Skip to main content

Rundt om Kompetencehjulet på 5 minutter

I videoen følger vi to pædagogers arbejde med Kompetencehjulet - et redskab til observation, opsporing og tidlig indsats i dagtilbud:

  • Fra forberedelse til observation af børnenes læring og udvikling
  • Vurdering af børnenes udbytte og progression
  • Planlægning af pædagogiske indsatser med udgangspunkt i børnenes kompetenceprofiler
  • Drøftelse af behov for inddragelse af PPR og logopæd for to udsatte børn
  • Dokumentation til kvalitetsudvikling, tidlig opsporing, læreplan, tilsyn, bestyrelse m.v.