Skip to main content

Danmarks største portal om børns udvikling

Evaluering i dagtilbud

En sikker vej til høj kvalitet i dagtilbud

Med bare 2 redskaber får I et solidt fundament til at styrke kvaliteten i dagtilbuddet og sikre det enkelte barns læring og udvikling. Kompetencehjulet og Selvevalueringen understøtter arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Redskaberne giver overblik og indblik, så I nemt kan se effekten af jeres indsatser – børnenes udbytte af læringsmiljøet – og få inspiration til, hvordan I kan sætte ind, før det er for sent.

Evaluering i dagtilbud

En sikker vej til høj kvalitet i dagtilbud

Med bare 2 redskaber får I et solidt fundament til at styrke kvaliteten i dagtilbuddet og sikre det enkelte barns læring og udvikling. Kompetencehjulet og Selvevalueringen understøtter arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Redskaberne giver overblik og indblik, så I nemt kan se effekten af jeres indsatser – børnenes udbytte af læringsmiljøet – og få inspiration til, hvordan I kan sætte ind, før det er for sent.

Kompetencehjulet

Understøtter og kvalificerer det pædagogiske arbejde med:

 • Børns læring og udvikling fra 0-6 år
 • De seks læreplanstemaer og pædagogiske mål
 • Indsatser baseret på barnets nærmeste udviklingszone
 • Lovpligtig sprogvurdering og barnets sprogudvikling frem mod skolestart
 • Tidlig opsporing og tidlig indsats
 • Forældre- og tværfagligt samarbejde
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan, tilsyn m.m.

Sikker vej til kvalitet

Kompetencehjulet

Et redskab, der understøtter og kvalificerer arbejdet med:

 • Børns læring og udvikling 0-6 år
 • De seks læreplanstemaer
 • Sprogstimulering og lovpligtig sprogvurdering
 • Tidlig opsporing og indsats
 • Forældresamarbejde i dagtilbud
 • Tværfagligt samarbejde og gode overgange
 • Kvalitetsudvikling, dokumentation, tilsyn, læreplan m.m.

Digital evaluering

Selvevaluering af pædagogisk grundlag

 • Ny, forbedret digital evaluering af det pædagogiske grundlag
 • Konkretisering af de 9 temaer med praksiseksempler
 • Enkel metode til at dokumentere dagtilbuddets kvalitet
 • Grafisk visning af status og progression
 • Let at se om indsatserne har den ønskede effekt
 • Dokumentation, handleplaner m.v. samlet sikkert ét sted.

Digital evaluering

Selvevaluering af pædagogisk grundlag

 • Ny, forbedret digital evaluering af det pædagogiske grundlag
 • Konkretisering af de 9 temaer med praksiseksempler
 • Enkel metode til at dokumentere dagtilbuddets kvalitet
 • Grafisk visning af status og progression
 • Let at se om indsatserne har den ønskede effekt
 • Dokumentation, handleplaner m.v. samlet sikkert ét sted.

trin-for-trin

Sådan kan I arbejde med den styrkede læreplan i dagtilbud
Digitalt redskab til udarbejdelse af Selvevaluering af pædagogisk grundlag - følg jeres progression

1. Lav selvevalueringen

Learnlabs Selvevaluering giver detaljeret indblik i jeres pædagogiske praksis. De ni elementer og undertemaer er uddybet med praksiseksempler og understøtter kritisk refleksion på egne normer og værdier. I den digitale selvevaluering kan I nemt se status, føje fokusområder til handleplan og følge udvikling over tid.

Få overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet - og se ind i de enkelte børns kompetencer og udviklingsområder

2. Læreplanstemaerne i praksis

Det pædagogiske arbejde med at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse understøttes og kvalificeres med Kompetencehjulet, der netop bygger på læreplanstemaerne og tilhørende pædagogiske mål. I arbejder ud fra Kompetencehjulets Spørgeguide, der indeholder mere end 700 tegn-på-læring.

Følg barnets udvikling og kompetencetilvækst fra 0-6 år - det er nemt at få overblik og indblik med Kompetencehjulet

3. Dokumenter børnenes udbytte

For at følge barnets læring og udvikling og dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer I jeres observationer af barnet / børnegruppen i Kompetencehjulet. I får adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling – et fagligt fundament for fælles retning og organisatorisk kompetenceløft.

Med to redskaber får I alle relevante data til læreplan, pædagogisk tilsyn, udviklingsarbejde og dokumentation

4. Udarbejd jeres læreplan

Med Kompetencehjulet og Selvevalueringen får I alle relevante kvantitative data til jeres læreplan, der dokumenterer, at I arbejder systematisk og fagligt refleksivt med alle elementer i det pædagogiske grundlag - og I arbejder dynamisk med kvalitetsudvikling til gavn for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

trin-for-trin

Sådan kan I arbejde med den styrkede læreplan i dagtilbud
Digitalt redskab til udarbejdelse af Selvevaluering af pædagogisk grundlag - følg jeres progression

1. Lav selvevalueringen

Learnlabs Selvevaluering giver detaljeret indblik i jeres pædagogiske praksis. De ni elementer og undertemaer er uddybet med praksiseksempler og understøtter kritisk refleksion på egne normer og værdier. I den digitale selvevaluering kan I nemt se status, føje fokusområder til handleplan og følge udvikling over tid.

Få overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet - og se ind i de enkelte børns kompetencer og udviklingsområder

2. Læreplanstemaerne i praksis

Det pædagogiske arbejde med at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse understøttes og kvalificeres med Kompetencehjulet, der netop bygger på læreplanstemaerne og tilhørende pædagogiske mål. I arbejder ud fra Kompetencehjulets Spørgeguide, der indeholder mere end 700 tegn-på-læring.

Følg barnets udvikling og kompetencetilvækst fra 0-6 år - det er nemt at få overblik og indblik med Kompetencehjulet

3. Dokumenter børnenes udbytte

For at følge barnets læring og udvikling og dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer I jeres observationer af barnet / børnegruppen i Kompetencehjulet. I får adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling – et fagligt fundament for fælles retning og organisatorisk kompetenceløft.

Med to redskaber får I alle relevante data til læreplan, pædagogisk tilsyn, udviklingsarbejde og dokumentation

4. Udarbejd jeres læreplan

Med Kompetencehjulet og Selvevalueringen får I alle relevante kvantitative data til jeres læreplan, der dokumenterer, at I arbejder systematisk og fagligt refleksivt med alle elementer i det pædagogiske grundlag - og I arbejder dynamisk med kvalitetsudvikling til gavn for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Børnehaveleder Joan Jakobsen

Vesthimmerlands Kommune

Vi bruger Kompetencehjulet kontinuerligt, og det er ved at kigge på det enkelte barns progression vi netop kan se, at vores indsatser gør en forskel. Kan vi derimod ikke se udvikling i progressionen, så skal vi ha’ arbejdshandskerne på – og hjælp til dette findes i form af video- og tekstmateriale i Kompetencehjulet.

Video om Kompetencehjulet

I denne 5 minutters video følger vi to pædagogers:

 • Forberedelse og observation af børnenes udvikling
 • Vurdering af børnenes udbytte af læringsmiljøet
 • Planlægning af indsatser med udgangspunkt i børnenes kompetenceprofiler
 • Drøftelse af behov for inddragelse af PPR, logopæd m.fl. for to udsatte børn
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan og tilsyn.

Kontakt

Vil du vide mere

Hør hvordan I kan styrke institutionens læringsmiljø og kvalificere arbejdet med læreplanerne ved hjælp af Kompetencehjulet. Kontakt LearnLab på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.