Skip to main content

det pædagogiske grundlag

Selvevaluering

LearnLab har digitaliseret Børne- og Socialministeriets redskab og tilbyder 'Selvevaluering af det pædagogiske grundlag' i en ny, forbedret version. Med dette redskab bliver det en spændende, håndgribelig proces at evaluere og videreudvikle institutionens læringsmiljø.

I Børne- og Socialministeriets redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag sker evalueringen i det velkendte papirformat. Her kan det være vanskeligt at få overblik over resultaterne og følge udviklingen løbende, ligesom papir har det med at blive væk, når det forlader sin trygge plads i reolen.

I ministeriets redskab indeholder hvert tema 3 spørgsmål, som praksis evalueres i forhold til. Spørgsmålene er brede og kan være svære at evaluere, hvis I ikke har fælles forståelse og fælles sprog for begreber og undertemaer blandt pædagogisk personale .

Digital evaluering i dagtilbud

LearnLabs digitale selvevaluering er et praksisredskab udbygget med flere spørgsmål og relevante praksiseksempler, der kan give jer en fælles forståelse af, hvad I konkret skal evaluere på for hvert af de ni temaer i det pædagogiske grundlag.

Opnå fælles forståelse

Når I anvender LearnLabs metode til selvevaluering af pædagogisk praksis og sætter ”Lup på læringsmiljøet” med udgangspunkt i den tilhørende Spørgeguide, opnår I både viden og fælles forståelse for, hvad I skal observere på blandt børnene forud for evalueringen. 

På den måde bliver det let og håndgribeligt for jer at evaluere institutionens pædagogiske praksis. Samtidig får I konkret viden om, hvor I bør rette fokus for at videreudvikle dagtilbuddets læringsmiljø.

Learnlab

Fordele ved digital selvevaluering
  • Muligt at arbejde digitalt, systematisk og konkret med det pædagogiske grundlag
  • Let at se om pædagogiske indsatser har den ønskede effekt 
  • Føj emner til Handleplan med et enkelt klik
  • Grafisk visning af progression over tid
  • Let at dokumentere kvaliteten i dagtilbuddet
  • Viden, data og dokumentation samlet ét sted.

Styrk evalueringskulturen

Med LearnLabs redskab til Selvevaluering styrkes evalueringskulturen i dagtilbuddet ved at arbejde systematisk og metodisk med observation, vurdering og mål. Data samles sikkert ét sted, det er let at se status, og hvordan institutionen udvikler sig over tid. I får et godt overblik over hvilke områder I klarer jer godt og hvilke emner, I bør arbejde videre med. I kan se progression, og løbende bruge selvevalueringen som et dynamisk værktøj til at styrke og videreudvikle institutionens læringsmiljø.

Med et enkelt klik kan noter og mål føjes til redskabets Handleplan, ligesom dokumentation til tilsyn let kan deles.

daginstitutionsleder

Sorø Kommune

Vi har lige afsluttet dokumentationen af vores arbejde med det pædagogiske grundlag. Alle medarbejdere har vurderet, hvordan de oplever det pædagogiske grundlag lever hos os. Graferne synliggør på en supergod måde, hvor vi ligger godt og hvor vi skal have fokus. For eksempel viser vores vurdering, at vi skal have fokus på ”Børneinitierede lege" - det vil sige, at vi deltager aktivt i lege, der startes af børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer.

Redskaber

Få din pris

Dagtilbudsleder, Vesthimmerlands Kommune

Det er rigtig nemt - vi kommer fra en sludder for en sladder til noget helt konkret. Vi oplever, at vurderingen afspejler vores virkelighed. Nu skal vi i gang med at udvælge de fokusområder, som vi først vil arbejde videre med.

Kontakt

Kom godt i gang

Brug for en uforpligtende snak om, hvordan I kan evaluere og kvalificere læringsmiljøet din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.