Skip to main content

redskab

Kompetencehjulet Baby

Redskabet er målrettet sundhedsplejen til tidlig opsporing af mistrivsel og udviklingsforstyrrelser hos spædbørn. Brug Kompetencehjulet Baby som fælles fundament til tværfagligt samarbejde, gode overgange og et stærkt forældresamarbejde. 

Kompetencehjulet Baby er baseret på Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse og tager udgangspunkt i fire fokusområder, der er relevant for tidlig opsporing af mistrivsel og udviklingsforstyrrelse hos spædbørn.

Barnets tilknytning og kontakt

Redskabet har fokus på adfærd hos spædbarnet, der kan pege på kontaktsvaghed og social tilbagetrækning hos barnet. Redskabet bidrager til at få opmærksomhed på tidlige tegn på mistrivsel og udfordringer med tilknytning og kontakt.

Tegn, der kan få katastrofale følger for barnets livsmuligheder, hvis der ikke straks og insisterende gribes ind. Her foretager sundhedsplejersken en digital vurdering straks og tager de nødvendige skridt til kontakt til relevante samarbejdspartnere.

Ikke screening, men vurdering

I Kompetencehjulet Baby er der tale om observation og vurdering af barnet i hverdagssituationer, som den afspejler sig såvel sammen med omsorgsgivere og fremmede. Sundhedsplejersken observerer med udgangspunkt i redskabets Spørgsmålsguide og stiller supplerende spørgsmål til forældrene.

Barnets profil hjælper sundhedsplejersken med at anvise, hvad forældre bør fokusere på fremadrettet med udgangspunkt i barnets nærmest udviklingszone. Kompetencehjulet bidrager både til tidlig opsporing og tidlig indsats, hvor også forældrene spiller en aktiv rolle.

Kompetencehjulet Baby
  • Detaljeret vurdering af barnets sproglige, kropslige, personlige og sociale udvikling fra 0-12 mdr.
  • Data og dokumentation til tidlig opsporing og indsats
  • Formidling om barnet tidlige udvikling og hvordan forældre kan stimulere barnet
  • Styrker dialogbaseret forældresamarbejde
  • Sikrer god overgang til dagpleje / vuggestue - enkelt og sikkert at dele barnets profil.

Forældre får adgang til viden om barnets tidlige udvikling uge-for-uge, og hvordan de kan støtte barnets udvikling i hverdagen. Forældrene får desuden adgang til små videoer og ideer til stimulerende aktiviteter med deres baby.

Tønder Kommune

Sundhedsplejerske siger...

Det er skræmmende, hvor tidligt man kan se, at et barn kan være udsat

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil du vide mere om Kompetencehjulet Baby - 

Kontakt mig

Kompetencehjulet Baby

Fokusområder

Personlige kompetencer

Følelser, kontakt og tilknytning
Barnet indgår I kontakt og viser varierede følelser og agerer oftest ud i verden med følelsen af trygheden i en sikker base af tilknytning til omsorgsgiverne.

Nysgerrighed og læring
Barnet bruger sin nysgerrighed og opmærksomhed på udforskning af den nærmeste omverden og det lærer af sine erfaringer og vil gerne lære af andre.

 

Kropslige kompetencer

Kan bruge sanser og motorik til at lære
Barnet har en tilpas energi og motorisk udfarenhed, dvs. at det fortsat
afprøver nye måder at bruge og udforske sin krops muligheder.

 

 

 

 

Sociale kompetencer

Indgår i og udvikler samspil og kommunikation

Barnet udvikler kontakt og en stigende gensidighed med omsorgsgiverne og andre gennem samspil, imitation og kommunikation.

 

 

 

 

Sproglige kompetencer

Reagerer på og forstår lyde omkring sig
Barnet giver passende respons på kommunikation og de
lydlige indtryk fra omgivelserne.

Giver lyd fra sig og kommunikerer
Barnet giver selv lyd fra sig for at vise følelser og ønsker om kontakt. Barnets lyde udvikler sig løbende til kurren og pludren, hvor vi andre mere forstår intentionerne og vi kan genkende som elementer af sprog.