Skip to main content

Udsatte børn kan findes allerede i dag.
Hvorfor vente?

Kommissionen har haft til opgave at undersøge:

"Er der behov for en mere systematisk og målrettet indsats, først i vuggestuen og børnehaven, siden i folkeskolen, for at skabe øget læring og trivsel for elevgruppen?” 
Med publikationen "Nye reformveje 2" giver kommissionen sine anbefalinger til blandt andet dagtilbud vedrørende børn og unges vej gennem uddannelsessystemet ved at foreslå reformer, der kan øge produktiviteten, velstanden, beskæftigelsen og den sociale mobilitet.

Åbent brev

Reformkommissionens anbefalinger til dagtilbud er en ommer

Formålet med dette brev er, at:

  • udfordre den tillid, der er til ministeriets sprogvurderinger siden 2007 og sprogvurderingernes evne til at identificere småbørn med sprogvanskeligheder, som kan have behov en målrettet indsats. 

  • dokumentere, at Kommissionens begrundelse for valg af ”Sprogvurdering 3-6” hviler på et forkert grundlag.

  • bidrage med konkret viden om, hvordan pædagogerne på Rød Stue inden for 10 uger ved hjælp af forskningsbaserede systematiske observationer kan identificere børn i udsatte positioner og justere læringsmiljøet, så børnene udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.

Reformkommissionens anbefalinger til dagtilbud er:

  1. Straks at indføre tvungen sprogtest af alle 3-årige med "Sprogvurdering 3-6" og økonomiske konsekvenser for forældre, som modsætter sig testen samt

  2. På sigt at udvikle en ”Mini PPV” – en miniudgave udgave af PPR’s Pædagogisk Psykologisk Vurdering, der er en overbygningsuddannelse for pædagoger og læreruddannede, som skal virke som pædagogisk-psykologiske vejledere.

10 uger – det er den tid, det vil tage at få et samlet overblik over, hvem de udsatte småbørn er i hele Danmark og påbegynde pædagogiske indsatser tilpasset børnenes udviklingsalder – sprogligt, socialt, følelsesmæssigt og kognitivt.

Ethel Hansen

Grundlægger af Kompetencehjulet, direktør i LearnLab og DLD-lobbyist.

Efter et langt arbejdsliv med ansvar for børn, unge og familier i kommunalt regi som lærer, produktionsskoleforstander og distriktskontorchef i Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune fik jeg ideen til Kompetencehjulet. 

Jeg er optaget af, at alle børn – straks fra fødslen – får de bedste chancer for at lære og udvikle alle medfødte ressourcer, så børnene har livschancerne i behold, når de begynder i skole og reelt har lige adgang til uddannelse efter 10 års skolegang. Forudsætningen for at det kan ske er, at børnene fra fødslen omgives af relationskompetente voksne, der ved hvornår børn typisk udvikler hvad: sprogligt, socialt, følelsesmæssigt, kognitivt, motorisk og hvordan barnets udvikling kan understøttes.