Skip to main content

case

Kolding Kommune

Det siger logopæden...

Sprogvurdering i dagtilbud

I Kolding Kommune bruges Kompetencehjulet som sprogvurderingsredskab. Kompetencehjulet er et redskab til observation og vurdering af børns læring og udvikling inden for læreplanens temaer. 

I forbindelse med overleveringssamtaler følger Kompetencehjulet altid barnet. Ved overgange fra vuggestue/dagpleje til børnehave og  børnehave til GLO/SFO skal begreberne fra sprogpakken (generel, fokuseret og særlig indsats) medinddrages i overleveringssamtalen og være begreber, som bruges aktivt ind i både sprogvurderingen og handleplanen.

Der skal være fokus på det hele barn for dermed at få alle aspekter fra både sprog og kommunikation med. Det betyder, at der skal udarbejdes et helt kompetencehjul for at kunne vurdere barnets sproglige og kommunikative kompetencer. Hvis den lokale talehørekonsulent har en aktiv sag på barnet, har han/hun ansvar for at overlevere sagen til talehørekonsulenten i modtagende børnehave/sfo/skole. 

Kilde: "Ramme for sprogvurderinger på dagtilbudsområdet"

 

Ninna Klarlund Kramer er ansat som logopæd i Kolding Kommune og fortæller, at med den brede dagtilbudsparagraf, så er der ikke krav om at det pædagogiske personale skal lave en årlig sprogvurdering af børnene - det skal de først når, de har en formodning om, at der kan være noget galt.

I kommunen ville vi gerne skabe struktur, så vores børn også kunne opnå de her teoretiske milepæle for, hvad man typisk kan sprogligt i forskellige aldre. Den her plan har givet noget tydeligere ensartethed og en systematik, som er alfa og omega for, at vi hele tiden kan følge barnets udvikling. 

LearnLab udbyder det, vi kalder en sprogvurdering, men i virkeligheden, når vi laver en kompetenceprofil for et enkelt barn eller en børnegruppe, så kan det give os et billede af vores læringsmiljø – altså det læringstilbud, som vi tilbyder børnene. Kompetenceprofilens pil peger altså ind mod os som fagpersoner, da det handler om, at omgivelserne skal tilrettes, så børnene tilegner sig de nødvendige kompetencer for at kunne begå sig.

Med Kompetencehjulet får det pædagogiske personale et systematisk værktøj, som både hjælper os med at opspore DLD og anviser, hvilke indsatsområder vi skal arbejde med for at sikre børnene den bedste udvikling.

Ninna Klarlund Kramer
Logopæd, Kolding Kommune

Redskaber

Løsningen til Pedersborg Børnehus indeholder licens til følgende redskaber:

kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution. Gis os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.