Skip to main content

Redskaber til observation, evaluering og indsats i dagtilbud

Måleredskaber til dagtilbud

Kompetencehjulet sikrer gennem systematiske observationer, evalueringer og målrettede indsatser, at ingen børn i dagtilbud går under radaren. Med LearnLabs Selvevaluering bliver værdierne i det pædagogiske grundlag nærværende og omsættelige i hverdagen. Med disse to digitale redskaber kan I omsætte to hjørnesten i dagtilbudsloven: De seks læreplanstemaer og Det pædagogiske grundlag. Redskaberne giver alle nødvendige data til tilsyn, dokumentation og den pædagogiske læreplan.

skab kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

Et komplet, professionelt redskab til dagtilbud, der understøtter det pædagogiske arbejde med:

  • børns læring, udvikling, trivsel og dannelse
  • de seks læreplanstemaer
  • sprogstimulering og lovpligtig sprogvurdering
  • tidlig opsporing og indsats
  • styrket forældresamarbejde
  • tværfagligt samarbejde og sammenhængende overgange
  • tilsyn og dokumentation.

Case

Børnehaven Troldehøjen

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave. Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Kontakt

Vil du vide mere

Ønsker du en uforpligtende snak om, hvordan I kan kvalificere læringsmiljøet og arbejdet med læreplanerne i din institution ved hjælp af Kompetencehjulet? Ring til LearnLab på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.