Skip to main content

Fokus på barnets udvikling

Tidlig opsporing

20 procent af danske børn vokser op i social udsathed, heraf fem procent i ekstra udsatte positioner eksempelvis på grund af svag socioøkonomisk baggrund, psykisk sygdom eller misbrug hos forældrene.

Kompetencehjulet Tidlig opsporing er et helhedsorienteret redskab til observation, vurdering og opsporing af børn i udsatte positioner. Redskabet giver et nuanceret indblik i barnets sproglige, sociale og personlige udvikling. Redskabet henvender sig til professionelle i dagtilbudsområdet og er velegnet til tidlig opsporing og målrettede indsatser hos børn i alderen 0-6 år. Dér, hvor vi kan gøre den største forskel for udsatte og sårbare børn, der er i risiko for at stå uden for fællesskabet.

Er der grund til bekymring?

I kan få afklaret bekymringen for et barn på få uger, når I observerer og vurderer barnet med Kompetencehjulet. Resultatet vises umiddelbart i letlæselige grafer. Barnets kompetenceprofil giver nuanceret indblik i barnets udvikling – altså om barnet udvikler sig som typisk forventet, eller der er behov for særlig opmærksomhed.

Forudsætninger for et godt liv

Når Kompetencehjulet anvendes til tidlig opsporing og indsats, får I detaljeret indblik i de fire områder, der har afgørende betydning for, om et barn får et godt liv − et liv med uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk. Det handler om, at børn udvikler:

  • et godt sprog
  • en god tilknytning
  • evnen til selvregulering
  • en god arbejdshukommelse.

I Kompetencehjulet afdækkes disse fire områder grundigt. Redskabet er bygget op om læreplanstemaerne, heriblandt Kommunikation og sprog, Alsidig personlige udvikling og Social udvikling, der netop behandler væsentlige områder i barnets udvikling. I Kompetencehjulet er hvert læreplanstema inddelt i undertemaer, fordelt på otte alderstrin (0-6 år). Hvert alderstrin indeholder adskillige læringsmål / tegn-på-læring, i alt mere end 700 mål, der beskriver barnets progression i læring og udvikling.

Find de udsatte børn

...og de børn, der bare har brug for et lille skub

Fra mavefornemmelser til datainformeret opsporing

Kompetencehjulet dækker børns udvikling fra 0-6 år og giver mulighed for her-og-nu at afdække en eventuel bekymring for et barn, uanset barnets alder. Kompetencehjulet giver altså mulighed for at skabe en løbende og sammenhængende tidlig indsats omkring det enkelte barn – fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet, til pædagogens daglige arbejde med barnet i vuggestue / børnehave og ved overgangen til skole.

I kan dokumentere barnets udbytte af dagtilbuddets læringsmiljø over en kort eller længere periode. Kompetencehjulet kan udfyldes når som helst det giver mening for jer at dokumentere eller følge op på barnets udvikling og progression.

Målrettede pædagogiske indsatser

Barnets kompetenceprofil anvendes til planlægning af målrettede indsatser i pædagogisk praksis med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone (nuzo) til gavn for personale, forældre- og tværfagligt team. Datadeling er både nemt og sikkert. I Kompetencehjulet er barnets nuzo synlig, og I kan udarbejde noter, SMTTE-model, handleplaner m.m. med inspiration fra Kompetencehjulets vidensportal og didaktiske bibliotek. 

Højkvalitetsdagtilbud gør en positiv forskel

Start med de mest udsatte

Kniber det med ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven, kan I få detaljeret indblik i barnets udvikling.

Det forudsættes, at personalet, som observerer og vurderer barnet, kender tegnene på læring, der er typisk for barnets alder. Den viden findes i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide, som personale får adgang til.

Licens

Cases

Tidlig opsporing i dagtilbud

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil I også gå fra synsninger og mavefornemmelser til datainformeret opsporing? Identificer de udsatte børn med Kompetencehjulet Tidlig opsporing. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.