Skip to main content

Data til kvalitetsudvikling

Tilsyn i dagtilbud

I januar 2022 kom der nye krav til det kommunale tilsyn i dagtilbud. Kravene er skærpet i forhold til at dokumentere kvaliteten, og nu skal både kvalitative og kvantitative data indgå for at sikre systematisk evaluering og løbende udvikling af det pædagogiske indhold.

Redskaber til arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Uanset om du er pædagogisk konsulent, daglig leder i en vuggestue eller børnehave, er du nok optaget af de nye krav om pædagogisk tilsyn. Måske spekulerer du på, hvordan I kan dokumentere kvaliteten af det pædagogiske indhold? 

Med bare to redskaber fra LearnLab: Kompetencehjulet og Selvevalueringen er det let at imødekomme de skærpede lovkrav til tilsyn, da I får samlet alle relevante data – både kvalitative og kvantitative – der er hjemmel til at undersøge i forbindelse med tilsyn. Vi har lavet en lille guide til tilsyn, som er nem at gå til.

Data til pædagogisk tilsyn

Når I arbejder systematisk med Kompetencehjulet og LearnLabs redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag behandles alle relevante emner, der kan dokumentere institutionens proces- og resultatkvalitet:

  • Det pædagogiske grundlag (proceskvalitet)
  • De seks læreplanstemaer (resultatkvalitet)

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab med et unikt data- og statistikprogram, der giver informationer om børnenes udvikling på centrale områder. I får specifik viden og data om børnenes udbytte af læringsmiljøet. Kvantitative data baseret på strukturerede observationer, som I kan trække og sortere efter behov. Disse data er præsenteret i letlæselige grafer – klar til at kopiere direkte ind i tilsynsrapporten som dokumentation for institutionens arbejde med udvikling af det pædagogiske læringsmiljø.

Bliv klar til kommunalt tilsyn

Uanset om du er pædagogisk konsulent, daglig leder i en vuggestue eller børnehave, er du nok optaget af de nye lovkrav om pædagogisk tilsyn. Måske spekulerer du på, hvordan I kan dokumentere kvaliteten af det pædagogiske indhold?

Med bare to redskaber fra LearnLab: Kompetencehjulet og Selvevalueringen, er det let at imødekomme de nye skærpede krav til tilsyn, da I får alle relevante data – både kvalitative og kvantitative – der er hjemmel til at undersøge i forbindelse med tilsynet. Vi har lavet en gratis guide til tilsyn, der er nem at gå til.

Tilsyn med det pædagogiske indhold

At tilbyde børnefamilierne dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar, og kommunerne har pligt til at føre tilsyn med det pædagogiske indhold i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det pædagogiske tilsyn sker med udgangspunkt i dagtilbuddets resultat- og proceskvalitet:

Resultatkvalitet

Barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse
Arbejdet med de seks læreplanstemaer og de pædagogiske mål understøttes og kvalificeres med Kompetencehjulets metode. Når pædagogisk personale observerer tegn-på-læring og vurderer børnenes udbytte af læringsmiljøet, skaber de systematiske, sammenlignelige kvantitative data, der dokumenterer børnenes udvikling og kompetencetilvækst.

Proceskvalitet

Det pædagogiske grundlag
Kvaliteten af dagtilbuddets læringsmiljø dokumenteres med LearnLabs digitale redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, hvor personalet via en spørgeguide forholder sig refleksivt, selvkritisk til elementerne i det pædagogiske grundlag. Selvevalueringen er udbygget med praksiseksempler fra dagtilbud, der understøtter opnåelse af fælles sprog og forståelse i evalueringsprocessen. 

Hvad siger dagtilbudsloven om sprogvurdering - hvornår er der krav om sprogtest?

Hvad siger dagtilbudsloven?

Tilsyn med det pædagogiske indhold

§ 5 a. Tilsynet med det pædagogiske indhold i dagtilbud, der er omfattet af § 5, stk. 1 skal ske med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan.
(...)
Stk. 4.
 Tilsyn med det pædagogiske indhold skal føres med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg, jf. § 5 b, stk. 2, samt den løbende dialog med dagtilbuddet.
(...)

Case

Tønder Kommune

”Helt generelt, så understøtter LearnLab det, vi gerne vil i Tønder Kommune. Vi ønsker at igangsætte tiltag ud fra data, og det er muligt med Kompetencehjulet, og det er vi tilfredse med”.” fortæller Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen.

Kontakt

Vil du vide mere

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I skaber kvalitet i det pædagogiske indhold og sikrer, at institutionen består tilsynet. Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.