivere og fremmede. Sundhedsplejersken observerer systematisk med udgangspunkt i redskabets Spørgsmålsguide og inddrager forældrenes vurderinger i sin besvarelse.

Barnets kompetenceprofil hjælper sundhedsplejersken med at anvise, hvad forældre bør fokusere på i forhold til at støtte barnets udvikling og trivsel med udgangspunkt i viden om barnets nærmest udviklingszone (NUZO). Kompetencehjulet bidrager både til tidlig opsporing og tidlig indsats, hvor forældrene spiller en aktiv rolle.

kort om

Kompetencehjulet Baby

  • Tidlig opsporing af mistrivsel hos spædbørn 0-12 mdr.
  • Detaljeret vurdering af barnets sproglige, kropslige, personlige og sociale udvikling
  • Data og dokumentation til tidlig opsporing og tidlig indsats
  • Formidling af viden om børns udvikling (0-12 mdr.) og hvordan forældre kan lege og stimulere barnet
  • Dialogbaseret forældresamarbejde
  • Sikrer god overgang til dagpleje / vuggestue

Barnets udvikling

Fokusområder

Kompetencehjulet Baby bygger på anerkendt teori om børns udvikling og tager udgangspunkt i fire centrale områder, der er relevant ved opsporing af mistrivsel og udviklingsforstyrrelse hos spædbørn.

Personlig udvikling

Følelser, kontakt og tilknytning
Barnet indgår i kontakt og viser varierede følelser og agerer oftest ud i verden med følelsen af tryghed i en sikker base af tilknytning til omsorgsgiverne.

Nysgerrig
Barnet bruger sin nysgerrighed og opmærksomhed på udforskning af den nærmeste omverden. Det lærer af sine erfaringer og vil gerne lære af andre.

Sproglig udvikling

Reagerer på og forstår lyde
Barnet giver passende respons på kommunikation og de lydlige indtryk fra omgivelserne.

Giver lyd og kommunikerer
Barnet giver selv lyd fra sig for at vise følelser og ønsker om kontakt. Barnets lyde udvikler sig løbende til kurren og pludren, hvor vi andre mere forstår intentionerne og vi kan genkende som elementer af sprog.

Kropslig udvikling

Bruger sanser og motorik til at lære
Barnet har en tilpas energi og motorisk udfarenhed, dvs. barnet fortsat afprøver nye måder at bruge og udforske sin krops muligheder.

 

 

 

Social udvikling

Samspil og kommunikation
Barnet udvikler kontakt og en stigende gensidighed med omsorgsgiverne og andre gennem samspil, imitation og kommunikation.

 

Tønder Kommune

Sundhedsplejersken siger...

Det er skræmmende, hvor tidligt man kan se, at et barn kan være udsat

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil du vide mere om Kompetencehjulet Baby -