Skip to main content

Redskab

Selvevaluering af pædagogisk grundlag

LearnLab har digitaliseret Børne- og Socialministeriets redskab og tilbyder 'Selvevaluering af pædagogisk grundlag' i en ny, forbedret version. Med dette redskab bliver det spændende og håndgribeligt at evaluere og videreudvikle jeres pædagogiske praksis.

I Børne- og Socialministeriets redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag sker evalueringen analogt i det velkendte papirformat. Det kan være vanskeligt at få overblik over resultaterne og følge udviklingen over tid, ligesom papir har det med at blive væk, når det forlader sin trygge plads i reolen.

I ministeriets redskab indeholder hvert tema tre evalueringsspørgsmål. Spørgsmålene er brede og kan være svære at evaluere, hvis I ikke har fælles forståelse og fælles sprog for begreber og undertemaer blandt det pædagogiske personale.

Digital evaluering i dagtilbud

LearnLabs digitale selvevaluering er et praksisredskab udbygget med flere underspørgsmål og relevante praksiseksempler, der guider jer til en fælles forståelse af, hvad I konkret skal evaluere på for hvert af de ni temaer i det pædagogiske grundlag.

Opnå fælles forståelse

Når I anvender LearnLabs redskab til selvevaluering og sætter ”Lup på læringsmiljøet” med udgangspunkt i den tilhørende Spørgeguide, opnår I både viden og fælles forståelse for, hvad I skal observere på blandt børnene forud for evalueringen. 

På den måde bliver det let og håndgribeligt for jer at evaluere jeres pædagogiske praksis. I får samtidig konkret viden om, hvor I bør rette fokus for at videreudvikle dagtilbuddets læringsmiljø.

Dynamisk evaluering

Selvevalueringen

  • Arbejd digitalt, systematisk og konkret med det pædagogiske grundlag
  • Let at se om pædagogiske indsatser har den ønskede effekt 
  • Føj emner til Handleplan med et enkelt klik
  • Grafisk visning af progression over tid
  • Let at dokumentere kvaliteten i dagtilbuddet
  • Viden, data og dokumentation sikkert samlet ét sted.

Styrk evalueringskulturen

Med LearnLabs redskab til Selvevaluering styrkes evalueringskulturen i dagtilbuddet ved at arbejde systematisk og metodisk med observation, vurdering og mål. Data samles sikkert ét sted, det er let at se status, og hvordan institutionen udvikler sig over tid. I får et godt overblik over hvilke områder I klarer jer godt og hvilke emner, I bør arbejde videre med. I kan se progression, og løbende bruge selvevalueringen som et dynamisk værktøj til at styrke og videreudvikle institutionens læringsmiljø.

Med et enkelt klik kan noter og mål føjes til redskabets Handleplan, ligesom dokumentation til tilsyn let kan deles.

Daginstitutionsleder

Sorø Kommune

Vi har lige afsluttet dokumentationen af vores arbejde med det pædagogiske grundlag. Alle medarbejdere har vurderet, hvordan de oplever det pædagogiske grundlag lever hos os. Graferne synliggør på en supergod måde, hvor vi ligger godt og hvor vi skal have fokus. For eksempel viser vores vurdering, at vi skal have fokus på ”Børneinitierede lege" - det vil sige, at vi deltager aktivt i lege, der startes af børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer.

Licens

Det siger brugerne

Dagtilbudsleder, Vesthimmerlands Kommune

Det er rigtig nemt - vi kommer fra en sludder for en sladder til noget helt konkret. Vi oplever, at vurderingen afspejler vores virkelighed. Nu skal vi i gang med at udvælge de fokusområder, som vi først vil arbejde videre med.

Kontakt

Kom godt i gang

Brug for en uforpligtende snak om, hvordan I kan evaluere og kvalificere læringsmiljøet din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.