Skip to main content

Farvel til dagtilbud - Goddag til skole

Farvel til dagtilbud - Goddag til skole fokuserer på overgangen mellem dagtilbud og skole. Redskabet skal ikke bruges til at vurdere om barnet er skoleparat, men er et godt udgangspunkt for dialogen med forældre om barnets skoleparathed.

LearnLab har digitaliseret redskabet, så de data I samler om det enkelte barns udvikling opbevares digitalt, kan deles og arbejdes videre med.

Farvel til dagtilbud - Goddag til skole består af to redskaber:

  1. "Barnet i kontekst" retter sig mod barnet og tager overordnet udgangspunkt i barnets robusthed og forandringsparathed.

  2. "Institutionen som kontekst" retter sig mod institutionen og vurdere på dagtilbuddets evne til at understøtte udviklingen af robusthed og forandringsparathed hos børnene.

seks undertemaer

Kommunikation og Sprog

1. Kommunikation

Udviklingen i sproglig og social adfærd der udnytter de sproglige kompetencer til udveksling af betydninger og følelser.

2. Lytte og tale

Barnets øgede forståelse af andres brug af og udviklingen i egen brug af betydningsbærende tryk og stød, intonation og tonefald, både impressivt (indadtil) i lytteforståelse og ekspressivt (udadtil) i udtale.

3. Udtale og betydning

Barnets udvikling af tydelig udtale af ord med sprogets betydningsadskillende lyde og hyppigste konsonantkombinationer.

Sprogvanskeligheder hos børn - lav sprogtest og sprogstimulering med Kompetencehjulet Sprog

4. Lyde og lytteforståelse

Udviklingen i den nødvendige lydlige evne til at skelne mellem talesprogets stavelser og enkeltlyde, som gør, at man kan høre og udtale ord. F.eks. forskellen på mus og hus.

5. Ordforråd

Barnets udvikling i antallet af ord som er til rådighed for det indenfor forskellige ordklasser.

6. Grammatik

Barnets udvikling i anvendelsen af regler/rutiner for hvordan betydninger er forbundet med udtryk, og hvordan sprogdele kombineres til større helheder.

specialpædagog

Kolding Kommune

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet. Redskabet kræver fordybelse og tid. Og efter min vurdering skylder vi som fagpersoner det enkelte barn i en udsat position netop det, nemlig grundighed.

Kontakt

Vil du vide mere

Ønsker du mere information om Kompetencehjulet, eller hvad licens til din institution koster?

Bliv ringet op

The 'First name' field is required
Please enter a valid Email address