Skip to main content

Redskab

Selvevaluering af pædagogisk grundlag

Learnlab har digitaliseret ministeriets redskab og tilbyder 'Selvevaluering af det pædagogiske grundlag' i en ny, digital udgave, hvor evalueringen konkreteres via en spørgeguide, og I let kan få overblik over kvaliteten af jeres pædagogiske praksis.


I Børne- og Undervisningsministeriets / EVAs redskab til selvevaluering sker evalueringen analogt i det velkendte papirformat. Her er spørgsmålene bredt formuleret og kan være vanskelige at evaluere, fordi det kræver en fælles forståelse og et fælles sprog.

Guide til en god evalueringsproces

I den styrkede pædagogiske læreplan er der fokus på det ”nye” pædagogiske grundlag og skærpelse af evalueringskulturen i dagtilbud. Det arbejde har vi gjort let og ligetil for jer!

I LearnLabs digitale redskab til selvevaluering er alle temaer i det pædagogiske grundlag udbygget med praksiseksempler, der guider jer til at opnå en fælles forståelse af, hvad I konkret skal observere på forud for evalueringen. Formålet med selvevalueringen er, at I bliver klogere på kvaliteten af jeres pædagogiske praksis – hvor gør I det godt, og hvor I bør videreudvikle praksis til gavn for børnene.

LearnLabs selvevaluering hjælper jer til en faglig, struktureret dialog, hvor I guides til at reflektere over, hvordan jeres interaktioner med børnene understøtter børnenes muligheder for at lære og udvikle sig gennem leg og aktiviteter. Det involverer en selvkritisk vurdering af jeres værdier, normer og kultur, herunder hvordan I tilrettelægger aktiviteter i hverdagen.

Det er rigtig nemt. Vi kommer fra "en sludder for en sladder" til noget helt konkret. Vi oplever, at vurderingen afspejler vores virkelighed. Nu skal vi i gang med at udvælge de fokusområder, som vi først vil arbejde videre med.

Theresa Berg Andersen, Dagtilbudsleder Vesthimmerlands Kommune

DYNAMISK EVALUERING

Selvevalueringen

 • Praksisnær, systematisk og digital evaluering af det pædagogiske grundlag
 • Hurtigt overblik med grafisk visning af status og progression
 • Fokusområder føjes til Handleplan med et enkelt klik
 • Let at dokumentere dagtilbuddets proceskvalitet
 • Understøtter udvikling og forankring af en fælles kultur
 • Viden, materialer og dokumentation samlet ét sted.

Sådan styrker I evalueringskulturen i dagtilbud

Start med at udvælge det tema, som I finder størst behov for at fokusere på. Anvend LearnLabs metode og sæt ”LUP på læringsmiljøet” i 3-4 uger med udgangspunkt i observationsspørgsmålene fra redskabets Spørgsmålsguide. I får systematiseret jeres observationer og opnår en fælles forståelse af, hvad I konkret skal observere på. "LUP på læringsmiljøet" er en uovertruffen metode til implementere og forankre ny viden og kultur.

LearnLabs Selvevaluering understøtter etablering af en god evalueringskultur i dagtilbud, fordi I arbejder systematisk, metodisk og dynamisk med observation, vurdering og mål inden for rammerne af den styrkede pædagogiske læreplan. Når I registrerer jeres observationer digitalt, samles jeres data ét sted. I kan hurtigt kan få et overblik og dele dem.

En fælles plan for handling

Det bliver lettere for jer at lave en handleplan. Med ét enkelt klik kan I tilføje fokusmål til Handleplan (digital version af ”Skema til handling” i EVAs materiale), så alle kender de næste skridt i udviklingen af jeres praksis. I kan evaluere samlet eller stuevis og udarbejde en fælles plan for institutionen og stuernes fokusområder.

Herefter er I klar til at fokusere på næste tema efter samme metode: Først observation, så evaluering, derefter handleplan og justering af praksis.

Metode til at forankre det pædagogiske grundlag

Institutionens evalueringsprofil vises grafisk, så I hurtigt kan få overblik over, hvor det går godt og områder, hvor der er behov for videreudvikling. I kan se let status og progression og bruge evalueringsprofilen som et dynamisk styringsredskab til at udvikle og forankre den kultur, som I gerne vil kendes for i dagtilbuddet. Med Learnlabs redskab er det let at:

 • Udpege og prioritere fokusområder
 • Føje noter og mål til handleplan
 • Følge effekten af jeres arbejde med fokusområder
 • Sætte nye mål for jeres pædagogiske praksis
 • Få overblik - alt er samlet ét sted.

Med digital selvevaluering er det let at synliggøre dagtilbuddets pædagogiske kvalitet, og I kan hurtigt kopiere dokumentationen og sætte den ind i læreplan, tilsynsrapport, orientering til bestyrelse m.v.

Allan K. Jørgensen, leder

Pedersborg Børnehus

Vi har lige afsluttet dokumentationen af vores arbejde med det pædagogiske grundlag. Alle medarbejdere har vurderet, hvordan de oplever det pædagogiske grundlag lever hos os. Graferne synliggør på en supergod måde, hvor vi ligger godt og hvor vi skal have fokus. For eksempel viser vores vurdering, at vi skal have fokus på ”Børneinitierede lege" - det vil sige, at vi deltager aktivt i lege, der startes af børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer.

Viden og data samlet ét sted

I LearnLabs digitale selvevaluering har vi samlet data og inspirationsmateriale et sted, så der er hurtig adgang til bl.a.

 • Den styrkede pædagogiske læreplan: Rammer og indhold
 • Godt i gang med den styrkede pædagogiske læreplan: Redskab til selvevaluering
 • Øvrig inspirationsmateriale fra EVA og Børne- og Socialministeriet

Når du logger på Selvevalueringen, er der en oversigt over alle temaer i det pædagogiske grundlag, herfra er der hurtig adgang til viden, der knytter sig til hvert element.

Licens

Kontakt

Kom godt i gang

Brug for en uforpligtende snak om, hvordan I kan evaluere og kvalificere læringsmiljøet din institution? Giv os et kald på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.