Skip to main content

Danmarks største portal om børns udvikling

Evaluering i dagtilbud

Den sikre vej til høj kvalitet i dagtilbud

Med bare to redskaber har I det mest solide grundlag for at styrke dagtilbuddets kvalitet og sikre det enkelte barns læring, udvikling og trivsel.

Kompetencehjulet og Selvevalueringen understøtter arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud, hvor I får styr på læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag. I får overblik og viden om effekten af jeres indsatser – hvor og hvordan I skal sætte ind.

Kompetencehjulet

Understøtter og kvalificerer det pædagogiske arbejde med:

 • Børns læring og udvikling fra 0-6 år
 • De seks læreplanstemaer og pædagogiske mål
 • Indsatser baseret på barnets nærmeste udviklingszone
 • Lovpligtig sprogvurdering og barnets sprogudvikling frem mod skolestart
 • Tidlig opsporing og indsats
 • Styrket forældre- og tværfagligt samarbejde
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan, tilsyn m.m.

En sikker vej til høj kvalitet

Kompetencehjulet

Et redskab, der understøtter og kvalificerer arbejdet med:

 • Børns læring og udvikling 0-6 år
 • De seks læreplanstemaer
 • Sprogstimulering og lovpligtig sprogvurdering
 • Tidlig opsporing og indsats
 • Forældresamarbejde i dagtilbud
 • Tværfagligt samarbejde og gode overgange
 • Kvalitetsudvikling, dokumentation, tilsyn, læreplan m.m.

Dynamisk evaluering

Selvevaluering af pædagogisk grundlag

 • Ny, forbedret digital evaluering af det pædagogiske grundlag
 • Konkretisering af de 9 temaer med praksiseksempler
 • Enkel metode til at dokumentere dagtilbuddets kvalitet
 • Grafisk visning af status og progression
 • Let at se om indsatserne har den ønskede effekt
 • Dokumentation, handleplaner m.v. samlet sikkert ét sted.

Dynamisk evaluering

Selvevaluering af pædagogisk grundlag

 • Ny, forbedret digital evaluering af det pædagogiske grundlag
 • Konkretisering af de 9 temaer med praksiseksempler
 • Enkel metode til at dokumentere dagtilbuddets kvalitet
 • Grafisk visning af status og progression
 • Let at se om indsatserne har den ønskede effekt
 • Dokumentation, handleplaner m.v. samlet sikkert ét sted.

Børnehaveleder Joan Jakobsen

Troldehøjen - Vesthimmerlands Kommune

Vi bruger Kompetencehjulet kontinuerligt, og det er ved at kigge på det enkelte barns progression vi netop kan se, at vores indsatser gør en forskel. Kan vi derimod ikke se udvikling i progressionen, så skal vi ha’ arbejdshandskerne på – og hjælp til dette findes i form af video- og tekstmateriale i Kompetencehjulet.

Kontakt

Vil du vide mere

Hør hvordan I kan styrke institutionens læringsmiljø og kvalificere arbejdet med læreplanerne ved hjælp af Kompetencehjulet. Kontakt LearnLab på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.