Skip to main content

Charlotte Ringsmose

Hvad kendetegner virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

I dette interview fortæller Professor Charlotte Ringsmose om, hvad der kendertegner dagtilbud, der lykkes med virkningsfuldt pædagogisk arbejde med børn i udsatte positioner.

Video

Interviewer: Hvilke fællestræk har de forvaltninger, der er med til at skabe virkningsfulde dagtilbud?

Charlotte Ringsmose: "Blandt andet så er noget af det, der ser ud til at være virkningsfuldt eller virksomt, det er netværksledelse – altså hvor man organiserer lederne i netværk, og hvor de udvikler sig fagligt sammen i de her netværk, og besøger hinanden og løser nogle af de her faglige udfordringer i fællesskab, medfacilitet af forvaltningen altså. Det er ikke bare sådan, nu er det uddelegeret "find ud af det", men forvaltningen holder altså også en snor i det. Det ser ud til at være meget betydningsfuldt for lederne og for at få løftet fagligheden på tværs, og det er noget af det, vi kan se, der har god betydning.

En anden indsats forvaltningerne gør, det er, at man arbejder datadrevet, og det vil sige, at man faktisk ned til det enkelte barn i den enkelte gruppe. Man kan nærmest identificere, hvor problemerne er henne og det betyder, at man kan gå med tættekam og følge op – hvis det er en stue - som man kan se, jamen der er en god kvalitet i de andre stuer, men lige her i den stue her, der ser det ud som om, at vi har brug for, at der skal være en særlig indsats, og det bruger man nogle af de her forskellige redskaber til at indsamle de her data, Og så går man via ledelsen i forhold til at prøve at udvikle kvaliteten i de dagtilbud. (...)"