Skip to main content

Fokus på barnets udvikling

Tidlig opsporing

Kompetencehjulet er et helhedsorienteret observations- og vurderingsredskab, der giver et nuanceret indblik i barnets sproglige, personlige og sociale udvikling. Redskabet er velegnet til tidlig opsporing og målrettede indsatser hos børn i alderen 0-6 år.

Er der grund til bekymring?

Personalet i dagtilbuddet observerer barnet og udfylder Kompetencehjulet digitalt. Resultaterne vises umiddelbart i letlæselige grafer, og giver jer godt overblik over barnets kompetencer – altså om barnet er i god udvikling, eller om der er grund til bekymring. Det er let at se barnets aktuelle udviklingsalder og barnets nærmeste udviklingszone.

Fire forudsætninger for et godt liv

Når Kompetencehjulet bruges i arbejdet med tidlig opsporing og tidlig indsats, får I et detaljeret indblik i fire væsentlige områder, der har afgørende betydning for, om et barn senere får en uddannelse, et arbejde, en familie og et godt socialt netværk. Det handler om, at børn udvikler:

  • et godt sprog
  • en god tilknytning
  • evnen til selvregulering
  • en god arbejdshukommelse.

Kompetencehjulet afdækker disse fire områder detaljeret, da redskabet netop er bygget op omkring læreplanstemaerne: Kommunikation og sprog, Alsidig personlige udvikling og Social udvikling, der hver er inddelt i 4-6 undertemaer, fordelt på otte alderstrin i alderen 0-6 år. Hvert alderstrin indeholder læringsmål, der beskriver progressionen i barnets læring og udvikling inden for hvert undertema.

Find de udfordrede børn

.."og de børn, der bare har brug for et lille skub"

Fra "synsninger" til datainformeret opsporing

Kompetencehjuls-konceptet dækker børns udvikling fra 0-6 år og giver mulighed for her-og-nu at afdække en eventuel bekymring for et barn, uanset barnets alder. Kompetencehjulet giver altså mulighed for, at I kan skabe en løbende og sammenhængende tidlig indsats omkring det enkelte barn, fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet til pædagogens daglige arbejde med barnet i vuggestue og børnehave.

I kan dokumentere barnets udbytte af dagtilbuddets læringsmiljø over en kort eller længere periode. Kompetencehjulet udfyldes når som helst det giver mening for jer at dokumentere eller følge op på barnets progression.

Sammenhængende pædagogiske indsatser

Barnets profil i Kompetencehjulet kan anvendes til planlægning af indsatser i praksis, i forældre- og tværfagligt samarbejde. Der er muligt at udarbejde SMTTE-model, handleplaner, journalnotater m.m. og datadeling til relevante samarbejdspartnere er både nemt og sikkert.

Start med de mest udsatte

Kniber det med ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven, kan I få et detaljeret indblik i barnets udvikling.

Det forudsættes, at personalet, som vurderer barnets aktuelle udvikling, kender tegnene på læring, der er typisk for barnets alder. Den viden får de i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide og ubegrænset adgang til Danmarks største digitale portal om børns udvikling og læring, som Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse bygger på.

cases

Tidlig opsporing

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil I også gå fra mavefornemmelser til datainformeret opsporing? Find de udsatte børn med Tidlig opsporing. Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig