Skip to main content

Redskab

Selvevaluering af pædagogisk grundlag

Learnlab har digitaliseret ministeriets redskab og tilbyder Selvevaluering af det pædagogiske grundlag i en ny, digital udgave, hvor evalueringen bliver mere konkret, og I let kan få overblik over kvaliteten af jeres pædagogiske praksis.


I EVA og Social- og Undervisningsministeriets redskab til selvevaluering sker evalueringen analogt i det velkendte papirformat. Spørgsmålene i de ni temaer er bredt formuleret og kan være vanskelige at evaluere, fordi det kræver en fælles forståelse og et fælles sprog.

Guide til en god evaluering

I den styrkede pædagogiske læreplan er der fokus på det ”nye” pædagogiske grundlag og en skærpelse af evalueringskulturen i dagtilbud. Det arbejde har vi gjort let og ligetil for jer.

LearnLabs Selvevaluering er et digitalt redskab, hvor de ni temaer i det pædagogiske grundlag er udbygget med praksiseksempler, der guider jer til at opnå en fælles forståelse af, hvad I konkret skal observere på forud for evalueringen.

Formålet med selvevalueringen er, at I bliver klogere på jeres pædagogiske praksis – hvor er I godt på vej, og hvor bør I udvikle praksis i forhold til det pædagogiske grundlag? LearnLabs redskab hjælper jer til en struktureret faglig dialog, hvor I reflekterer over, hvordan jeres læringsmiljø understøtter børnenes muligheder for at lære, udvikle sig, trives og dannes. Det kræver en selvkritisk vurdering af jeres normer, værdier og kultur – hvordan I tilrettelægger aktiviteterne i hverdagen.

Det er rigtig nemt. Vi kommer fra "en sludder for en sladder" til noget helt konkret. Vi oplever, at vurderingen afspejler vores virkelighed. Nu skal vi i gang med at udvælge de fokusområder, som vi først vil arbejde videre med.

Theresa Berg Andersen, Dagtilbudsleder Vesthimmerlands Kommune

DYNAMISK EVALUERING

Selvevalueringen

 • Praksisnær, systematisk og digital evaluering af det pædagogiske grundlag
 • Hurtigt overblik med grafisk visning af status og progression
 • Fokusområder føjes til Handleplan med et enkelt klik
 • Let at dokumentere dagtilbuddets proceskvalitet
 • Understøtter udvikling og forankring af en fælles kultur
 • Viden, materialer og dokumentation samlet ét sted.

Redskabet kan anvendes selvstændigt, uanset hvilke evalueringsredskaber I i øvrigt anvender.

Sådan styrker I evalueringskulturen

Start med at udvælge det tema, som I finder størst behov for at fokusere på. Anvend LearnLabs metode og sæt ”LUP på læringsmiljøet” i 3-4 uger med udgangspunkt i observationsspørgsmålene fra spørgeguiden. I får systematiseret observationerne og opnår en fælles forståelse af, hvad I konkret observerer på. "LUP på læringsmiljøet" er en uovertruffen metode til implementere og forankre ny viden og kultur. 

LearnLabs Selvevaluering understøtter en god evalueringskultur i dagtilbud, fordi I arbejder systematisk, metodisk og dynamisk med observation, vurdering og mål inden for rammerne af den styrkede pædagogiske læreplan. Når I registrerer jeres observationer digitalt, samles jeres data ét sted, og I kan hurtigt kan få et overblik.

En fælles plan for handling

Det bliver lettere for jer at lave en handleplan. Med ét enkelt klik kan I tilføje fokusmål til Handleplan (digital version af ”Skema til handling” i EVAs materiale), så alle kender de næste skridt i udviklingen af jeres praksis. I kan evaluere samlet eller stuevis og udarbejde en fælles plan for institutionen og stuernes fokusområder.

Herefter er I klar til at fokusere på næste tema efter samme metode: Først observation, så evaluering, derefter handleplan og justering af praksis.

Metode til at forankre praksis

Institutionens selvevalueringsprofil vises grafisk, så I kan let få overblik over, hvor I er godt på vej godt og områder, hvor der er behov for udvikling. I kan se status og progression og bruge evalueringsprofilen som et dynamisk styringsredskab til at udvikle og forankre den kultur, som I gerne vil kendes for i dagtilbuddet. I kan:

 • Udpege og prioritere fokusområder
 • Føje noter og mål til handleplan
 • Følge effekten af arbejdet med fokusområder
 • Sætte nye mål for jeres pædagogiske praksis

Med digital selvevaluering er det let at synliggøre jeres pædagogiske praksis, og I kan hurtigt kopiere dokumentationen og sætte den ind i læreplan, tilsynsrapport, orientering til bestyrelse m.v.

Godt at vide...
LearnLabs Selvevaluering kan anvendes selvstændigt, uanset hvilke evalueringsredskaber, I bruger i dagtilbuddet. Ønsker I at bruge jeres egen selvevaluering med andre fokusspørgsmål, så kan Learnlab udvikle en digital løsning til jer. Kontakt os og hør nærmere.

Allan K. Jørgensen, leder

Pedersborg Børnehus

Vi har lige afsluttet dokumentationen af vores arbejde med det pædagogiske grundlag. Alle medarbejdere har vurderet, hvordan de oplever det pædagogiske grundlag lever hos os. Graferne synliggør på en supergod måde, hvor vi ligger godt og hvor vi skal have fokus. For eksempel viser vores vurdering, at vi skal have fokus på ”Børneinitierede lege" - det vil sige, at vi deltager aktivt i lege, der startes af børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer.

Viden og data samlet ét sted

I LearnLabs digitale selvevaluering har vi samlet data og inspirationsmateriale et sted, så der er hurtig adgang til bl.a.

 • Den styrkede pædagogiske læreplan: Rammer og indhold
 • Godt i gang med den styrkede pædagogiske læreplan: Redskab til selvevaluering
 • Øvrig inspirationsmateriale fra EVA og Børne- og Socialministeriet

Når du logger ind i Selvevalueringen er der en oversigt over de temaerne i det pædagogiske grundlag, herfra er der hurtig adgang til viden, der knytter sig til hvert element.

Licens

Kontakt

Kom godt i gang

Brug for en uforpligtende snak om, hvordan I kan evaluere og kvalificere læringsmiljøet din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.