Skip to main content

Hvem er vi

Evaluering i dagtilbud

LearnLab tilbyder en række pædagogiske evalueringsredskaber til dagtilbudsområdet 0-6 år – mest kendt er Kompetencehjulet. Et professionelt, helhedsorienteret redskab til observation, vurdering, tidlig opsporing, indsats og dokumentation af børns læring og udvikling inden for læreplanens seks temaer.

kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

Komplet, professionelt redskab til dagtilbud, der understøtter det pædagogiske arbejde med:

  • læreplanens seks temaer
  • lovpligtig sprogvurdering og sprogstimulering
  • børnenes udvikling og progression
  • tidlig opsporing og indsats
  • gode overgange og tværfagligt samarbejde
  • styrket forældresamarbejde
  • data og dokumentation.

Case

Børnehaven Troldehøjen

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave. Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere læringsmiljøet og arbejdet med læreplanerne i din daginstitution ved hjælp af Kompetencehjulet? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig