Skip to main content

Redskaber til observation, evaluering og indsats i dagtilbud

Måleredskaber til dagtilbudsområdet 0-6 år

Kompetencehjulet sikrer gennem løbende observationer, evalueringer og målrettede pædagogiske indsatser, at ingen børn i dagtilbud går under den pædagogiske radar. LearnLabs Selvevaluering af det pædagogiske grundlag gør værdierne i det pædagogiske grundlag nærværende og omsættelige i hverdagen. Med disse to digitale redskaber omsættes to hjørnesten i dagtilbudsloven: De seks læreplanstemaer og Det pædagogiske grundlag og giver alle nødvendige data til Tilsyn, dokumentation og den pædagogiske læreplan.

skab kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

Et komplet, professionelt redskab til dagtilbud, der understøtter det pædagogiske arbejde med:

  • læreplanens seks temaer
  • sprogstimulering og lovpligtig sprogvurdering
  • børns læring, udvikling − og progression
  • tidlig opsporing og indsats
  • gode overgange og tværfagligt samarbejde
  • styrket forældresamarbejde
  • data til tilsyn og dokumentation.

Case

Børnehaven Troldehøjen

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave. Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere læringsmiljøet og arbejdet med læreplanerne i din daginstitution ved hjælp af Kompetencehjulet? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig