Skip to main content

Fokus på barnets udvikling

Tidlig opsporing

Kompetencehjulet Tidlig opsporing er et helhedsorienteret redskab til observation, vurdering, opsporing og indsats, der giver nuanceret indblik i barnets sproglige, personlige og sociale kompetencer. Redskabet er velegnet til tidlig opsporing og målrettede indsatser hos børn i dagtilbud i alderen 0-6 år.

Er der grund til bekymring?

Fagpersoner kan i løbet af få uger få afklaret bekymringen for et barn, når de observerer og evaluerer barnet med Kompetencehjulet. Resultaterne vises umiddelbart i letlæselige grafer og giver nuanceret indblik i barnets ressourcer – altså om barnet udvikler sig som typisk forventet, eller barnet har behov for særlig støtte.

Forudsætninger for et godt liv

Når Kompetencehjulet anvendes til tidlig opsporing og indsats, får I detaljeret indblik i de fire områder, der har afgørende betydning for, om et barn får et godt liv − et liv med uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk. Det handler om, at børn udvikler:

  • et godt sprog
  • en god tilknytning
  • evnen til selvregulering
  • en god arbejdshukommelse.

Kompetencehjulet afdækker disse fire områder detaljeret, da redskabet er bygget op omkring læreplanstemaerne: Kommunikation og sprog, Alsidig personlige udvikling og Social udvikling, der netop behandler de væsentlige områder i barnets udvikling. I Kompetencehjulet er hvert læreplanstema inddelt i undertemaer, fordelt på otte alderstrin (i alderen 0-6 år). Hvert alderstrin indeholder adskillige læringsmål / tegn-på-læring, der beskriver progressionen i barnets læring og udvikling.

Find de udsatte børn

.."og de børn, der bare har brug for et lille skub"

Fra mavefornemmelser til datainformeret opsporing

Kompetencehjulet dækker børns udvikling fra 0-6 år og giver mulighed for her-og-nu at afdække en eventuel bekymring for et barn, uanset barnets alder. Kompetencehjulet giver altså mulighed for at skabe en løbende og sammenhængende tidlig indsats omkring det enkelte barn – fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet, til pædagogens daglige arbejde med barnet i vuggestue / børnehave og ved overgangen til skole.

I kan dokumentere barnets udbytte af dagtilbuddets læringsmiljø over en kort eller længere periode. Kompetencehjulet kan udfyldes når som helst det giver mening for jer at dokumentere eller følge op på barnets udvikling og progression.

Målrettede pædagogiske indsatser

Barnets kompetenceprofil kan anvendes til planlægning af sammenhængende målrettede indsatser i pædagogisk praksis med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, til forældre- og tværfagligt samarbejde. I kan udarbejde SMTTE-model, handleplaner, noter m.m. i Kompetencehjulet, og datadeling til relevante samarbejdspartnere er både nemt og sikkert.

Start med de mest udsatte

Kniber det med ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven, kan I få detaljeret indblik i barnets udvikling.

Det forudsættes, at personalet, som vurderer barnet, kender tegnene på læring, der er typisk for barnets alder. Den viden findes i Spørgsmålsguiden og i Kompetencehjulet – Danmarks største onlineportal om børns udvikling, som personalet får ubegrænset adgang til.

cases

Tidlig opsporing

Licens

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil I også gå fra mavefornemmelser til datainformeret opsporing? Find de udsatte børn med Tidlig opsporing. Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.