Skip to main content

case

Hagested Naturbørnehus

Det siger pædagogen...

Vi bruger Kompetencehjulet som en fast del af hverdagen

Her fortæller en pædagog om, hvordan de bruger statistik fra Kompetencehjulet til at følge op på, hvordan børnene udvikler sig, indsatser, styrke forældresamarbejdet og læringsmiljøet.

I Hagested Naturbørnehus bruger vi statistik fra Kompetencehjulet som en fast del i vores hverdag. Vores superbruger trækker hvert halve år statistik på alle børn i institutionen, som nu bliver sat i template for at lave status/baseline eller se progression – altså hvordan barnet har udviklet sig siden sidst. Resultaterne bliver sendt ud til alle stuer, så de kan bruge det til at tilrettelægge hverdagen.

Når vi afholder forældresamtaler, har vi altid det nyeste Kompetencehjul og en statistik med progression for de sidste 12 måneder for det enkelt barn - det vil sige vi trækker statistik på barnets to sidste hjul. Har vi ekstra samtaler, beder vi børnehavens superbruger om at trække statistik, som vi kan tage med for at have en helt frisk status på barnet.

Har vi børn med udfordringer, bruger vi også statistikken og hjulet til at tydeliggøre overfor forældre og samarbejdspartnere, hvor det præcist er, vi ser, at barnet har udfordringer.

I forhold til de pædagogiske læreplaner er vi begyndt at bruge statistikkerne på personalemøder og stuemøder på forskellige måder. For eksempel bruger vi statistikkerne på personalemøder til at se, hvor vores børn er “rykket” mest og derved ser ud til at få mest ud af vores læringsmiljøer. Så prøver vi at bruge disse erfaringer til at ændre på de områder, hvor børnene måske ikke udvikler sig så meget.

På stuemøder kigger vi efter “hængekøjer” for gruppen som helhed og tilrettelægger aktiviteter ud fra dette.

Charlotte Høeg-Møller
Pædagog, Hagested Naturbørnehus
Holbæk Kommune
Gå til Børnehuset hjemmeside

Redskaber

Løsningen til Hagested Naturbørnehus indeholder licens til følgende redskaber:

kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution. Gis os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.