Skip to main content

Tak for din interesse for LearnLabs redskaber


Vi behandler din henvendelse hurtigst muligt, og du kan
 forvente svar inden for 48 timer (på hverdage).

LearnLab

Sammen skaber vi en stærkere fremtid

Vi tror på, at alle børn skal tilbydes de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære straks fra fødslen – og forestiller os en verden, hvor alle børn udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan. Hvor udsatte børn opspores tidligt og støttes i deres udvikling.

Derfor har LearnLab udviklet Kompetencehjulet – et komplet redskab til observation, vurdering og indsats, der gør det til en spændende proces i vuggestue, dagpleje og børnehaver at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Med Kompetencehjulet er vi i stand til at flytte børn væk fra farezonen for et liv i ”udenforskab” ved at understøtte dagtilbuddenes arbejde med ’Den styrkede pædagogiske læreplan’.

Vores mål er nået, når alle de børn, der kan hjælpes ud af farezonen, begynder i skole med livsmulighederne i behold med udsigt til et godt voksenliv med uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk.